Bài viết này mô tả gói Cập Nhật tích lũy 16 (bản dựng số: 11.0.3492.0) cho Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Bản cập nhật này chứa các hotfix cho các vấn đề đã được khắc phục sau khi phát hành SQL Server 2012 SP1.

Cách tải gói Cập Nhật tích lũy này

Bấm "tải xuống hotfix sẵn dùng" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu trang "yêu cầu hotfix" không xuất hiện, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của Microsoft để có được gói Cập Nhật tích lũy.

Hotfixes được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy này

Số lỗi VSTS

Số bài viết KB

Mô tả

Khắc phục vùng

4474328

3054530

Khắc phục: tham nhũng xảy ra trên trang của bản sao phụ khi bạn thay đổi các bản sao phụ để không thể đọc được

Dịch vụ SQL

4217349

3042629

Khắc phục: lỗi 33415 xảy ra khi bạn khởi động lại dịch vụ SQL Server hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

1335674

2867316

Khắc phục: bạn không thể khôi phục một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 hoặc 2014 trong dịch vụ lưu trữ đối tượng lớn của Microsoft Azure nhị phân

Dịch vụ SQL

4225562

2970136

Khắc phục: không thể loại bỏ tệp sao lưu sau khi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu từ Windows Azure trong SQL Server 2014 hoặc SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

Ghi chú cho bản cập nhật này

Bản Cập Nhật tích lũy

 • Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản phát hành bản cập nhật gần đây nhất.

  • Gói lũy tích này được thiết kế để chỉ sửa các vấn đề được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho các hệ thống đang gặp những vấn đề cụ thể này.

  • Bản phát hành cập nhật gần đây nhất có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản Cập Nhật đã được đưa vào bản phát hành SQL Server 2012 bản Cập Nhật trước đó.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp SQL Server của mình lên gói dịch vụ SQL server 2012 mới nhất.

Triển khai môi trường hỗn hợp

Khi bạn triển khai các hotfix cho môi trường hỗn hợp (chẳng hạn như AlwaysOn, sao chép, cụm, phản chiếu và cụm văn bản), chúng tôi khuyên bạn nên đi và tham khảo các bài viết sau đây trước khi triển khai chúng:

 • Các hotfix SQL Server hiện đang đa ngôn ngữ. Do đó, gói Cập Nhật tích lũy này không cụ thể cho một ngôn ngữ. Nó áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

 • Biểu mẫu "tải xuống hotfix sẵn dùng" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà gói cập nhật sẵn dùng. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của mình, đó là do gói Cập Nhật tích lũy không sẵn dùng cho ngôn ngữ đó.

Một gói Cập Nhật tích lũy bao gồm tất cả các gói thành phần. Tuy nhiên, các Cập Nhật tích lũy gói Cập Nhật chỉ những cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

Nếu bắt buộc phải có vấn đề bổ sung hoặc nếu bất kỳ khắc phục sự cố nào, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho gói Cập Nhật tích lũy cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về dịch vụ khách hàng và số điện thoại hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy đi đến trang web hỗ trợ của Microsoft.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Pa-nen điều khiển, bấm vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình. Lưu ý Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn, hãy bấm chương trình và tính năng trong Pa-nen điều khiển.

 2. Định vị mục nhập tương ứng với gói Cập Nhật tích lũy này.

 3. Bấm chuột phải vào mục nhập, rồi bấm dỡ cài đặt.

Thông tin gói Cập Nhật tích lũy

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này, bạn phải chạy SQL Server 2012 SP1.

