Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để áp dụng hotfix này Cập Nhật, bài viết sau trong cơ sở kiến thức và tải xuống bản Cập Nhật đúng hotfix:

2925384 Hotfix rollup 2925384 có .NET Framework 4.5.1 trên Windows

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 2908387 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 4.5.1. Để biết thêm thông tin về sự cố hotfix giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2


Thông tin

Thông tin hotfix

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải 4.5.1 cài đặt .NET Framework.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36010

1,191,144

18-Nov-2013

23:08

microsoft.build.dll

4.0.30319.36010

1,448,128

18-Nov-2013

23:08

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36010

257,784

18-Nov-2013

23:08

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36010

178,432

21-Nov-2013

22:12

presentationframework.dll

4.0.30319.36010

6,202,592

18-Nov-2013

23:08

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36010

73,384

18-Nov-2013

23:08

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36010

718,104

18-Nov-2013

23:08

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36010

2,140,416

18-Nov-2013

23:08

system.activities.dll

4.0.30319.36010

1,582,784

18-Nov-2013

23:08

system.addin.dll

4.0.30319.36010

163,504

18-Nov-2013

23:08

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36010

314,656

18-Nov-2013

23:08

system.configuration.dll

4.0.30319.36010

403,152

18-Nov-2013

23:08

system.core.dll

4.0.30319.36010

1,274,528

18-Nov-2013

23:08

system.data.entity.dll

4.0.30319.36010

4,097,224

18-Nov-2013

23:08

system.data.linq.dll

4.0.30319.36010

698,560

18-Nov-2013

23:08

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36010

752,328

18-Nov-2013

23:08

system.design.dll

4.0.30319.36010

5,055,144

18-Nov-2013

23:08

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.0.30319.36010

297,776

27-Nov-2013

19:26

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36010

202,536

18-Nov-2013

23:08

system.directoryservices.dll

4.0.30319.36010

426,216

18-Nov-2013

23:08

system.drawing.dll

4.0.30319.36010

596,144

18-Nov-2013

23:08

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36010

199,928

18-Nov-2013

23:08

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36010

1,093,840

18-Nov-2013

23:08

system.io.compression.dll

4.0.30319.36010

71,896

18-Nov-2013

23:08

system.management.dll

4.0.30319.36010

414,912

18-Nov-2013

23:08

system.messaging.dll

4.0.30319.36010

274,104

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.remoting.dll

4.0.30319.36010

346,856

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36010

1,060,608

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.dll

4.0.30319.36010

36,528

18-Nov-2013

23:08

system.security.dll

4.0.30319.36010

288,952

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.36010

204,032

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36010

158,968

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36010

312,576

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36010

39,672

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.web.dll

4.0.30319.36010

332,520

21-Nov-2013

22:12

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36010

6,376,144

18-Nov-2013

23:08

system.serviceprocess.dll

4.0.30319.36010

134,872

21-Nov-2013

22:12

system.threading.timer.dll

4.0.30319.36010

29,408

21-Nov-2013

22:12

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36010

71,440

18-Nov-2013

23:08

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36010

1,859,288

18-Nov-2013

23:08

system.web.services.dll

4.0.30319.36010

858,320

18-Nov-2013

23:08

system.windows.controls.ribbon.dll

4.0.30319.36010

750,336

18-Nov-2013

23:08

system.windows.forms.dll

4.0.30319.36010

4,820,176

18-Nov-2013

23:08

system.workflow.activities.dll

4.0.30319.36010

1,068,784

18-Nov-2013

23:08

system.workflow.runtime.dll

4.0.30319.36010

500,456

18-Nov-2013

23:08

system.xaml.dll

4.0.30319.36010

640,672

18-Nov-2013

23:08

system.xml.dll

4.0.30319.36010

2,710,168

