Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3114819 cho Microsoft SharePoint Server 2013, được phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2016. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Khắc phục sự cố sau:

Khi bạn chỉnh sửa ô mà âm hướng dẫn được bật trong Excel 2013, Excel 2013 có thể sập hoặc gây ra các tệp bị hỏng.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB3114819 cho SharePoint Server 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lạiBạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. Trung tâm kỹ thuật hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

thông tin tệp xlsrvmui-en-us.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acewstr.dll.1033

Acewstr.dll

15.0.4695.1000

859,344

10-Feb-2016

13:24

Biserver.intl.commonintl.js.1033

Commonintl.js

Không áp dụng

40,719

09-Feb-2016

14:40

V14_biserver.intl.commonintl.js.1033

Commonintl.js

Không áp dụng

40,719

09-Feb-2016

14:40

Biserver.intl.ewa.ribbon.js.1033

Ewa.ribbon.js

Không áp dụng

143,077

09-Feb-2016

14:40

V14_biserver.intl.ewa.ribbon.js.1033

Ewa.ribbon.js

Không áp dụng

143,077

09-Feb-2016

14:40

Biserver.intl.ewa.strings.moss.js.1033

Ewa.strings.moss.js

Không áp dụng

19.021 người

09-Feb-2016

14:40

V14_biserver.intl.ewa.strings.moss.js.1033

Ewa.strings.moss.js

Không áp dụng

19.021 người

09-Feb-2016

14:40

Ewr034.gif.1033

Ewr034.gif

Không áp dụng

43

10-Feb-2016

13:34

V14_ewr034.gif.1033

Ewr034.gif

Không áp dụng

43

10-Feb-2016

13:34

Ewr048.gif.1033

Ewr048.gif

Không áp dụng

325

10-Feb-2016

13:34

V14_ewr048.gif.1033

Ewr048.gif

Không áp dụng

325

10-Feb-2016

13:34

Ewr049.gif.1033

Ewr049.gif

Không áp dụng

323

10-Feb-2016

13:34

V14_ewr049.gif.1033

Ewr049.gif

Không áp dụng

323

10-Feb-2016

13:34

Ewrdefault.css.1033

Ewrdefault.css

Không áp dụng

94,936

09-Feb-2016

14:40

V14_ewrdefault.css.1033

Ewrdefault.css

Không áp dụng

94,936

09-Feb-2016

14:40

Ewacommon.image.css.1033

Excelcommonserverimagecluster.css

Không áp dụng

8.883

10-Feb-2016

13:34

V14_wac.intl.frame.css.1033

Excelframe.css

Không áp dụng

7,707

09-Feb-2016

14:40

Wac.intl.frame.css.1033

Excelframe.css

Không áp dụng

7,707

09-Feb-2016

14:40

Mwac.mobileewa.image.css.1033

Mewa.image.css

Không áp dụng

1.205 người

10-Feb-2016

13:34

Mwac.mewa.string.js.1033

Mewa.string.js

Không áp dụng

1,192

09-Feb-2016

14:40

Msoxlsrv.resources.dll.1033

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

286,416

09-Feb-2016

14:40

As_clientmsmdsrv_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942,032

09-Feb-2016

14:40

As_clientmsmdsrv_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942,032

09-Feb-2016

14:40

As_clientmsmdsrvi_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938,960

09-Feb-2016

14:40

As_clientmsmdsrvi_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938,960

09-Feb-2016

14:40

Xlmsmdsr.rll_1033

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2830.77

939,712

09-Feb-2016

14:40

As_msolui110_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21,456

09-Feb-2016

14:40

As_msolui110_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21,456

09-Feb-2016

14:40

Osfruntime_strings.js.1033

Osfruntime_strings.js

Không áp dụng

4,213

09-Feb-2016

14:40

V14_xlsrv.progress.gif.1033

Progress.gif

Không áp dụng

695

10-Feb-2016

13:34

Xlsrv.progress.gif.1033

Progress.gif

Không áp dụng

695

10-Feb-2016

13:34

V14_xlsrv.progress16.gif.1033

Progress16.gif

Không áp dụng

668

10-Feb-2016

13:34

Xlsrv.progress16.gif.1033

Progress16.gif

Không áp dụng

668

10-Feb-2016

13:34

Slicers.css.1033

Slicers.css

Không áp dụng

4,559

09-Feb-2016

14:40

V14_slicers.css.1033

Slicers.css

Không áp dụng

4,559

09-Feb-2016

14:40

thông tin xlsrvwfe-x-none.msp tệp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Ewamoss.tp.js

