Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết các sự cố trong Adobe Flash Player được cài đặt trên bất kỳ hệ điều hành nào được liệt kê trong phần "áp dụng cho".

Để tìm hiểu thêm, hãy đi đến ADV190001.

Phát hiện và triển khai

Để biết chi tiết về triển khai cho bản Cập Nhật bảo mật này, hãy đi đến bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 8 tháng 1, 2019

Windows Server 2019 và Windows 10 phiên bản 1809 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho những tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server Phiên bản 1803 và Windows 10, phiên bản 1803 tệp thông tin

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server 2016, phiên bản 1709 và Windows 10, phiên bản 1709 thông tin về tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows 10, phiên bản 1703 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server 2016 và Windows 10, phiên bản 1607 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server 2012 R2, Windows 8,1 và Windows RT 8,1 thông tin về tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Thông tin tệp của Windows Server 2012

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Tuyên bố miễn trừ thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, dù ngụ ý hay không, về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4480979-x64.msu

E29E228E115D23A003D88AC9FE23A35C582A24F9

B5DD47EC10860F246E12EA59A863AD7C4A83E9FB61CEB31111DB7B5E67EA6B4C

Windows10.0-KB4480979-arm64.msu

8B6FE9EDF9A6BCDC755A202E5D1A9694141EADE6

CB4DCF9C65524D2704C7980D881A880FEC589BB715CA987DBB9B3B7F35C5B2D5

Windows10.0-KB4480979-x86.msu

71DB36C61CFB9B126275B922951480F60D3F1D03

CDDDAA8A3504EF54E1B0EA305E8C349EAB1E5E98EE5CDB054D51FEF37A12C329

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

19:48

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

19:48

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

19:48

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:48

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:48

x86

Flash.ocx

32.0.0.114

19.062.400

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

815.000

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

164.760

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

556.952

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

880.536

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:48

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:48

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:48

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4480979-x64.msu

929AFB55A9E05A70D2323B7231F295C9DA397968

7E6B596BB25A3B799AE7B8CCDED5731A94C6B40C9D3001F2137BB56A94286B14

Windows10.0-KB4480979-arm64.msu

2BAC2704B0EBA82FF0552EB0DE647CD4E0F6B6DE

BDC1CB222655CB23DAE03E65519BAB703B88992335B1921D865D24C1805130D2

Windows10.0-KB4480979-x86.msu

79D4749925422B6F12DCF2F3F221234BEEAF65AE

DEBB0ACF340C5604990068622A62C5FBBA2B5FFAFEF8A51436D008A26AF73124

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

19:41

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

19:41

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

19:41

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:41

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:41

x86

Flash.ocx

32.0.0.114

19.062.400

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

815.000

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

164.760

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

556.952

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

880.536

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:41

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:41

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:41

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4480979-x64.msu

0CF606595E0479B13355F80985B8311E7A3DE35E

145B946639C7AFB84E53DD69F6B11DE2B6714739B4D3399BF20C63F39DEAC2ED

Windows10.0-KB4480979-x86.msu

2B9CECA81ACCAD3F11782D625D23A2E6E68FC502

F2D507A5DCD2A9CB1B15DB4CD72B6B48235504018859DE3FF55063CE2FD13E0E

Windows10.0-KB4480979-arm64.msu

932C13EE84F5A11DACF65A3539FE517152C6098B

7D99A085DDECDACB0AB42281A0E4373B31390D97A2EF878DFAC4F41CAA58AA9F

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

20:22

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

20:22

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

20:22

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

20:22

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

20:22

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

20:22

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

20:22

x86

Flash.ocx

32.0.0.114

19.062.400

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

815.000

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

164.760

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

556.952

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

880.536

02-Jan-2019

20:22

Not applicable

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4480979-X64.msu

7144BFB32F3F4199D233D9B81BD653FBE76142C7

C8488877087D34ACFDDCEAA0EC60E2431F19A7B979A60439B35B04ACF6323E1D

Windows10.0-KB4480979-X86.msu

1361A9E89E43BAA84E038F61AD54DA73ECB08D06

F3539B026244EF72A1EFF4EF9F31A02B43AF46AE26039C857FC94CA0DE8C9240

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:20

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

19:20

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

19:20

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

19:20

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:20

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:20

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:20

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:20

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:20

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:20

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:20

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:20

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:20

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:20

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:20

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:20

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4480979-X64.msu

5380C7317700118AD056B0DC0CDBE7E411EBD137

1D567FDDAE9687FC6ED769FA4D52E21C9FF5005EDDF5D8001B59B119F9D14BEB

Windows10.0-KB4480979-X86.msu

CD9F0B27816D9C53ED51F9B9797E24B91C7A5716

E90F0C5834F5295C6B4A6CB0A7F43B6F2602563FCBB64BC0D2BDA52CE60AA7FD

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:18

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

19:18

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

19:18

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

19:18

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:18

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:18

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:18

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:18

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:18

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:18

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:18

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:18

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:18

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:18

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:18

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:18

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4480979-X64.msu

09BCC3FBAD361D1429127043AD1986EE733557D0

830690BCA9C930CA0DAD540D9E32FDFFF96FC183BA973DAD5BD979C235F27D7E

Windows10.0-KB4480979-X86.msu

C52A5E89DE0CE166C9717C00FFFB8F5E37DD480D

DFB5FAA39964D15C03C79A72BC5D9D9E8469AE0E6F0B87253C99E8FA248121F8

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:13

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

19:13

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

19:13

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

19:13

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:13

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:13

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:13

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:13

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:13

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:13

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:13

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:13

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:13

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:13

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8.1-KB4480979-X64.msu

F4ABB904B55DB12EA6EBE76A7A3D3F491435008C

B55DE2904E9ED6E23D4AB93A2C99CB1DE61A8A0E36F29004A3DD7362EF7D249D

Windows8.1-KB4480979-ARM.msu

61F6D7012BD8C206F7D5FB953A6AA8F587CE2084

AF9B0B70D4DE7C09E194465BB965731121D3A9E19AEC12723FB8FD907CD66672

Windows8.1-KB4480979-X86.msu

F4E7A2F2038C9703898F50EE4E49EA3C18679B84

8EEDADC45F3835DE10813A8A221CC4AB1B4A688584E3B7E728AB621A191878E9

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.900.248

02-Jan-2019

19:05

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.608

02-Jan-2019

19:05

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.009.048

02-Jan-2019

19:05

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:05

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:05

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:05

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:05

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Flash.ocx

32.0.0.114

19.062.400

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

815.000

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

164.760

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

556.952

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

880.536

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.632

02-Jan-2019

19:05

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

835.480

02-Jan-2019

19:05

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.600

02-Jan-2019

19:05

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

634.264

02-Jan-2019

19:05

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.880

02-Jan-2019

19:05

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8-RT-KB4480979-X64.msu

C81DD361A1A876E7E958FAB5406656E36640B8E7

50D04B0B70F491A56857E72B3D82CC748D758C42DD376733B25DEFE40B2531E5

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.470

02-Jan-2019

19:02

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

28.899.880

02-Jan-2019

19:02

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

724.008

02-Jan-2019

19:02

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.008.488

02-Jan-2019

19:02

x64

Activex.vch

Not applicable

755.622

02-Jan-2019

19:02

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.114

22.358.056

02-Jan-2019

19:02

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.114

834.920

02-Jan-2019

19:02

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.114

179.048

02-Jan-2019

19:02

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.114

633.704

02-Jan-2019

19:02

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.114

1.449.320

02-Jan-2019

19:02

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×