Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện chất lượng đối với việc xếp chồng phục vụ, là thành phần cài đặt bản cập nhật Windows. Các bản Cập Nhật xếp chồng phục vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một chồng phục vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để các thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update 

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng sẵn dùng thông qua dịch vụ Windows Server Update (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB4523200đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4540721-x86.msu

ABB7DB1D70D8EA7755F31A725BBDCC5DEACEAEB9

8B4AFC066C5517F06744347B0BD5C7FED853884930B93EBF8AD61D2210E00507

Windows10.0-KB4540721-x64.msu

40FCD70BC81FDB49B11079A10A456E68649CE1A3

8361992FEFC4CD651826F7C5D85DB097AC8D39934CCB9FB4EBB601689D4C0447

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

Networkbindingenginetransformer.dll

10.0.10240.18512

200.704

13-Feb-2020

05:34

Bcdeditai.dll

10.0.10240.16439

260.096

04-Aug-2015

03:14

Cmipnpinstall.dll

10.0.10240.17831

192.344

24-Mar-2018

06:42

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.10240.16384

38.400

10-Jul-2015

03:25

Featuresettingsoverride.dll

10.0.10240.16384

25.088

10-Jul-2015

03:39

Iefileinstallai.dll

10.0.10240.16384

27.136

10-Jul-2015

03:25

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

47.104

24-Mar-2018

04:48

Netfxconfig.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:25

Peerdistai.dll

10.0.10240.16384

24.064

10-Jul-2015

03:25

Printadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

84.992

24-Mar-2018

04:48

Registeriepkeysai.dll

10.0.10240.16384

13.824

10-Jul-2015

03:25

Servicemodelregai.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:25

Setieinstalleddateai.dll

10.0.10240.16384

14.336

10-Jul-2015

03:25

Aritransformer.dll

10.0.10240.16384

37.376

10-Jul-2015

03:25

Primitivetransformers.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:26

Wpndatatransformer.dll

10.0.10240.16384

20.992

10-Jul-2015

03:25

Mqcmiplugin.dll

10.0.10240.17831

122.880

24-Mar-2018

05:42

Esscli.dll

10.0.10240.17831

299.008

24-Mar-2018

04:36

Eventsinstaller.dll

10.0.10240.17831

166.912

24-Mar-2018

04:58

Fastprox.dll

10.0.10240.17831

669.696

24-Mar-2018

04:36

Mofd.dll

10.0.10240.17831

201.728

24-Mar-2018

04:36

Mofinstall.dll

10.0.10240.17831

63.488

24-Mar-2018

04:36

Repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

277.504

24-Mar-2018

04:36

Wbemcomn.dll

10.0.10240.18210

385.536

09-Apr-2019

05:21

Wbemcore.dll

10.0.10240.17831

921.088

24-Mar-2018

04:36

Wbemprox.dll

10.0.10240.17831

30.208

24-Mar-2018

04:36

Wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18271

272.384

18-Jun-2019

04:39

Wmiutils.dll

10.0.10240.17831

91.136

24-Mar-2018

04:36

Appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.17020

63.488

21-Jun-2016

10:18

Appxreg.dll

10.0.10240.17020

24.576

21-Jun-2016

10:16

Bfsvc.dll

10.0.10240.16384

56.832

10-Jul-2015

03:23

Cleanupai.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:23

Cmitrust.dll

10.0.10240.17831

288.088

24-Mar-2018

06:42

Cntrtextinstaller.dll

10.0.10240.16384

127.488

10-Jul-2015

03:23

Fveupdateai.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:23

Grouptrusteeai.dll

10.0.10240.16384

38.240

10-Jul-2015

05:18

Httpai.dll

10.0.10240.16384

16.896

10-Jul-2015

03:23

Luainstall.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:23

Securebootai.dll

10.0.10240.18362

22.016

17-Sep-2019

15:26

Timezoneai.dll

10.0.10240.17831

51.200

24-Mar-2018

04:35

Winsockai.dll

10.0.10240.16384

65.536

10-Jul-2015

03:23

Ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

69.632

10-Jul-2015

03:23

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

100.864