Ewamoss.tp.js

Không áp dụng

31,793

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.tp.js

V14_ewamoss.tp.js

Không áp dụng

31,793

09-Feb-2016

14:40

Acewdat.dll

Acewdat.dll

15.0.4695.1000

3,051,744

09-Feb-2016

14:40

Ewaanth.gif

Ewaanth.gif

Không áp dụng

216

10-Feb-2016

13:40

V14_ewaanth.gif

Ewaanth.gif

Không áp dụng

216

10-Feb-2016

13:40

Ewaantv.gif

Ewaantv.gif

Không áp dụng

213

10-Feb-2016

13:40

V14_ewaantv.gif

Ewaantv.gif

Không áp dụng

213

10-Feb-2016

13:40

Ewamoss.bi.js

Ewamoss.bi.js

Không áp dụng

116,771

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.bi.js

Ewamoss.bi.js

Không áp dụng

116,771

09-Feb-2016

14:40

Cuixas.js

Ewamoss.cuixas.js

Không áp dụng

181,472

09-Feb-2016

14:40

V14_cuixas.js

Ewamoss.cuixas.js

Không áp dụng

181,472

09-Feb-2016

14:40

Ewamoss.ee.js

Ewamoss.ee.js

Không áp dụng

32,413

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.ee.js

Ewamoss.ee.js

Không áp dụng

32,413

09-Feb-2016

14:40

Ewamoss.js

Ewamoss.js

Không áp dụng

796,219

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.js

Ewamoss.js

Không áp dụng

796,219

09-Feb-2016

14:40

Ewamoss.nov.js

Ewamoss.nov.js

Không áp dụng

68,840

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.nov.js

Ewamoss.nov.js

Không áp dụng

68,840

09-Feb-2016

14:40

Ewamoss.pi.js

Ewamoss.pi.js

Không áp dụng

275,619

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.pi.js

Ewamoss.pi.js

Không áp dụng

275,619

09-Feb-2016

14:40

Ewamoss.ts.js

Ewamoss.ts.js

Không áp dụng

120,452

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamoss.ts.js

Ewamoss.ts.js

Không áp dụng

120,452

09-Feb-2016

14:40

Ewr023.gif

Ewr023.gif

Không áp dụng

908

10-Feb-2016

13:40

V14_ewr023.gif

Ewr023.gif

Không áp dụng

908

10-Feb-2016

13:40

Excelribbon.css

Excelribbon.css

Không áp dụng

44,222

09-Feb-2016

14:40

V14_excelribbon.css

Excelribbon.css

Không áp dụng

44,222

09-Feb-2016

14:40

Excelwebrenderer.ascx

Excelwebrenderer.ascx

Không áp dụng

5,907

09-Feb-2016

14:40

V14_excelwebrenderer.ascx

Excelwebrenderer.ascx

Không áp dụng

5,907

09-Feb-2016

14:40

Ewanewwpctrl.ascx

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Không áp dụng

2,193

09-Feb-2016

14:40

V14_ewanewwpctrl.ascx

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Không áp dụng

2,193

09-Feb-2016

14:40

Excelnovwebrenderer.ascx

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Không áp dụng

1,535

09-Feb-2016

14:40

V14_excelnovwebrenderer.ascx

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Không áp dụng

1,535

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4779.1000

140,984

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77,496

09-Feb-2016

14:40

Favicon_excel.ico

Favicon_excel.ico

Không áp dụng

8,958

10-Feb-2016

13:40

V14_favicon_excel.ico

Favicon_excel.ico

Không áp dụng

8,958

10-Feb-2016

13:40

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4805.1000

2,623,744

09-Feb-2016

14:40

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4805.1000

10,438,840

09-Feb-2016

14:40

Mwac.mobileewa.js

Mewa.js

Không áp dụng

350,545

09-Feb-2016

14:40

Mwac.mobileewa.css

Mewastyles.css

Không áp dụng

35,230

09-Feb-2016

14:40

Mwac.mobileewartl.css

Mewastylesrtl.css

Không áp dụng

35,232

09-Feb-2016

14:40

Datafeed.dll

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

120,752

09-Feb-2016

04:03

Edm.dll

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

652,696

09-Feb-2016

04:03

Odata.dll

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

788,384

09-Feb-2016

04:03

Xladomdc.dll

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2830.77

650,944

09-Feb-2016

04:03

Xlamo.dll

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2830.77

1,482,432

09-Feb-2016

04:03

Msasstrm.dll

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2830.77

199,360

09-Feb-2016

04:01

Msasxmla.dll

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2830.77

331,456

09-Feb-2016

04:01

Exceldm.dll

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4777.1000

707,240

09-Feb-2016

14:40

Ecscalcserver.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4657.1000

943,280

09-Feb-2016

14:40

Ecsinterop.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4625.1000

454,328

09-Feb-2016

14:40

Excelserverapi.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

266,424

09-Feb-2016

14:40

Msoxlsrv.dll

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4737.1000

1,190,584

10-Feb-2016

13:40

Xlsrvmsh.dll

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4625.1000

277,176

09-Feb-2016

14:41

Msoxlsrv.webservices.dll

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46,152

09-Feb-2016

14:40

Xlsrv.webservices.api.dll

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46,152

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.excel.webui.dll

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4633.1000

88,256

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4737.1000

1,121,480

10-Feb-2016

13:40

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4763.1000

123,584

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

76,384

09-Feb-2016

14:40

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789,184

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

09-Feb-2016

13:34

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

09-Feb-2016

13:34

Ewamicrosoftajax.js

