Bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 11 tháng 12 năm 2018

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 4483187 trên máy tính đang chạy Windows Server 2012 R2 hoặc Windows 8.1, hộp thoại giới thiệu về Internet Explorer 11 sẽ hiển thị KB4470199 (tháng 11, 2018 Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer) thay vì KB4483187. Người dùng có thể xác nhận họ được bảo vệ bằng cách kiểm tra phiên bản của jscript.dll là 5.8.9600.19230.

Thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 11 tháng 12 năm 2018

Thông tin Bổ sung

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update: FAQ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ KB 4470199.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8.1-KB4470199-x86.msu

F34EC731B5AC143D576EE3D6FCF5CB194274DB81

FD8DE343FB8CD4346466F6F840EBA4B162614B4DAC17C48D51DC44BACED1B5C8

Windows8.1-KB4470199-arm.msu

EFEB009B88356B3701672D854F6BDA03DAD360C8

C5DA04DF8AB208CB186580AE8A7373B659FEA1CE0F27EC5E69E78607099611C7

Windows8.1-KB4470199-x64.msu

8E126BA175C7D291F08B82B59E5A135CA7103E97

2D90638E0F6E493A9BDEE1690E6587DD1927BAD9F4C506201937B491C4CE204E

Windows8-RT-KB4470199-x64.msu

EA3079F6704B5BC49167AFB5AC243225E3EDA301

A42F293FAB3A4841FAD33413DA1F8B7E5AB5431A8BAB6DA0DD03DB95F6244C77

IE11-Windows6.1-KB4470199-X64.msu

0B0CFFA80C0A982D569E17FEEEBBA692F7F991EA

988DBA74B1EC3C937D5C7C17424FB21BBBBE3811B4DA27522944013F5DF9BA98

IE11-Windows6.1-KB4470199-X86.msu

00CDE4E8C03CC549EEDCF21E9A447AB7BBCB1C0C

2A8A07C07AF0996334D2782254F695B1F8905F7108CC043D22E28B7087821EB0

IE9-Windows6.0-KB4470199-X86.msu

4C9BF1D04E20DF45A0FD1BCFADAE7A8B3F19F1F0

B5AE0FAC1D322101FB06188DA73748297955391EE9B38F9F8C2EDE8B606163B4

IE9-Windows6.0-KB4470199-X64.msu

A2DF530B2C22CA6CB66FE8EEAD7A3D462F064BF0

83C382BEE6301300C9294F044F8EE4627DFDD65FEE31815DCC58CD96961D7058

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×