Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4484147 cho Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 được phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này sửa một số hiển thị thiết đặt vùng Tên.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft đã quét vi-rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

x64

thông tin WSS-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Svrsetup.exe

Setup.exe

16.0.4900.1000

803.384

15-Oct-2019

20:33

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

16.0.4924.1000

13.291.824

15-Oct-2019

20:34

thông tin wssmui-en-US x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Adodb.dll.deploy.forceupdate.1033

Adodb.dll.deploy.forceupdate.1033

6.0.0.0

107.104

17-Oct-2019

02:29

Berlinmb.css_1033

Berlinmb.css_1033

Not applicable

342.181

15-Oct-2019

20:40

Lyonmb.css_1033

Lyonmb.css_1033

Not applicable

342.181

15-Oct-2019

20:40

Mergejsstrings_js_1033

Mergejsstrings_js_1033

Not applicable

180.230

15-Oct-2019

20:40

Mergejsstringsd_js_1033

Mergejsstringsd_js_1033

Not applicable

185.840

15-Oct-2019

20:40

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033

16.0.4666.1000

305.392

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033

16.0.4927.1000

657.224

17-Oct-2019

02:29

Oslomb.css_1033

Oslomb.css_1033

Not applicable

342.181

15-Oct-2019

20:40

Sp.jsgrid.res.js_1033

Sp.jsgrid.res.js_1033

Not applicable

5.111

15-Oct-2019

20:40

Spcommon.css_1033

Spcommon.css_1033

Not applicable

336.119

15-Oct-2019

20:40

Spcore.csst_1033

Spcore.csst_1033

Not applicable

336.119

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033

Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033

Not applicable

1.478

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033

Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033

Not applicable

39.017

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033

Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033

Not applicable

1.469

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033

Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033

Not applicable

12.782

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033

Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033

Not applicable

1.035

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033

Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033

Not applicable

438

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033

Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033

Not applicable

2.459

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033

Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033

Not applicable

411

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033

Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033

Not applicable

2.079

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033

Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033

Not applicable

1.088

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033

Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033

Not applicable

37.468

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033

Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033

Not applicable

392

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033

Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033

Not applicable

14.571

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033

Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033

Not applicable

312

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033

Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033

Not applicable

641

15-Oct-2019

20:40

Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033

Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033

Not applicable

248

15-Oct-2019

20:40

Tokyomb.css_1033

Tokyomb.css_1033

Not applicable

342.181

15-Oct-2019

20:40

Tpnfdocx_1033

Tpnfdocx_1033

Not applicable

21.913

15-Oct-2019

20:35

V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033

V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033

Not applicable

19.632

15-Oct-2019

20:29

Wefgallery_strings.js.1033

Wefgallery_strings.js.1033

Not applicable

5.405

15-Oct-2019

20:29

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Not applicable

75.639

17-Oct-2019

02:29

Adodb.dll.deploy.1033

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

107.104

17-Oct-2019

02:29

Artleft.htm_1033

Articleleft.html

Not applicable

6.235

15-Oct-2019

20:40

Artlink.htm_1033

Articlelinks.html

Not applicable

4.831

15-Oct-2019

20:40

Artright.htm_1033

Articleright.html

Not applicable

5.314

15-Oct-2019

20:40

Berinc.css_1033

Berlin.css

Not applicable

341.901

15-Oct-2019

20:40

Catart.htm_1033

Catalogarticle.html

Not applicable

8.222

15-Oct-2019

20:40

Catwelco.htm_1033

Catalogwelcome.html

Not applicable

8.375

15-Oct-2019

20:40

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

500.780

15-Oct-2019

20:40

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

337.985

15-Oct-2019

20:40

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

337.985

15-Oct-2019

20:40

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

338.079

15-Oct-2019

20:40

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

338.079

15-Oct-2019

20:40

Dashboarddesigner.exe.deploy.1033

Dashboarddesigner.exe.deploy

16.0.4927.1000

972.192

17-Oct-2019

02:29

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1033

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

426.960

17-Oct-2019

02:29

Ddmanager.exe.deploy.1033

