Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2012 báo cáo dịch vụ (SSRS 2012) Service Pack 1 (SP1) Cumulative Update 8 (CU8) hoặc phiên bản mới hơn. Khi bạn xây dựng một ma trận với hộp văn bản và sử dụng hàm Lookup trong biểu thức, bản ghi trùng lặp sẽ xảy ra trong hình vẽ báo cáo.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×