Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3174644 Microsoft ậ: Cập Nhật hỗ trợ Diffie-Hellman Key Exchange

Lưu ý Windows nhúng Compact hỗ trợ đường dẫn đăng ký sau để cấu hình chính kích thước cho thuật toán:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithmsVí dụ: bạn có thể thêm một giá trị DWORD tên ClientMinKeyBitLength vào khoá con đăng ký sau:

Khoá đăng ký: HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\PKCStên giá trị: ClientMinKeyBitLengthgiá trị loại: REG_DWORD dữ liệu giá trị: 00000400

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho tháng 2016 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Spbase.lib

2,154,194

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Spbase.lib

1,448,436

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Spbase.lib

1,942,946

17-Oct-2016

11:25

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Spbase.lib

2,050,980

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Spbase.lib

1,272,662

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Spbase.lib

2,218,300

17-Oct-2016

11:25

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ncrypt.rel

131,766

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.map

407,696

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dssdh.dll

125,880

07-Oct-2016

17:52

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.dll

294,912

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.map

217,074

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.rel

219,491

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rsaenh.dll

195,512

07-Oct-2016

17:52

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.dll

352,256

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Bcrypt.dll

306,104

07-Oct-2016

17:52

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.rel

63,993

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.map

143,306

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dssdh.dll

125,880

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.dll

208,896

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.map

147,351

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.rel

48,565

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rsaenh.dll

195,512

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.dll

143,360

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Bcrypt.dll

306,104

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.rel

108,305

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.map

414,237

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dssdh.dll

125,880

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.dll

356,352

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.map

219,981

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.rel

246,606

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rsaenh.dll

195,512

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.dll

454,656

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Bcrypt.dll

306,104

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.rel

52,944

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.map

817,510

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dssdh.dll

101,304

07-Oct-2016

17:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.dll

241,664

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.map

530,157

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.rel

116,628

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rsaenh.dll

166,840

07-Oct-2016

17:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.dll

323,584

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Bcrypt.dll

256,952

07-Oct-2016

17:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.rel

34,877

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.map

275,130

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dssdh.dll

101,304

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.dll

172,032

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.map

373,247

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.rel

27,743

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rsaenh.dll

166,840

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.dll

122,880

17-Oct-2016

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Bcrypt.dll

256,952

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.rel

52,799

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.map

895,530

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dssdh.dll

101,304

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.dll

311,296

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.map

601,791

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.rel

116,454

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rsaenh.dll

166,840

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.dll

413,696

17-Oct-2016

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Bcrypt.dll

256,952

07-Oct-2016

17:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×