KB2895694-FIX: gán phạm vi truy vấn hoạt động không đúng sau khi bạn chạy lệnh ClearCache trong SSAS

Hotfix này cũng áp dụng cho các dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2014 (SSAS 2014).

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn xác định một câu lệnh phạm vi và bạn đã gán cho câu lệnh phạm vi trong Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS 2012), ssas 2008 R2 hoặc ssas 2014.

  • Bạn chạy lệnh Clearcache để xóa lưu trữ.

  • Bạn chạy truy vấn biểu thức đa chiều (MDX).

Trong trường hợp này, nhiệm vụ sẽ bị xóa và giá trị NULL sẽ được trả về cho nhiệm vụ này.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng lệnh Clearcache để xóa lưu trữ, hãy đi đến trang web Microsoft TechNet sau đây:

Cách xóa lưu trữ các dịch vụ phân tích

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×