18-Nov-2013

23:08

system.dll

4.0.30319.36010

3,478,656

18-Nov-2013

23:08

windowsbase.dll

4.0.30319.36010

1,249,976

18-Nov-2013

23:08

windowsformsintegration.dll

4.0.30319.36010

103,656

18-Nov-2013

23:08

mscorlib.dll

4.0.30319.36010

5,300,896

18-Nov-2013

23:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:07

normnfc.nlp

47,076

15-Nov-2013

17:07

normnfd.nlp

40,566

15-Nov-2013

17:07

normnfkc.nlp

67,808

15-Nov-2013

17:07

normnfkd.nlp

61,718

15-Nov-2013

17:07

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36010

28,352

18-Nov-2013

23:08

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36010

34,488

18-Nov-2013

23:08

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36010

24,752

18-Nov-2013

23:08

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36010

41,648

18-Nov-2013

23:08

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36010

90,280

18-Nov-2013

23:08

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36010

41,144

18-Nov-2013

23:08

aspnet_state.exe

4.0.30319.36010

45,744

18-Nov-2013

23:08

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36010

43,176

18-Nov-2013

23:08

blackberry.browser

2.389 người

15-Nov-2013

17:07

chrome.browser

2.107 người

15-Nov-2013

17:07

default.browser

11,568

15-Nov-2013

17:07

firefox.browser

2,336

15-Nov-2013

17:07

gateway.browser

5,630

15-Nov-2013

17:07

generic.browser

5.569

15-Nov-2013

17:07

ie.browser

5.166 người

15-Nov-2013

17:07

iemobile.browser

4.045

15-Nov-2013

17:07

iphone.browser

1,759

15-Nov-2013

17:07

opera.browser

5,248

15-Nov-2013

17:07

safari.browser

3,560

15-Nov-2013

17:07

ucbrowser.browser

1.725 người

15-Nov-2013

17:07

clr-etw.man

288,935

18-Nov-2013

23:08

clretwrc.dll

4.0.30319.36010

222,368

18-Nov-2013

23:08

clrjit.dll

4.0.30319.36010

509,080

18-Nov-2013

23:08

clr.dll

4.0.30319.36010

6,911,632

18-Nov-2013

23:08

corperfmonext.dll

4.0.30319.36010

127,672

18-Nov-2013

23:08

csc.rsp

1.329 người

15-Nov-2013

17:07

csc.exe

4.0.30319.36010

1,853,072

18-Nov-2013

23:08

csc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:07

culture.dll

4.0.30319.36010

54,432

18-Nov-2013

23:08

locale.nlp

419,696

15-Nov-2013

17:07

microsoft.common.overridetasks

6,297

15-Nov-2013

17:07

microsoft.data.entity.targets

6,501

15-Nov-2013

17:07

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

27-Nov-2013

19:27

microsoft.xaml.targets

19,848

15-Nov-2013

17:07

mmcaspext.dll

4.0.30319.36010

107,176

18-Nov-2013

23:08

microsoft.common.targets

262,547

15-Nov-2013

17:07

microsoft.csharp.targets

23.618 người

15-Nov-2013

17:07

microsoft.netframework.props

11.957 người

15-Nov-2013

17:07

microsoft.netframework.targets

8,183

15-Nov-2013

17:07

microsoft.visualbasic.targets

23,329

15-Nov-2013

17:07

mscordacwks.dll

4.0.30319.36010

1,278,640

18-Nov-2013

23:08

mscordbi.dll

4.0.30319.36010

1,080,480

18-Nov-2013

23:08

mscorlib.ni.dll

4.0.30319.36010

17,390,768

18-Nov-2013

23:08

mscorrc.dll

4.0.30319.36010

395,936

18-Nov-2013

23:08

mscorsvc.dll

4.0.30319.36010

415,392

18-Nov-2013

23:08

mscorsvw.exe

4.0.30319.36010

103,608

18-Nov-2013

23:08

ngen.exe

4.0.30319.36010

140,944

18-Nov-2013

23:08

penimc.dll

4.0.30319.36010

80,536

18-Nov-2013

23:08

peverify.dll

4.0.30319.36010

164,000

18-Nov-2013

23:08

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36010

189,656

18-Nov-2013

23:08

servicemodel.mof

88,383

15-Nov-2013

17:07

servicemodel.mof.uninstall

896

15-Nov-2013

17:07

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36010

28.376

18-Nov-2013

23:08

sos.dll

4.0.30319.36010

756,368

18-Nov-2013

23:08

system.addin.dll

4.0.30319.36010

163,504

18-Nov-2013

23:08

system.core.dll

4.0.30319.36010

1,274,528

18-Nov-2013

23:08

system.data.entity.dll

4.0.30319.36010

4,097,224

18-Nov-2013

23:08

system.data.linq.dll

4.0.30319.36010

698,560

18-Nov-2013

23:08

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36010

1,859,288

18-Nov-2013

23:08

vbc.rsp

1,467

15-Nov-2013

17:08

vbc.exe

12.0.30319.36010

2,459,280

18-Nov-2013