10-Jul-2015

03:29

Offlinesam.dll

10.0.10240.16384

110.080

10-Jul-2015

03:29

Sppinst.dll

10.0.10240.18512

647.168

13-Feb-2020

04:04

Cmifw.dll

10.0.10240.16384

80,384

10-Jul-2015

03:33

Firewallofflineapi.dll

10.0.10240.17831

147.968

24-Mar-2018

05:30

Implatsetup.dll

10.0.10240.17020

54.784

21-Jun-2016

10:45

Netsetupai.dll

10.0.10240.17020

79.360

21-Jun-2016

10:29

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

Netsetupengine.dll

10.0.10240.18512

468.728

13-Feb-2020

06:09

Cbscore.dll

10.0.10240.18512

1.777.152

13-Feb-2020

05:43

Cbsmsg.dll

10.0.10240.16384

49.504

10-Jul-2015

04:40

Cmiadapter.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:23

Cmiaisupport.dll

10.0.10240.18512

2.159.864

13-Feb-2020

05:59

Dpx.dll

10.0.10240.17831

372.224

24-Mar-2018

04:43

Drupdate.dll

10.0.10240.17831

283.480

24-Mar-2018

06:37

Drvstore.dll

10.0.10240.18512

700.152

13-Feb-2020

05:59

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.165

25-Apr-2015

00:17

Msdelta.dll

10.0.10240.17831

410.624

24-Mar-2018

04:35

Mspatcha.dll

10.0.10240.17831

36.864

24-Mar-2018

04:43

Poqexec.exe

10.0.10240.16384

118.272

10-Jul-2015

03:25

Smiengine.dll

10.0.10240.18512

730.112

13-Feb-2020

04:16

Smipi.dll

10.0.10240.17831

23.552

24-Mar-2018

04:48

Tifilefetcher.exe

10.0.10240.18512

233.208

13-Feb-2020

05:59

Tiworker.exe

10.0.10240.17831

197.120

24-Mar-2018

04:42

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

27-Mar-2015

21:48

Wcp.dll

10.0.10240.18512

2.717.184

13-Feb-2020

05:44

Wdscore.dll

10.0.10240.17831

207.192

24-Mar-2018

06:38

Wrpint.dll

10.0.10240.17831

55.808

24-Mar-2018

04:49

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

103.776

09-Feb-2016

03:15

Networkbindingenginetransformer.dll

10.0.10240.18512

304.128

13-Feb-2020

06:07

Bcdeditai.dll

10.0.10240.16439

283.648

04-Aug-2015

03:05

Cmipnpinstall.dll

10.0.10240.17831

244.056

24-Mar-2018

07:22

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.10240.16384

46.080

10-Jul-2015

03:15

Featuresettingsoverride.dll

10.0.10240.16384

31.744

10-Jul-2015

03:28

Iefileinstallai.dll

10.0.10240.16384

29.184

10-Jul-2015

03:14

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

58.880

24-Mar-2018

04:53

Netfxconfig.dll

10.0.10240.16384

22.528

10-Jul-2015

03:15

Peerdistai.dll

10.0.10240.16384

30.208

10-Jul-2015

03:15

Printadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

97.792

24-Mar-2018

04:53

Registeriepkeysai.dll

10.0.10240.16384

16.384

10-Jul-2015

03:15

Servicemodelregai.dll

10.0.10240.16384

80,384

10-Jul-2015

03:15

Setieinstalleddateai.dll

10.0.10240.16384

16.384

10-Jul-2015

03:15

Aritransformer.dll

10.0.10240.16384

50.688

10-Jul-2015

03:27

Primitivetransformers.dll

10.0.10240.16384

57.856

10-Jul-2015

03:29

Wpndatatransformer.dll

10.0.10240.16384

27.648

10-Jul-2015

03:27

Mqcmiplugin.dll

10.0.10240.17831

148.992

24-Mar-2018

06:05

Appserverai.dll

10.0.10240.16384

109.056

10-Jul-2015

03:24

Rdwebai.dll

10.0.10240.16384

113.152

10-Jul-2015

03:24

Tssdisai.dll

10.0.10240.16384

116.224

10-Jul-2015

03:24

Vmhostai.dll

10.0.10240.16384

93.696

10-Jul-2015

03:24

Esscli.dll

10.0.10240.17831

402.432

24-Mar-2018

05:09

Eventsinstaller.dll

10.0.10240.17831

214.016

24-Mar-2018

06:30

Fastprox.dll

10.0.10240.17831

854.528

24-Mar-2018

05:11

Mofd.dll

10.0.10240.17831

246.272

24-Mar-2018

05:09

Mofinstall.dll

10.0.10240.17831

67.584

24-Mar-2018

05:09

Repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

350.208

24-Mar-2018

05:09

Wbemcomn.dll

10.0.10240.17831

449.024

24-Mar-2018

05:09

Wbemcore.dll

10.0.10240.18512

1.147.392

13-Feb-2020

04:38

Wbemprox.dll

10.0.10240.17831

36.864

24-Mar-2018

05:11

Wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18271