Microsoftajax.js

Không áp dụng

101,736

09-Feb-2016

14:40

V14_ewamicrosoftajax.js

Microsoftajax.js

Không áp dụng

101,736

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Không áp dụng

933,579

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

As_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmdlocal.dll

11.0.2830.77

57,356,992

09-Feb-2016

14:40

As_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmdlocal.dll

11.0.2830.77

74,758,336

09-Feb-2016

14:40

Msmdloc.dll

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2830.77

74,757,824

09-Feb-2016

14:40

As_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.77

9,660,608

09-Feb-2016

14:40

As_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.77

11,483,328

09-Feb-2016

14:40

Msmgdsrv.dll

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2830.77

11,484,352

09-Feb-2016

14:40

As_msolap110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolap110.dll

11.0.2830.77

7,445,184

09-Feb-2016

14:40

As_msolap110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolap110.dll

11.0.2830.77

8,492,224

09-Feb-2016

14:40

Msolap10.dll

Msolap110_xl.dll

11.0.2830.77

8,494,272

09-Feb-2016

14:40

As_msolui110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolui110.dll

11.0.2809.27

302,544

09-Feb-2016

14:40

As_msolui110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolui110.dll

11.0.2809.27

322,000

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112,326,848

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4805.1000

25,776,896

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

09-Feb-2016

14:40

Msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

09-Feb-2016

14:40

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

09-Feb-2016

04:01

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

09-Feb-2016

04:01

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4779.1000

3,831,472

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4805.1000

21,667,560

09-Feb-2016

14:40

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5,241,000

09-Feb-2016

14:40

Osfruntimeexcelwac.js

Osfruntimeexcelwac.js

Không áp dụng

127,505

09-Feb-2016

14:40

V14_osfruntimeexcelwac.js

Osfruntimeexcelwac.js

Không áp dụng

127,505

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4797.1000

2,236,624

09-Feb-2016

14:40

Riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4797.1000

2,236,624

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

09-Feb-2016

14:40

Saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

09-Feb-2016

14:40

Slicerrenderer.ascx

Slicerrenderercontrol.ascx

Không áp dụng

2,485

09-Feb-2016

14:40

V14_slicerrenderer.ascx

Slicerrenderercontrol.ascx

Không áp dụng

2,485

09-Feb-2016

14:40

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Không áp dụng

140,997

09-Feb-2016

14:40

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Không áp dụng

140,991

09-Feb-2016

14:40

Mobileewa.spiral.gif

Spiral.gif

Không áp dụng

644

10-Feb-2016

13:35

Mobilewac.spiral.gif

Spiral.gif

Không áp dụng

644

10-Feb-2016

13:35

As_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

95,184

09-Feb-2016

14:40

As_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

109,520

09-Feb-2016

14:40

Spatial.dll

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

115,088

09-Feb-2016

04:03

Timeslicerrenderer.ascx

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Không áp dụng

5.865

09-Feb-2016

14:40

V14_timeslicerrenderer.ascx

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Không áp dụng

5.865

09-Feb-2016

14:40

V14_wacairspaceanimationlibrary.js

Wacairspaceanimationlibrary.js

Không áp dụng

31,603

09-Feb-2016

14:40

Wacairspaceanimationlibrary.js

Wacairspaceanimationlibrary.js

Không áp dụng

31,603

09-Feb-2016

14:40

Mwac.mobileewa.wsaupload.ashx

Wsaupload.ashx

Không áp dụng

196

09-Feb-2016

14:40

Ewrxlitem.aspx

Xlitem.aspx

Không áp dụng

1.748

09-Feb-2016

14:40

V14_ewrxlitem.aspx

Xlitem.aspx

Không áp dụng

1.748

09-Feb-2016

14:40

Ewrxlprintview.aspx

Xlprintview.aspx

Không áp dụng

4.374

09-Feb-2016

14:40

V14_ewrxlprintview.aspx

Xlprintview.aspx

Không áp dụng

4.374

09-Feb-2016

14:40

Xlsrv.dll

Xlsrv.dll

15.0.4805.1000

25,964,776

09-Feb-2016

14:40

Xlsrvintl.dll.1033

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262,328

09-Feb-2016

14:40

Ewrxlviewerinternal.aspx

Xlviewerinternal.aspx

Không áp dụng

9,576

09-Feb-2016

14:40

V14_ewrxlviewerinternal.aspx

Xlviewerinternal.aspx

Không áp dụng

9,576

09-Feb-2016

14:40

As_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

202,704

09-Feb-2016

14:40

As_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

277,456

09-Feb-2016

14:40

Xmlrw_xl.dll

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2830.77

278,208

09-Feb-2016

14:40

As_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

147,408

09-Feb-2016

14:40

As_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

196,048

09-Feb-2016

14:40

Xmlrwbin.dll

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2830.77

196,800

09-Feb-2016

14:40

As_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

24,508,576

09-Feb-2016

14:40

As_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

21,071,008

09-Feb-2016

14:40

Xmsrv_xl.dll

Xmsrv_xl.dll

11.0.2830.77

21,070,528

09-Feb-2016

14:40


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×