Ddmanager.exe.deploy

16.0.4666.1000

304.272

17-Oct-2019

02:29

Ddmanager.intl.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.dll.deploy

16.0.4666.1000

36.584

17-Oct-2019

02:29

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

16.0.4666.1000

66.280

17-Oct-2019

02:29

Designer.application.1033

Designer.application

Not applicable

15.835

17-Oct-2019

02:29

Designer.exe.manifest.1033

Designer.exe.manifest

Not applicable

30.623

17-Oct-2019

01:36

Discoverydownloadmanager.application.1033

Discoverydownloadmanager.application

Not applicable

16.153

17-Oct-2019

02:29

Discoverydownloadmanager.exe.manifest.1033

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not applicable

24.555

17-Oct-2019

01:36

Dlccore_llcc.resx_1033

Dlccore.en-us.resx

Not applicable

137.677

16-Oct-2019

14:14

Dsigres.cab.x64.1033

Dsigres.cab

Not applicable

235.809

17-Oct-2019

02:29

Dsigres.cab.x86.1033

Dsigres.cab

Not applicable

197.823

17-Oct-2019

02:29

Entwiki.htm_1033

Enterprisewiki.html

Not applicable

6.223

15-Oct-2019

20:40

Interop.cdosys.dll.deploy.1033

Interop.cdosys.dll.deploy

16.0.4666.1000

66.792

17-Oct-2019

02:29

Lyoninc.css_1033

Lyon.css

Not applicable

343.338

15-Oct-2019

20:40

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy.1033

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

16.0.4666.1000

29.912

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy.1033

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

16.0.4666.1000

35.024

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033

Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

16.0.4666.1000

1.112.800

16-Oct-2019

14:14

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

16.0.4927.1000

117.656

17-Oct-2019

02:29

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

32.152

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

16.0.4927.1000

2.229.208

17-Oct-2019

02:29

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

1.372.632

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

16.0.4927.1000

71.128

17-Oct-2019

02:29

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

24.536

17-Oct-2019

02:29

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

16.0.4927.1000

947.144

17-Oct-2019

02:29

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

377.280

17-Oct-2019

02:29

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

16.0.4927.1000

6.168.000

17-Oct-2019

02:29

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

3.916.728

17-Oct-2019

02:29

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

16.0.4927.1000

394.144

17-Oct-2019

02:29

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

23.456

17-Oct-2019

02:29

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

16.0.4927.1000

125.376

17-Oct-2019

02:29

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

16.0.4927.1000

56.768

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

16.0.4927.1000

657.224

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

16.0.4666.1000

305.392

17-Oct-2019

02:29

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

16.0.4666.1000

83.688

17-Oct-2019

02:29

Xlmsmdsr.rll_1033

Msmdsrvi_xl.rll

2011.110.9166.190

1.133.168

15-Oct-2019

20:29

Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033

Msoserverintl.dll

16.0.4927.1000

1.354.528

17-Oct-2019

02:29

Mssmsg.dll.1033

Mssmsg.dll

16.0.4579.1000

201.472

15-Oct-2019

20:40

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

16.0.4579.1000

201.472

15-Oct-2019

20:40

Notesstp.exe.oss.1033

Notessetup.exe

16.0.4837.1000

572.048

15-Oct-2019

20:40

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

341.541

15-Oct-2019

20:40

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

341.541

15-Oct-2019

20:40

Btmast.htm_1033

Oslo.html

Not applicable

25.419

15-Oct-2019

20:40

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

338.079

15-Oct-2019

20:40

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

338.079

15-Oct-2019

20:40

Osrvcore.rsx_1033

Osrvcore.en-us.resx

Not applicable

36.441

15-Oct-2019

20:40

Ppt.conversion.ppintl.dll_1033

Ppintl.dll

16.0.4723.1000

1.214.152

15-Oct-2019

20:28

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

806.067

15-Oct-2019

20:40

V15mast.htm_1033

Seattle.html

Not applicable

29.762

15-Oct-2019

20:40

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16.415

15-Oct-2019

20:40

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

364.472

15-Oct-2019

20:40

Spscore.rsx_1033

Spscore.en-us.resx

Not applicable

164.420

15-Oct-2019

20:40

Sshellui.mst_1033

Sshellui.mst

Not applicable

13.312

17-Oct-2019

02:29

Starmstr.htm_1033

Startermaster.html

Not applicable

7.307

15-Oct-2019

20:40

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

152.822

15-Oct-2019

20:40

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

148.257

15-Oct-2019

20:40

Tokyo.css_1033

Tokyo.css

Not applicable

342.420

15-Oct-2019

20:40

Welsplas.htm_1033

Welcomesplash.html

Not applicable

5.567

15-Oct-2019

20:40

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

12.800

17-Oct-2019

02:29

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

738.541

15-Oct-2019

20:40

Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

Wwintl.dll

16.0.4822.1000

778.312

15-Oct-2019

20:28

Conversion.excel.xlsrvintl.dll_1033

Xlsrvintl.dll

16.0.4666.1000

204.008

16-Oct-2019

14:14

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. Trung tâm kỹ thuật hệ thống Officecó các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×