Mục lục
×

Release Date:
January 23, 2020

Version:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8

Summary

This article describes the Cumulative Updates for 3.5, 4.7.2 and 4.8 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019.

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

  • 4534119 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4534119)

  • 4534131 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4534131)

How to obtain help and support for this update

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×