23:08

vbc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:08

webengine4.dll

4.0.30319.36010

509,608

18-Nov-2013

23:08

webengine.dll

4.0.30319.36010

24,744

18-Nov-2013

23:08

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36010

1,690,800

18-Nov-2013

23:08

presentationcore.dll

4.0.30319.36010

3,229,896

18-Nov-2013

23:08

system.data.dll

4.0.30319.36010

3,203,760

18-Nov-2013

23:08

system.printing.dll

4.0.30319.36010

342,728

18-Nov-2013

23:08

system.transactions.dll

4.0.30319.36010

287,952

18-Nov-2013

23:08

system.web.dll

4.0.30319.36010

5,448,360

18-Nov-2013

23:08

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

4.0.30319.36010

5,209,760

18-Nov-2013

23:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:01

normnfc.nlp

47,076

15-Nov-2013

17:01

normnfd.nlp

40,566

15-Nov-2013

17:01

normnfkc.nlp

67,808

15-Nov-2013

17:01

normnfkd.nlp

61,718

15-Nov-2013

17:01

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36010

29,888

18-Nov-2013

23:08

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36010

37,560

18-Nov-2013

23:08

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36010

25,776

18-Nov-2013

23:08

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36010

45,232

18-Nov-2013

23:08

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36010

90,280

18-Nov-2013

23:08

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36010

43,704

18-Nov-2013

23:08

aspnet_state.exe

4.0.30319.36010

50,864

18-Nov-2013

23:08

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36010

47,784

18-Nov-2013

23:08

blackberry.browser

2.389 người

15-Nov-2013

17:01

chrome.browser

2.107 người

15-Nov-2013

17:01

default.browser

11,568

15-Nov-2013

17:01

firefox.browser

2,336

15-Nov-2013

17:01

gateway.browser

5,630

15-Nov-2013

17:01

generic.browser

5.569

15-Nov-2013

17:01

ie.browser

5.166 người

15-Nov-2013

17:01

iemobile.browser

4.045

15-Nov-2013

17:01

iphone.browser

1,759

15-Nov-2013

17:01

opera.browser

5,248

15-Nov-2013

17:01

safari.browser

3,560

15-Nov-2013

17:01

ucbrowser.browser

1.725 người

15-Nov-2013

17:01

clr-etw.man

288,943

18-Nov-2013

23:08

clretwrc.dll

4.0.30319.36010

222,368

18-Nov-2013

23:08

clrjit.dll

4.0.30319.36010

1,235,608

18-Nov-2013

23:08

clr.dll

4.0.30319.36010

10,040,976

18-Nov-2013

23:08

corperfmonext.dll

4.0.30319.36010

153,784

18-Nov-2013

23:08

csc.rsp

1.329 người

15-Nov-2013

17:01

csc.exe

4.0.30319.36010

2,637,456

18-Nov-2013

23:08

csc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:01

culture.dll

4.0.30319.36010

63,648

18-Nov-2013

23:08

locale.nlp

419,696

15-Nov-2013

17:01

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36010

1,191,144

18-Nov-2013

23:08

microsoft.build.dll

4.0.30319.36010

1,448,128

18-Nov-2013

23:08

microsoft.common.overridetasks

6,297

15-Nov-2013

17:01

microsoft.data.entity.targets

6,501

15-Nov-2013

17:01

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

27-Nov-2013

19:27

microsoft.xaml.targets

19,848

15-Nov-2013

17:01

mmcaspext.dll

4.0.30319.36010

113,320

18-Nov-2013

23:08

microsoft.common.targets

262,547

15-Nov-2013

17:01

microsoft.csharp.targets

23.618 người

15-Nov-2013

17:01

microsoft.netframework.props

11.957 người

15-Nov-2013

17:01

microsoft.netframework.targets

8,183

15-Nov-2013

17:01

microsoft.visualbasic.targets

23,329

15-Nov-2013

17:01

mscordacwks.dll

4.0.30319.36010

1,722,544

18-Nov-2013

23:08

mscordbi.dll

4.0.30319.36010

1,495,200

18-Nov-2013

23:08

mscorlib.ni.dll

4.0.30319.36010

22,593,712

18-Nov-2013

23:08

mscorrc.dll

4.0.30319.36010

395,936

18-Nov-2013

23:08

mscorsvc.dll

4.0.30319.36010

523,424

18-Nov-2013

23:08

mscorsvw.exe

4.0.30319.36010

124,088

18-Nov-2013

23:08

ngen.exe

4.0.30319.36010

171,152

18-Nov-2013

23:08

penimc.dll

4.0.30319.36010

92,824

18-Nov-2013

23:08

peverify.dll

4.0.30319.36010

225,952

18-Nov-2013

23:08

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36010

257,784

18-Nov-2013

23:08

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36010

178,432

21-Nov-2013

22:14

