Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một kiểu bảng xác định người dùng trong Microsoft SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014.

  • Bạn thêm một số thuộc tính mở rộng ở mức cột vào loại bảng đã xác định người dùng.

  • Bạn chạy truy vấn so với bảng sys.extended_properties .

Trong trường hợp này, một sự vi phạm truy nhập có thể xảy ra trong SQL Server và tệp kết xuất mini sẽ được tạo ra.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×