340.992

18-Jun-2019

05:52

Wmiutils.dll

10.0.10240.17831

112.128

24-Mar-2018

05:10

Appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.17020

74.752

21-Jun-2016

06:50

Appxreg.dll

10.0.10240.17020

30.720

21-Jun-2016

06:30

Bfsvc.dll

10.0.10240.16384

67.072

10-Jul-2015

03:14

Cleanupai.dll

10.0.10240.16384

15.360

10-Jul-2015

03:15

Cmitrust.dll

10.0.10240.17831

421.720

24-Mar-2018

07:22

Cntrtextinstaller.dll

10.0.10240.16384

153.088

10-Jul-2015

03:15

Fveupdateai.dll

10.0.10240.16384

24.064

10-Jul-2015

03:14

Grouptrusteeai.dll

10.0.10240.16384

43.872

10-Jul-2015

05:07

Httpai.dll

10.0.10240.16384

19.968

10-Jul-2015

03:15

Luainstall.dll

10.0.10240.16384

52.736

10-Jul-2015

03:14

Securebootai.dll

10.0.10240.18362

26.112

17-Sep-2019

15:36

Timezoneai.dll

10.0.10240.17831

67.072

24-Mar-2018

04:53

Winsockai.dll

10.0.10240.16384

73.216

10-Jul-2015

03:15

Ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

83.456

10-Jul-2015

03:15

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

114.688

10-Jul-2015

03:33

Offlinesam.dll

10.0.10240.16384

137.728

10-Jul-2015

03:33

Sppinst.dll

10.0.10240.18512

769.024

13-Feb-2020

04:45

Cmifw.dll

10.0.10240.16384

96.256

10-Jul-2015

03:23

Firewallofflineapi.dll

10.0.10240.17831

173.568

24-Mar-2018

05:54

Implatsetup.dll

10.0.10240.17020

78.848

21-Jun-2016

07:01

Netsetupai.dll

10.0.10240.17020

104.960

21-Jun-2016

06:42

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

103.776

09-Feb-2016

03:15

Netsetupengine.dll

10.0.10240.18512

660.216

13-Feb-2020

06:52

Cbscore.dll

10.0.10240.18512

1.967.616

13-Feb-2020

06:17

Cbsmsg.dll

10.0.10240.16384

50.528

10-Jul-2015

04:31

Cmiadapter.dll

10.0.10240.16384

79.872

10-Jul-2015

03:14

Cmiaisupport.dll

10.0.10240.18512

3.158.992

13-Feb-2020

06:43

Dpx.dll

10.0.10240.17831

499.200

24-Mar-2018

04:47

Drupdate.dll

10.0.10240.17831

340.824

24-Mar-2018

07:18

Drvstore.dll

10.0.10240.18512

850.168

13-Feb-2020

06:43

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.165

18-Jun-2015

01:17

Msdelta.dll

10.0.10240.17831

515.072

24-Mar-2018

04:51

Mspatcha.dll

10.0.10240.17831

46.080

24-Mar-2018

04:46

Poqexec.exe

10.0.10240.16384

141.824

10-Jul-2015

03:15

Smiengine.dll

10.0.10240.17831

897.024

24-Mar-2018

04:54

Smipi.dll

10.0.10240.16384

29.184

10-Jul-2015

03:15

Tifilefetcher.exe

10.0.10240.18512

275.920

13-Feb-2020

06:43

Tiworker.exe

10.0.10240.17831

200.192

24-Mar-2018

04:45

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2015

01:16

Wcp.dll

10.0.10240.18512

3.229.696

13-Feb-2020

06:17

Wdscore.dll

10.0.10240.17831

254.808

24-Mar-2018

07:23

Wrpint.dll

10.0.10240.17831

66.560

24-Mar-2018

04:55

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

Networkbindingenginetransformer.dll

10.0.10240.18512

200.704

13-Feb-2020

05:34

Bcdeditai.dll

10.0.10240.16439

260.096

04-Aug-2015

03:14

Cmipnpinstall.dll

10.0.10240.17831

192.344

24-Mar-2018

06:42

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.10240.16384

38.400

10-Jul-2015

03:25

Featuresettingsoverride.dll

10.0.10240.16384

25.088

10-Jul-2015

03:39

Iefileinstallai.dll

10.0.10240.16384

27.136

10-Jul-2015

03:25

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

47.104

24-Mar-2018

04:48

Netfxconfig.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:25

Peerdistai.dll

10.0.10240.16384

24.064

10-Jul-2015

03:25

Printadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

84.992

24-Mar-2018

04:48

Registeriepkeysai.dll

10.0.10240.16384

13.824

10-Jul-2015

03:25

Servicemodelregai.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:25

Setieinstalleddateai.dll

10.0.10240.16384

14.336

10-Jul-2015

03:25

Aritransformer.dll

10.0.10240.16384

37.376

10-Jul-2015

