Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

  • Đã khắc phục sự cố trong đó việc lọc hình ảnh Marketplace trong lưỡi Dao Quản lý Marketplace có thể không nhất quán.

  • Đã khắc phục sự cố trong đó dung lượng dung lượng trong lưỡi dao Dung lượng Lưu trữ có thể hiển thị là không khả dụng hoặc không cập nhật.

  • Khắc phục sự cố hiệu suất trong Nhà cung cấp Tài nguyên Lưu trữ có thể tác động đến các hành động trên máy bay điều khiển tổng thể.

  • Khắc phục sự cố hiệu suất trong Nhà cung cấp Tài nguyên Điện toán có thể tác động đến các hành động trên máy bay điều khiển tổng thể.

  • Đã khắc phục sự cố trong đó máy ảo mới được triển khai có thể sử dụng giao thức không chính xác trong Windows Azure Agent.

  • Đã khắc phục sự cố trong đó việc thông tin liên lạc và truyền dữ liệu đến tài nguyên đằng sau bộ cân bằng tải nội bộ có thể bị ảnh hưởng đáng kể và sau đó hết thời gian chờ.

  • Đã khắc phục sự cố trong đó trong quá trình OEM hoặc bản cập nhật đầy đủ, không thể khởi động một số máy ảo cơ sở hạ tầng nhất định sau khi máy chủ được tái tạo ảnh.Thông tin cập nhật nóng

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải có phiên bản 1.1910.0.58 trở lên.


Quan trọng Như đã nêu trong Ghi chú Phát hành cho bản cập nhật 1910, hãy đảm bảo rằng bạn tham khảo danh sách kiểm tra hoạt động cập nhật đang chạy Test-AzureStack (với các tham số được chỉ định) và giải quyết mọi sự cố hoạt động được tìm thấy, bao gồm tất cả các cảnh báo và lỗi. Ngoài ra, xem lại các cảnh báo hiện hoạt và giải quyết bất kỳ yêu cầu hành động nào.

Thông tin về tệp

Tải xuống các tệp sau. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trên trang Áp dụng bản cập nhật trong Azure Stack trên trang web Microsoft Learn để áp dụng bản cập nhật này cho Azure Stack.


Tải xuống tệp zip ngay.


Tải xuống tệp xml hotfix ngay.

Thông tin Bổ sung

Tài nguyên cập nhật Azure Stack Hub

Quản lý các bản cập nhật trong tổng quan về Azure Stack

Áp dụng các bản cập nhật trong Azure Stack

Giám sát các bản cập nhật trong Azure Stack bằng cách sử dụng điểm cuối đặc quyềnBạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×