presentationframework.dll

4.0.30319.36010

6,202,592

18-Nov-2013

23:08

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36010

233,688

18-Nov-2013

23:08

servicemodel.mof

88,383

15-Nov-2013

17:01

servicemodel.mof.uninstall

896

15-Nov-2013

17:01

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36010

28,888

18-Nov-2013

23:08

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36010

73,384

18-Nov-2013

23:08

sos.dll

4.0.30319.36010

816,784

18-Nov-2013

23:08

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36010

718,104

27-Nov-2013

19:27

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36010

2,140,416

18-Nov-2013

23:08

system.activities.dll

4.0.30319.36010

1,582,784

18-Nov-2013

23:08

system.addin.dll

4.0.30319.36010

163,504

18-Nov-2013

23:08

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36010

314,656

27-Nov-2013

19:27

system.configuration.dll

4.0.30319.36010

403,152

18-Nov-2013

23:08

system.core.dll

4.0.30319.36010

1,274,528

18-Nov-2013

23:08

system.data.entity.dll

4.0.30319.36010

4,097,224

18-Nov-2013

23:08

system.data.linq.dll

4.0.30319.36010

698,560

18-Nov-2013

23:08

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36010

752,328

18-Nov-2013

23:08

system.design.dll

4.0.30319.36010

5,055,144

18-Nov-2013

23:08

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.0.30319.36010

297,776

27-Nov-2013

19:27

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36010

202,536

27-Nov-2013

19:27

system.directoryservices.dll

4.0.30319.36010

426,216

18-Nov-2013

23:08

system.drawing.dll

4.0.30319.36010

596,144

18-Nov-2013

23:08

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36010

199,928

18-Nov-2013

23:08

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36010

1,093,840

18-Nov-2013

23:08

system.io.compression.dll

4.0.30319.36010

71,896

18-Nov-2013

23:08

system.management.dll

4.0.30319.36010

414,912

18-Nov-2013

23:08

system.messaging.dll

4.0.30319.36010

274,104

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.remoting.dll

4.0.30319.36010

346,856

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36010

1,060,608

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.dll

4.0.30319.36010

36,528

18-Nov-2013

23:08

system.security.dll

4.0.30319.36010

288,952

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.36010

204,032

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36010

158,968

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36010

312,576

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36010

39,672

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.web.dll

4.0.30319.36010

332,520

21-Nov-2013

22:14

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36010

6,376,144

18-Nov-2013

23:08

system.serviceprocess.dll

4.0.30319.36010

134,872

21-Nov-2013

22:14

system.threading.timer.dll

4.0.30319.36010

29,408

21-Nov-2013

22:14

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36010

71,440

18-Nov-2013

23:08

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36010

1,859,288

18-Nov-2013

23:08

system.web.services.dll

4.0.30319.36010

858,320

18-Nov-2013

23:08

system.windows.controls.ribbon.dll

4.0.30319.36010

750,336

18-Nov-2013

23:08

system.windows.forms.dll

4.0.30319.36010

4,820,176

18-Nov-2013

23:08

system.workflow.activities.dll

4.0.30319.36010

1,068,784

18-Nov-2013

23:08

system.workflow.runtime.dll

4.0.30319.36010

500,456

18-Nov-2013

23:08

system.xaml.dll

4.0.30319.36010

640,672

18-Nov-2013

23:08

system.xml.dll

4.0.30319.36010

2,710,168

18-Nov-2013

23:08

system.dll

4.0.30319.36010

3,478,656

18-Nov-2013

23:08

vbc.rsp

1,467

15-Nov-2013

17:02

vbc.exe

12.0.30319.36010

3,546,256

18-Nov-2013

23:08

vbc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:02

webengine4.dll

4.0.30319.36010

621,224

18-Nov-2013

23:08

webengine.dll

4.0.30319.36010

26,792

18-Nov-2013

23:08

windowsbase.dll

4.0.30319.36010

1,249,976

18-Nov-2013

23:08

windowsformsintegration.dll

4.0.30319.36010

103,656

18-Nov-2013

23:08

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36010

2,111,664

