Tóm tắt

  • Cập nhật cấu hình giám sát máy chủ để giảm tổng thể tải CPU của hệ thống.

  • Khắc phục sự cố trong đó cổng thông tin người thuê và quản trị không tải được vì nhà cung cấp tài nguyên không phản hồi.

  • Cải thiện trải nghiệm cổng thông tin quản trị để hiển thị tiến độ tải xuống của gói cập nhật Azure Stack Hub.

  • Đã thêm cờ bỏ qua cho lệnh Điểm Cuối Đặc quyền Set-bmccredential để giải quyết các trường hợp khách hàng cần đặt mật khẩu BMC độc lập với mật khẩu đang được cập nhật trong kho lưu trữ cấu hình hệ thống.

  • Khắc phục sự cố trong đó nhà cung cấp tài nguyên điện toán khiến tải CPU cao trên các hệ thống với một số lượng lớn máy ảo được triển khai.

  • Khắc phục sự cố trong đó việc đặt LicenseType của máy ảo thành giá trị Không có không được nhận dạng là LicenseType hợp lệ.

Thông tin cập nhật nóng

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải có phiên bản 1.1910.0.58 trở lên.


Quan trọng Như được nêu trong Ghi chú Phát hành cho bản cập nhật 1910, hãy đảm bảo rằng bạn tham khảo danh sách kiểm tra hoạt động cập nhật khi chạy Test-AzureStack (với các tham số được chỉ định) và giải quyết mọi sự cố hoạt động được tìm thấy, bao gồm tất cả các cảnh báo và lỗi. Ngoài ra, xem lại các cảnh báo hiện hoạt và giải quyết bất kỳ yêu cầu hành động nào.

Thông tin về tệp

Tải xuống các tệp sau. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trên trang Áp dụng bản cập nhật trong Azure Stack trên trang web Microsoft Learn để áp dụng bản cập nhật này cho Azure Stack.

Tải xuống tệp zip ngay.


Tải xuống tệp xml hotfix ngay.

Thông tin Bổ sung

Tài nguyên cập nhật Azure Stack

Quản lý các bản cập nhật trong tổng quan về Azure Stack

Áp dụng các bản cập nhật trong Azure Stack

Giám sát các bản cập nhật trong Azure Stack bằng cách sử dụng điểm cuối đặc quyền


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×