Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hiện tượng

Biểu đồ hiển thị các giá trị bằng không khi không có dữ liệu.

Giá trị chartzero

Nguyên nhân

Điều này là do thiết kế.

Trong UCI, chúng tôi hỗ trợ cách bấm vào các giá trị bằng không và đã đi vào chúng.

Bại

Không có giải pháp thay thế.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×