18-Nov-2013

23:08

presentationcore.dll

4.0.30319.36010

3,208,896

18-Nov-2013

23:08

system.data.dll

4.0.30319.36010

3,231,920

18-Nov-2013

23:08

system.printing.dll

4.0.30319.36010

342,208

18-Nov-2013

23:08

system.transactions.dll

4.0.30319.36010

290,512

18-Nov-2013

23:08

system.web.dll

4.0.30319.36010

5,443,240

18-Nov-2013

23:08

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36010

1,191,144

18-Nov-2013

23:08

microsoft.build.dll

4.0.30319.36010

1,448,128

18-Nov-2013

23:08

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36010

257,784

18-Nov-2013

23:08

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36010

178,432

21-Nov-2013

22:12

presentationframework.dll

4.0.30319.36010

6,202,592

18-Nov-2013

23:08

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36010

73,384

18-Nov-2013

23:08

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36010

718,104

18-Nov-2013

23:08

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36010

2,140,416

18-Nov-2013

23:08

system.activities.dll

4.0.30319.36010

1,582,784

18-Nov-2013

23:08

system.addin.dll

4.0.30319.36010

163,504

18-Nov-2013

23:08

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36010

314,656

18-Nov-2013

23:08

system.configuration.dll

4.0.30319.36010

403,152

18-Nov-2013

23:08

system.core.dll

4.0.30319.36010

1,274,528

18-Nov-2013

23:08

system.data.entity.dll

4.0.30319.36010

4,097,224

18-Nov-2013

23:08

system.data.linq.dll

4.0.30319.36010

698,560

18-Nov-2013

23:08

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36010

752,328

18-Nov-2013

23:08

system.design.dll

4.0.30319.36010

5,055,144

18-Nov-2013

23:08

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.0.30319.36010

297,776

27-Nov-2013

19:27

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36010

202,536

18-Nov-2013

23:08

system.directoryservices.dll

4.0.30319.36010

426,216

18-Nov-2013

23:08

system.drawing.dll

4.0.30319.36010

596,144

18-Nov-2013

23:08

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36010

199,928

18-Nov-2013

23:08

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36010

1,093,840

18-Nov-2013

23:08

system.io.compression.dll

4.0.30319.36010

71,896

18-Nov-2013

23:08

system.management.dll

4.0.30319.36010

414,912

18-Nov-2013

23:08

system.messaging.dll

4.0.30319.36010

274,104

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.remoting.dll

4.0.30319.36010

346,856

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36010

1,060,608

18-Nov-2013

23:08

system.runtime.dll

4.0.30319.36010

36,528

18-Nov-2013

23:08

system.security.dll

4.0.30319.36010

288,952

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.36010

204,032

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36010

158,968

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36010

312,576

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36010

39,672

18-Nov-2013

23:08

system.servicemodel.web.dll

4.0.30319.36010

332,520

21-Nov-2013

22:12

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36010

6,376,144

18-Nov-2013

23:08

system.serviceprocess.dll

4.0.30319.36010

134,872

21-Nov-2013

22:12

system.threading.timer.dll

4.0.30319.36010

29,408

21-Nov-2013

22:12

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36010

71,440

18-Nov-2013

23:08

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36010

1,859,288

18-Nov-2013

23:08

system.web.services.dll

4.0.30319.36010

858,320

18-Nov-2013

23:08

system.windows.controls.ribbon.dll

4.0.30319.36010

750,336

18-Nov-2013

23:08

system.windows.forms.dll

4.0.30319.36010

4,820,176

18-Nov-2013

23:08

system.workflow.activities.dll

4.0.30319.36010

1,068,784

18-Nov-2013

23:08

system.workflow.runtime.dll

4.0.30319.36010

500,456

18-Nov-2013

23:08

system.xaml.dll

4.0.30319.36010

640,672

18-Nov-2013

23:08

system.xml.dll

4.0.30319.36010

2,710,168

18-Nov-2013

23:08

system.dll

4.0.30319.36010

3,478,656

18-Nov-2013

23:08

windowsbase.dll

4.0.30319.36010

1,249,976

18-Nov-2013

23:08

windowsformsintegration.dll

4.0.30319.36010

103,656

18-Nov-2013

23:08

mscorlib.dll