03:25

Primitivetransformers.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:26

Wpndatatransformer.dll

10.0.10240.16384

20.992

10-Jul-2015

03:25

Appserverai.dll

10.0.10240.16384

85.504

10-Jul-2015

03:36

Rdwebai.dll

10.0.10240.16384

95.232

10-Jul-2015

03:36

Tssdisai.dll

10.0.10240.16384

94.208

10-Jul-2015

03:36

Vmhostai.dll

10.0.10240.16384

74.752

10-Jul-2015

03:36

Esscli.dll

10.0.10240.17831

299.008

24-Mar-2018

04:36

Eventsinstaller.dll

10.0.10240.17831

166.912

24-Mar-2018

04:58

Fastprox.dll

10.0.10240.17831

669.696

24-Mar-2018

04:36

Mofd.dll

10.0.10240.17831

201.728

24-Mar-2018

04:36

Mofinstall.dll

10.0.10240.17831

63.488

24-Mar-2018

04:36

Repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

277.504

24-Mar-2018

04:36

Wbemcomn.dll

10.0.10240.18210

385.536

09-Apr-2019

05:21

Wbemcore.dll

10.0.10240.17831

921.088

24-Mar-2018

04:36

Wbemprox.dll

10.0.10240.17831

30.208

24-Mar-2018

04:36

Wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18271

272.384

18-Jun-2019

04:39

Wmiutils.dll

10.0.10240.17831

91.136

24-Mar-2018

04:36

Appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.17020

63.488

21-Jun-2016

10:18

Appxreg.dll

10.0.10240.17020

24.576

21-Jun-2016

10:16

Bfsvc.dll

10.0.10240.16384

56.832

10-Jul-2015

03:23

Cleanupai.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:23

Cmitrust.dll

10.0.10240.17831

288.088

24-Mar-2018

06:42

Cntrtextinstaller.dll

10.0.10240.16384

127.488

10-Jul-2015

03:23

Fveupdateai.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:23

Grouptrusteeai.dll

10.0.10240.16384

38.240

10-Jul-2015

05:18

Httpai.dll

10.0.10240.16384

16.896

10-Jul-2015

03:23

Luainstall.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:23

Securebootai.dll

10.0.10240.18362

22.016

17-Sep-2019

15:26

Timezoneai.dll

10.0.10240.17831

51.200

24-Mar-2018

04:35

Winsockai.dll

10.0.10240.16384

65.536

10-Jul-2015

03:23

Ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

69.632

10-Jul-2015

03:23

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

100.864

10-Jul-2015

03:29

Offlinesam.dll

10.0.10240.16384

110.080

10-Jul-2015

03:29

Sppinst.dll

10.0.10240.18512

647.168

13-Feb-2020

04:04

Cmifw.dll

10.0.10240.16384

80,384

10-Jul-2015

03:33

Firewallofflineapi.dll

10.0.10240.17831

147.968

24-Mar-2018

05:30

Implatsetup.dll

10.0.10240.17020

54.784

21-Jun-2016

10:45

Netsetupai.dll

10.0.10240.17020

79.360

21-Jun-2016

10:29

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

Netsetupengine.dll

10.0.10240.18512

468.728

13-Feb-2020

06:09

Cbscore.dll

10.0.10240.18512

1.777.152

13-Feb-2020

05:43

Cbsmsg.dll

10.0.10240.16384

49.504

10-Jul-2015

04:40

Cmiadapter.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:23

Cmiaisupport.dll

10.0.10240.18512

2.159.864

13-Feb-2020

05:59

Dpx.dll

10.0.10240.17831

372.224

24-Mar-2018

04:43

Drupdate.dll

10.0.10240.17831

283.480

24-Mar-2018

06:37

Drvstore.dll

10.0.10240.18512

700.152

13-Feb-2020

05:59

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.165

25-Apr-2015

00:17

Msdelta.dll

10.0.10240.17831

410.624

24-Mar-2018

04:35

Mspatcha.dll

10.0.10240.17831

36.864

24-Mar-2018

04:43

Poqexec.exe

10.0.10240.16384

118.272

10-Jul-2015

03:25

Smiengine.dll

10.0.10240.18512

730.112

13-Feb-2020

04:16

Smipi.dll

10.0.10240.17831

23.552

24-Mar-2018

04:48

Tifilefetcher.exe

10.0.10240.18512

233.208

13-Feb-2020

05:59

Tiworker.exe

10.0.10240.17831

197.120

24-Mar-2018

04:42

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

27-Mar-2015

21:48

Wcp.dll

10.0.10240.18512

2.717.184

13-Feb-2020

05:44

Wdscore.dll

10.0.10240.17831

207.192

24-Mar-2018

06:38

Wrpint.dll

10.0.10240.17831

55.808

24-Mar-2018

04:49

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×