Guidance for disabling Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability

Summary

If you would like to disable Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability for those processors that expose the necessary processor support, please follow the guidance around registry setting outlined below to disable it.

Registry setting

  • Disable Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability thru the following registry setting: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel" /v DisableTsx /t REG_DWORD /d 1 /f

    Restart the computer for the changes to take effect.

  • Enable Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) capability thru the following registry setting: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel" /v DisableTsx /t REG_DWORD /d 0 /f

    Restart the computer for the changes to take effect.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×