4.0.30319.36010

5,300,896

18-Nov-2013

23:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:07

normnfc.nlp

47,076

15-Nov-2013

17:07

normnfd.nlp

40,566

15-Nov-2013

17:07

normnfkc.nlp

67,808

15-Nov-2013

17:07

normnfkd.nlp

61,718

15-Nov-2013

17:07

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36010

28,352

18-Nov-2013

23:08

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36010

34,488

18-Nov-2013

23:08

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36010

24,752

18-Nov-2013

23:08

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36010

41,648

18-Nov-2013

23:08

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36010

90,280

18-Nov-2013

23:08

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36010

41,144

18-Nov-2013

23:08

aspnet_state.exe

4.0.30319.36010

45,744

18-Nov-2013

23:08

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36010

43,176

18-Nov-2013

23:08

blackberry.browser

2.389 người

15-Nov-2013

17:07

chrome.browser

2.107 người

15-Nov-2013

17:07

default.browser

11,568

15-Nov-2013

17:07

firefox.browser

2,336

15-Nov-2013

17:07

gateway.browser

5,630

15-Nov-2013

17:07

generic.browser

5.569

15-Nov-2013

17:07

ie.browser

5.166 người

15-Nov-2013

17:07

iemobile.browser

4.045

15-Nov-2013

17:07

iphone.browser

1,759

15-Nov-2013

17:07

opera.browser

5,248

15-Nov-2013

17:07

safari.browser

3,560

15-Nov-2013

17:07

ucbrowser.browser

1.725 người

15-Nov-2013

17:07

clr-etw.man

288,935

18-Nov-2013

23:08

clretwrc.dll

4.0.30319.36010

222,368

18-Nov-2013

23:08

clrjit.dll

4.0.30319.36010

509,080

18-Nov-2013

23:08

clr.dll

4.0.30319.36010

6,911,632

18-Nov-2013

23:08

corperfmonext.dll

4.0.30319.36010

127,672

18-Nov-2013

23:08

csc.rsp

1.329 người

15-Nov-2013

17:07

csc.exe

4.0.30319.36010

1,853,072

18-Nov-2013

23:08

csc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:07

culture.dll

4.0.30319.36010

54,432

18-Nov-2013

23:08

locale.nlp

419,696

15-Nov-2013

17:07

microsoft.common.overridetasks

6,297

15-Nov-2013

17:07

microsoft.data.entity.targets

6,501

15-Nov-2013

17:07

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

27-Nov-2013

19:27

microsoft.xaml.targets

19,848

15-Nov-2013

17:07

mmcaspext.dll

4.0.30319.36010

107,176

18-Nov-2013

23:08

microsoft.common.targets

262,547

15-Nov-2013

17:07

microsoft.csharp.targets

23.618 người

15-Nov-2013

17:07

microsoft.netframework.props

11.957 người

15-Nov-2013

17:07

microsoft.netframework.targets

8,183

15-Nov-2013

17:07

microsoft.visualbasic.targets

23,329

15-Nov-2013

17:07

mscordacwks.dll

4.0.30319.36010

1,278,640

18-Nov-2013

23:08

mscordbi.dll

4.0.30319.36010

1,080,480

18-Nov-2013

23:08

mscorlib.ni.dll

4.0.30319.36010

17,390,768

18-Nov-2013

23:08

mscorrc.dll

4.0.30319.36010

395,936

18-Nov-2013

23:08

mscorsvc.dll

4.0.30319.36010

415,392

18-Nov-2013

23:08

mscorsvw.exe

4.0.30319.36010

103,608

18-Nov-2013

23:08

ngen.exe

4.0.30319.36010

140,944

18-Nov-2013

23:08

penimc.dll

4.0.30319.36010

80,536

18-Nov-2013

23:08

peverify.dll

4.0.30319.36010

164,000

18-Nov-2013

23:08

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36010

189,656

18-Nov-2013

23:08

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36010

28.376

18-Nov-2013

23:08

sos.dll

4.0.30319.36010

756,368

18-Nov-2013

23:08

system.addin.dll

4.0.30319.36010

163,504

18-Nov-2013

23:08

system.core.dll

4.0.30319.36010

1,274,528

18-Nov-2013

23:08

system.data.entity.dll

4.0.30319.36010

4,097,224

18-Nov-2013

23:08

system.data.linq.dll

4.0.30319.36010

698,560

18-Nov-2013

23:08

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36010

1,859,288

18-Nov-2013

23:08

vbc.rsp

1,467

15-Nov-2013

17:08

vbc.exe

12.0.30319.36010

2,459,280

18-Nov-2013

23:08

vbc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:08

webengine4.dll

4.0.30319.36010

509,608

18-Nov-2013

23:08

webengine.dll

4.0.30319.36010

24,744

18-Nov-2013

23:08

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36010

1,690,800

18-Nov-2013

23:08

presentationcore.dll

4.0.30319.36010

3,229,896

18-Nov-2013

