Summary

This update improves the announce event of MenuOpened. When a new instant message (IM) arrives in Microsoft Skype for Business 2016, the announce event of MenuOpened shows that there is a new IM message.

How to get this update

To fix this issue, install the June 13, 2017, security update (KB3203382) for Skype for Business 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×