Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 4013073 MS17-006: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 14 tháng 3 năm 2017

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật hàng tháng ngày 2017 của Windows Embedded Compact 2013 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Vbscript.rel

312,407

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

7,380,992

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

839,520

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,085,790

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,259,024

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

610,304

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

163,811

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,493,888

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

403,438

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,707,676

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,933,333

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

393,216

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

370,639

21-Apr-2017

15:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,916,416

21-Apr-2017

15:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

870,031

21-Apr-2017

15:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,311,954

21-Apr-2017

15:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,499,840

21-Apr-2017

15:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

839,680

21-Apr-2017

15:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

233,469

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

7,163,904

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,754,579

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,867,922

21-Apr-2017

15:28

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,692,792

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

585,728

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

118,977

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

3,358,720

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

846,950

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,288,687

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,727

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

368,640

21-Apr-2017

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

228,423

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

10,014,720

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,230,432

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,324,174

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,616,232

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

843,776

21-Apr-2017

15:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×