23:08

system.data.dll

4.0.30319.36010

3,203,760

18-Nov-2013

23:08

system.printing.dll

4.0.30319.36010

342,728

18-Nov-2013

23:08

system.transactions.dll

4.0.30319.36010

287,952

18-Nov-2013

23:08

system.web.dll

4.0.30319.36010

5,448,360

18-Nov-2013

23:08


Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1Symptoms

Giả sử rằng bạn gọi phương pháp () Application.DoEventstừ trình xử lý sự kiện ValueChanged NumericUpDown điều khiển. Ví dụ: bạn sử dụng mã sau đây:private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e){
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
Application.DoEvents();
Thread.Sleep(10);
}
}
Khi các lên hoặc xuống nút mũi tên được phát hành cho một vài giây, điều khiển tạo một thời gian để tạo ra liên tục tăng hoặc decrements. Trong Application.DoEvents nhãn giờ được xử lý một lần nữa. Điều này gây ra một sự kiện ValueChanged mới. Sau đó, bạn nhập xử lý sự kiện đánh dấu giờ. Chuột được phát hành, thời gian bị phá hủy trong trình xử lý ở cuối ngăn xếp, nhưng sau đó được tái sử dụng lại như chồng đang được unwound bằng các bộ xử lý khác. Điều này gây ra một ngoại lệ tham chiếu rỗng và sập.Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, sử dụng BeginInvoke để gọi Application.DoEvents() không đồng bộ sau khi sự kiện giờ được xử lý. Ví dụ: sử dụng lớp sau để thay thế chế độ mặc định:public class MyNumericUpDown : System.Windows.Forms.NumericUpDown{
public NumericUpDown() : base()
{
}
protected override void OnValueChanged(EventArgs e)
{
// run the handler as a separate event to prevent re-entrance to prevent a NullRef when hitting.
if (IsHandleCreated)
BeginInvoke(new Action(() => base.OnValueChanged(e)));
else
base.OnValueChanged(e);
}
}
Lưu ý Nói chung, chúng tôi khuyến nghị bạn nhập một vòng lặp thông báo (Application.DoEvents) từ một trình xử lý thông báo (ValueChanged lên từ xử lý thông báo Timer.OnTick ), vì điều này có thể dẫn đến tràn ngăn xếp. Ví dụ: phạm vi điều khiển NumericUpDown lớn, và người dùng có nút mũi tên trong một thời gian dài. Sử dụng BeginInvoke để tránh tràn ngăn xếp. Hotfix này không giải quyết vấn đề này.

Vấn đề 2

Triệu chứngSao chép định dạng văn bản từ tài liệu XPS dài có thể mất vài phút, tuỳ thuộc vào vị trí của văn bản trong tài liệu và có thể làm cho ứng dụng đóng băng.

Cause

Sự cố này xảy ra do một số tuyên bố định dạng yêu cầu quét tài liệu từ đầu đến lựa chọn mong muốn. Tuyên bố này rất hiếm (họ đến từ tuỳ chỉnh các yếu tố có thuộc tính TextElementEditingBehaviorAttribute không được đánh dấu IsTypographicOnly).

Logic được thay đổi trong hotfix này để tránh việc quét tốn kém khi không tuyên bố đó xuất hiện trong phần lựa chọn mong muốn.

Vấn đề 3Triệu chứng

TextBlock Windows Presentation Foundation (WPF) không thể hiển thị một hoặc nhiều ký tự cuối của văn bản. Sự cố này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:

  • TextWrapping hoặc TextTrimming được kích hoạt.

  • Đệm khác không hoặc TextFormattingMode là "Hiển thị".

  • Chiều rộng không được đặt hoặc được đặt thành "Tự động".

  • FontFamily, FontSize và các ký tự cụ thể trong văn bản dẫn đến một chiều rộng không.

Cause

Sự cố này xảy ra vì số không chính xác (vòng ra lỗi thời) có thể xảy ra trong khi chiều rộng của văn bản, chuyển đổi chiều rộng giữa hệ thống tọa độ nội bộ, kế toán đệm và liên kết khu vực văn bản pixel ranh giới Hiển thị chế độ máy tính.

Bảo vệ chống lại các loại không chính xác đã được thêm vào tính toán, để đảm bảo rằng tất cả các ký tự sẽ được hiển thị sẽ hiển thị.

Vấn đề 4

Ghim các đối tượng có thể gây ra quá nhiều phân mảnh bộ nhớ heap, làm giảm hiệu suất. Sửa chữa cung cấp sử dụng lại hiệu quả hơn của bộ nhớ đệm, giảm thiểu phân mảnh bộ nhớ heap.

Vấn đề 5

Đôi khi, một ứng dụng có thể gặp phải một ngoại lệ vi phạm truy nhập trong AppDomain tắt sau nền hoạt động thu gom rác.

Vấn đề 6

Công cụ chẩn đoán làm IL thiết bị bằng cách sử dụng profiling API có thể gây ra ngoại lệ không xử lý sau được ném một thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR):

0X80131401 "= SECURITY_E_INCOMPATIBLE_SHARE. Tải chi tiết này sẽ cung cấp khác một cách khác.


Ngoài ra, quá trình sập. Sự cố này chỉ xảy ra khi bạn sử dụng công cụ chẩn đoán.

