Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hotfix này cũng áp dụng cho các dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2014 (SSAS 2014).

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn xác định một câu lệnh phạm vi và bạn đã gán cho câu lệnh phạm vi trong Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS 2012), ssas 2008 R2 hoặc ssas 2014.

  • Bạn chạy lệnh Clearcache để xóa lưu trữ.

  • Bạn chạy truy vấn biểu thức đa chiều (MDX).

Trong trường hợp này, nhiệm vụ sẽ bị xóa và giá trị NULL sẽ được trả về cho nhiệm vụ này.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng lệnh Clearcache để xóa lưu trữ, hãy đi đến trang web Microsoft TechNet sau đây:

Cách xóa lưu trữ các dịch vụ phân tích

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×