Triệu chứng

Giả định rằng bạn đã chọn cấp phép trên bảng có lược đồ không phải là trong Microsoft SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Khi bạn truy vấn từ dạng xem sys.column_store_segments , cột has_nulls, base_id, độ lớn, Min_data_id, max_data_idvà null_value Hiển thị giá trị null .Lưu ý

  • Dạng xem sys.column_store_segments thực hiện kiểm tra bảo mật bằng cách sử dụng hàm sau đây:

    HAS_PERMS_BY_NAME ( securable , securable_class , permission      [ , sub-securable ] [ , sub-securable_class ] )
  • Cột has_nulls, base_id, độ lớn, min_data_id, max_data_idvà null_value trả về giá trị null trừ khi người dùng đã chọn quyền.

Nguyên nhân

Sự cố xảy ra do việc kiểm tra bảo mật của dạng xem không xem xét sơ đồ không phải là dbo. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã chọn cấp phép trên bảng có sơ đồ non-dbo, bạn vẫn nhận được giá trị null từ dạng xem.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×