Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 12 năm 2016)

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3174644 Microsoft ậ: Cập Nhật hỗ trợ Diffie-Hellman Key Exchange

Lưu ý Windows nhúng Compact hỗ trợ đường dẫn đăng ký sau để cấu hình chính kích thước cho thuật toán:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithmsVí dụ: bạn có thể thêm một giá trị DWORD tên ClientMinKeyBitLength vào khoá con đăng ký sau:

Khoá đăng ký: HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\PKCStên giá trị: ClientMinKeyBitLengthgiá trị loại: REG_DWORD dữ liệu giá trị: 00000400

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật Windows Embedded Compact 7 tháng, hãy truy cập trang web Microsoft Download Center sau:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Spbase.lib

2,042,166

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Spbase.lib

1,301,474

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Spbase.lib

2,247,486

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Spbase.lib

2,125,522

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Spbase.lib

1,331,990

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Spbase.lib

2,326,360

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Spbase.lib

1,872,318

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Spbase.lib

1,203,064

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Spbase.lib

1,966,644

06-Oct-2016

16:47

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Spbase.lib

1,815,444

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Spbase.lib

1,221,172

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Spbase.lib

1,960,202

06-Oct-2016

16:47

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Spbase.lib

2,043,918

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Spbase.lib

1,303,234

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Spbase.lib

2,249,112

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Spbase.lib

2,105,426

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Spbase.lib

1,318,246

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Spbase.lib

2,307,250

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Spbase.lib

2,125,298

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Spbase.lib

1,331,770

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Spbase.lib

2,326,206

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ncrypt.rel

297,597

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.map

373,417

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dssdh.dll

158,648

05-Oct-2016

14:36

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.dll

376,832

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.map

158,378

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.rel

614,828

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rsaenh.dll

248,760

05-Oct-2016

14:36

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.dll

524,288

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Bcrypt.dll

416,696

05-Oct-2016

14:36

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.rel

210,713

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.map

114,379

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dssdh.dll

158,648

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.dll

282,624

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.map

108,020

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.rel

190,732

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rsaenh.dll

248,760

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.dll

237,568

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Bcrypt.dll

416,696

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.rel

344,954

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.map

383,978

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dssdh.dll

158,648

06-Oct-2016

12:03

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.dll

475,136

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.map

162,481

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.rel

775,198

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rsaenh.dll

248,760

06-Oct-2016

12:03

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.dll

696,320

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Bcrypt.dll

416,696

06-Oct-2016

12:03

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.rel

86,651

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.map

379,936

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dssdh.dll

134,072

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.dll

299,008

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.map

161,907

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.rel

150,248

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.dll

425,984

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.rel

63,799

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.map

120,218

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dssdh.dll

134,072

05-Oct-2016

14:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.dll

229,376

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.map

111,881

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.rel

51,445

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.dll

188,416

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.rel

89,638

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.map

390,595

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dssdh.dll

134,072

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.dll

421,888

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.map

165,928

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.rel

155,903

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.dll

610,304

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.rel

85,810

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.map

375,365

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dssdh.dll

121,784

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.dll

262,144

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.map

160,968

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.rel

186,150

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rsaenh.dll

187,320

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.dll

352,256

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Bcrypt.dll

289,720

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.rel

62,175

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.map

118,001

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dssdh.dll

121,784

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.dll

200,704

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.map

111,790

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.rel

48,661

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rsaenh.dll

187,320

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.dll

143,360

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Bcrypt.dll

289,720

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.rel

98,686

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.map

383,763

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dssdh.dll

121,784

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.dll

323,584

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.map

165,312

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.rel

249,892

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rsaenh.dll

187,320

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.dll

471,040

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Bcrypt.dll

289,720

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.rel

151,118

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.map

379,781

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dssdh.dll

117,688

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.dll

266,240

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.map

162,747

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.rel

236,668

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Rsaenh.dll

199,608

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.dll

368,640

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Bcrypt.dll

306,104

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.rel

121,683

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.map

120,492

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dssdh.dll

117,688

05-Oct-2016

14:41

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.dll

208,896

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.map

111,618

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.rel

106,893

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Rsaenh.dll

199,608

05-Oct-2016

14:41

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.dll

163,840

06-Oct-2016

16:51

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Bcrypt.dll

306,104

05-Oct-2016

14:41

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.rel

165,763

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.map

390,892

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dssdh.dll

117,688

05-Oct-2016

14:33

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.dll

339,968

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.map

166,605

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.rel

262,971

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Rsaenh.dll

199,608

05-Oct-2016

14:33

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.dll

487,424

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Bcrypt.dll

306,104

05-Oct-2016

14:33

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.rel

297,597

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.map

373,248

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dssdh.dll

158,648

05-Oct-2016

14:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.dll

376,832

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.map

158,381

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.rel

614,741

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rsaenh.dll

248,760

05-Oct-2016

14:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.dll

524,288

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Bcrypt.dll

416,696

05-Oct-2016

14:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.rel

210,713

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.map

114,379

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dssdh.dll

158,648

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.dll

282,624

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.map

108,023

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.rel

190,732

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rsaenh.dll

248,760

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.dll

237,568

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Bcrypt.dll

416,696

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.rel

344,954

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.map

383,808

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dssdh.dll

158,648

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.dll

475,136

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.map

162,483

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.rel

775,111

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rsaenh.dll

248,760

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.dll

696,320

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Bcrypt.dll

416,696

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.rel

86,651

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.map

379,933

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dssdh.dll

129,976

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.dll

299,008

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.map

161,905

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.rel

150,248

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.dll

417,792

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.rel

63,799

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.map

120,218

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dssdh.dll

129,976

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.dll

229,376

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.map

111,881

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.rel

51,445

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.dll

188,416

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.rel

89,638

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.map

390,597

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dssdh.dll

129,976

06-Oct-2016

12:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.dll

421,888

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.map

165,927

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.rel

155,729

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rsaenh.dll

207,800

06-Oct-2016

12:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.dll

606,208

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Bcrypt.dll

342,968

06-Oct-2016

12:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.rel

86,651

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.map

379,935

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dssdh.dll

134,072

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.dll

299,008

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.map

161,906

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.rel

150,248

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.dll

425,984

06-Oct-2016

16:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.rel

63,799

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.map

120,218

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dssdh.dll

134,072

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.dll

229,376

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.map

111,881

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.rel

51,445

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.dll

188,416

06-Oct-2016

16:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.rel

89,638

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.map

390,595

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dssdh.dll

134,072

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.dll

421,888

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.map

165,929

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.rel

155,903

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rsaenh.dll

207,800

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.dll

610,304

06-Oct-2016

16:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Bcrypt.dll

342,968

05-Oct-2016

14:40

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×