We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Lưu ý

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép thực thi mã từ xa khi .NET Framework không được xác nhận đầu vào trước khi tải thư viện. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể kiểm soát hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể cài đặt chương trình; xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu; hoặc tạo tài khoản mới với quyền người dùng đầy đủ. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể ảnh hưởng ít hơn người dùng với quyền quản trị người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-0160.

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • Mô tả 4014565 Nhật chất lượng và bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: 11 tháng 4 năm 2017

  • 4014559 về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 Windows Vista gói dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: 11 tháng 4 năm 2017

  • 4014553 về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6 cho Windows Vista gói dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói dịch vụ 2, Windows 7 gói dịch vụ 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 và .NET Framework 4.6.1 cho Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: 11 tháng 4 năm 2017

  • Mô tả 4014547 Nhật chất lượng và bảo mật cho .NET Framework 4.6.2 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: 11 tháng 4 năm 2017

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update câu hỏi thường gặp

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Bảo mật Windows

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 khi sử dụng:

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

    • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×