We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Giới thiệu

30 tháng 7 năm 2018, bản cập nhật này dành cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, và Windows Server 2008 SP2 khắc phục sự cố trong .NET Framework 4.5.2. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản cập nhật này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần điều kiện tiên quyếtyêu cầu khởi động lại .

Khắc phục sự cố

Bản cập nhật này giải quyết sự cố đã được giới thiệu trong ngày 2018 .NET Framework bản Cập Nhật. Ứng dụng dựa trên cấu phần COM đã không tải hoặc chạy đúng vì "access denied," "lớp không được đăng ký" hoặc "xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do" lỗi. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

4345913 "Truy cập từ chối" lỗi và ứng dụng COM kích hoạt không thành công sau khi cài đặt ngày 2018 bản Cập Nhật bảo mật và chất lượng Nhật cho .NET Framework

Cách nhận bản cập nhật này

Đối với Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2

Bản cập nhật này có sẵn bằng cách tải xuống thủ công chỉ.

Tải xuống thủ công

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4.5.2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

clr.dll

4.0.30319.36460

6,939,640

25-Jul-2018

22:55

clrjit.dll

4.0.30319.36460

510,464

25-Jul-2018

22:55

mscordacwks.dll

4.0.30319.36460

1,284,232

25-Jul-2018

22:55

mscordbi.dll

4.0.30319.36460

1,107,576

25-Jul-2018

22:55

mscorlib.dll

4.0.30319.36460

5,266,072

25-Jul-2018

22:55

peverify.dll

4.0.30319.36460

163,968

25-Jul-2018

22:55

SOS.dll

4.0.30319.36460

762,472

25-Jul-2018

22:55

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52460.36460

536,736

25-Jul-2018

22:55

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52460.36460

875,672

25-Jul-2018

22:55

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

clr.dll

4.0.30319.36460

10,070,120

25-Jul-2018

23:12

clr.dll

4.0.30319.36460

6,939,640

25-Jul-2018

22:55

clrjit.dll

4.0.30319.36460

1,234,552

25-Jul-2018

23:12

clrjit.dll

4.0.30319.36460

510,464

25-Jul-2018

22:55

mscordacwks.dll

4.0.30319.36460

1,731,208

25-Jul-2018

23:12

mscordacwks.dll

4.0.30319.36460

1,284,232

25-Jul-2018

22:55

mscordbi.dll

4.0.30319.36460

1,533,568

25-Jul-2018

23:12

mscordbi.dll

4.0.30319.36460

1,107,576

25-Jul-2018

22:55

mscorlib.dll

4.0.30319.36460

5,219,968

25-Jul-2018

23:12

mscorlib.dll

4.0.30319.36460

5,266,072

25-Jul-2018

22:55

peverify.dll

4.0.30319.36460

225,920

25-Jul-2018

23:12

peverify.dll

4.0.30319.36460

163,968

25-Jul-2018

22:55

SOS.dll

4.0.30319.36460

822,888

25-Jul-2018

23:12

SOS.dll

4.0.30319.36460

762,472

25-Jul-2018

22:55

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52460.36460

678,584

25-Jul-2018

23:12

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52460.36460

536,736

25-Jul-2018

22:55

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52460.36460

869,536

25-Jul-2018

23:12

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52460.36460

875,672

25-Jul-2018

22:55

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×