Vấn đề 7

Khi bạn sử dụng Windows Communication Foundation (WCF) 4.5 HttpMessageHandler khả năng mở rộng điểm (còn được gọi là WCF HTTP đường ống), tiêu đề WWW xác thực không được đặt trên HttpRequestMessage hoặc HttpResponseMessage. Điều này là do độ rộng HttpMessageHandler mới sử dụng một cơ chế khác nhau để xử lý tiêu đề.

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, hai cơ chế để thêm tiêu đề được đưa vào tính chẵn lẻ, và một có thể thêm tiêu đề WWW xác nhận lại.

Vấn đề 8

Ngoại lệ NullReferenceException ném từ phương pháp SqlInternalConnectionTds.BreakConnection . Hotfix này khắc phục sự cố thời gian dẫn đến ngoại lệ NullReferenceException .

Vấn đề 9

Triệu chứng

Giả sử bạn có một ứng dụng WCF sử dụng lớp BinaryMessageEncoder và sử dụng mã hóa sơ UTF-8 dựa trên văn bản theo [MC-NBFX]. Hoặc, giả sử rằng bạn có một ứng dụng WCF sử dụng phương pháp System.ServiceModel.Channels.Message.CreateBufferedCopy . Thông báo được xử lý có chứa các ký tự trong phạm vi U + 10000 đến U + 10FFFF (bao gồm) đã xuất hiện trong UTF-8 là một chuỗi 4 byte. Trong trường hợp này, thông báo mã nhị phân có thể bị mất, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

System.ArgumentException: The output char buffer is too small to contain the decoded characters, encoding 'Unicode (UTF-8)' fallback 'System.Text.DecoderExceptionFallback'.Parameter name: chars
at System.Text.Encoding.ThrowCharsOverflow()
at System.Text.Encoding.ThrowCharsOverflow(DecoderNLS decoder, Boolean nothingDecoded)
at System.Text.UTF8Encoding.GetChars(Byte* bytes, Int32 byteCount, Char* chars, Int32 charCount, DecoderNLS baseDecoder)
at System.Text.DecoderNLS.GetChars(Byte* bytes, Int32 byteCount, Char* chars, Int32 charCount, Boolean flush)
at System.Text.DecoderNLS.GetChars(Byte[] bytes, Int32 byteIndex, Int32 byteCount, Char[] chars, Int32 charIndex, Boolean flush)
at System.Text.DecoderNLS.GetChars(Byte[] bytes, Int32 byteIndex, Int32 byteCount, Char[] chars, Int32 charIndex)
at System.Xml.ValueHandle.TryReadChars(Char[] chars, Int32 offset, Int32 count, Int32& actual)
at System.Xml.XmlBaseReader.ReadValueChunk(Char[] chars, Int32 offset, Int32 count)
at System.Xml.XmlBinaryWriter.WriteTextNode(XmlDictionaryReader reader, Boolean attribute)
at System.Xml.XmlDictionaryWriter.WriteNode(XmlDictionaryReader reader, Boolean defattr)
at System.ServiceModel.Channels.ReceivedMessage.OnWriteBodyContents(XmlDictionaryWriter writer)
at System.ServiceModel.Channels.Message.OnWriteMessage(XmlDictionaryWriter writer)
at System.ServiceModel.Channels.Message.OnCreateBufferedCopy(Int32 maxBufferSize, XmlDictionaryReaderQuotas quotas)
at System.ServiceModel.Channels.StreamedMessage.OnCreateBufferedCopy(Int32 maxBufferSize)
at System.ServiceModel.Channels.Message.CreateBufferedCopy(Int32 maxBufferSize)
at ConsoleApplication1.BufferRequestChannel.WrappingRequestContext.BufferMessage()

Khi sự cố này xảy ra, khách hàng hết thời gian mà không có phản hồi nếu ứng dụng WCF tự lưu trữ. Nếu ứng dụng WCF là lưu trữ web (ASP.NET), khách hàng sẽ nhận được lỗi 500 máy chủ.

Nguyên nhânSự cố này xảy ra vì một chi tiết trong thực hiện đôi khi phân bổ không đủ dung lượng khi 4 byte UTF-8 ký tự chuỗi được giải mã.

Giải phápĐể giải quyết vấn đề này, áp dụng hotfix. Sau khi bạn áp dụng hotfix, ứng dụng WCF sẽ đợi tiếp theo
Đọc các phương pháp để giải mã các ký tự, nếu có đủ không gian trong bộ đệm xuất để giải mã ký tự Unicode multibyte.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×