Thông tin về khởi động lại Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Gói Cập Nhật lũy tích này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Gói này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Phiên bản dựa trên x86

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Msmdredir.dll

11.0.3492.0

6772416

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

952000

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3492.0

948928

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3492.0

95936

13-Apr-2015

19:05

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3492.0

110272

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

13-Apr-2015

19:06

x86

Nhà văn SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sqldumper.exe

2011.110.3492.0

95936

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3492.0

140992

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3492.0

105664

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3492.0

238272

13-Apr-2015

19:06

x86

Dịch vụ phân tích SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3492.0

138944

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3492.0

409280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3492.0

921280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3492.0

129728

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3492.0

393408

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3492.0

75968

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3492.0

291008

13-Apr-2015

19:04

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3492.0

303296

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Msadomdx.dll

11.0.3492.0

596160

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3492.0

64217280

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdpump.dll

11.0.3492.0

6952640

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdredir.dll

11.0.3492.0

6772416

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3492.0

64011968

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

533184

13-Apr-2015

19:02

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

533696

13-Apr-2015

19:02

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1059008

13-Apr-2015

19:02

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1061568

13-Apr-2015

19:02

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

521408

13-Apr-2015

19:04

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

522432

13-Apr-2015

19:04

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1033408

13-Apr-2015

19:04

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1036480

13-Apr-2015

19:04

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

948928

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

952000

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1037504

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1040576

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1065152

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

1068736

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

642240

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

644280

13-Apr-2015

19:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

638656

13-Apr-2015

19:06

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

639680

13-Apr-2015

19:06

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

996032

13-Apr-2015

19:06

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

999104

13-Apr-2015

19:06

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

994496

13-Apr-2015

19:06

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3492.0

997568

13-Apr-2015

19:06

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3492.0

9676992

13-Apr-2015

19:04

x86

Msolap110.dll

11.0.3492.0

7450304

13-Apr-2015

18:52

x86

Msolui110.dll

11.0.3492.0

303296

13-Apr-2015

18:52

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3492.0

95936

13-Apr-2015

19:05

x86

Xe.dll

2011.110.3492.0

410816

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3492.0

203456

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3492.0

148160

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmsrv.dll

11.0.3492.0

24507072

13-Apr-2015

19:06

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Asconnectionhelper.exe

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:05

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:04

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:01

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:03

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:01

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:03

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:05

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:05

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:05

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:04

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3492.0

20672

13-Apr-2015

19:05

x86

Axscphst.dll

2011.110.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:02

x86

Batchparser.dll

2011.110.3492.0

142528

13-Apr-2015

19:02

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3492.0

3649216

13-Apr-2015

19:04

x86

Commanddest.dll

2011.110.3492.0

187072

13-Apr-2015

19:05

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3492.0

822976

13-Apr-2015

19:04

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3492.0

317120

13-Apr-2015

19:04

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3492.0

135872

13-Apr-2015

19:05

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Dteparse.dll

2011.110.3492.0

101056

13-Apr-2015

19:05

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3492.0

104128

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtexec.exe

2011.110.3492.0

62144

13-Apr-2015

18:51

x86

Dts.dll

2011.110.3492.0

2285248

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3492.0

369344

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3492.0

348864

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3492.0

72384

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtshost.exe

2011.110.3492.0

76480

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtslog.dll

2011.110.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3492.0

541376

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3492.0

942784

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3492.0

866496

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3492.0

80576

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtutil.exe

2011.110.3492.0

111808

13-Apr-2015

18:51

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3492.0

765632

13-Apr-2015

19:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3492.0

197824

13-Apr-2015

19:05

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:05

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3492.0

315584

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3492.0

322240

13-Apr-2015

19:05

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3492.0

64192

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

13-Apr-2015

19:05

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3492.0

294080

13-Apr-2015

19:04

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3492.0

549568

13-Apr-2015

19:04

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3492.0

4487360

13-Apr-2015

19:05

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3492.0

683712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3492.0

861888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

71360

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

74944

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

74432

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

73920

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

76992

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

74944

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

71360

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3492.0

73920

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3492.0

169152

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3492.0

537280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3492.0

78016

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3492.0

1556160

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3492.0

5149888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1923264

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1940160

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1942720

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1934528

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1951936

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1938624

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1934528

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1985216

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1919168

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3492.0

1937600

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3492.0

212160

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3492.0

435392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3492.0

3057856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3492.0

453312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3492.0

5856448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3492.0

1523392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3492.0

1068736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3492.0

2049216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3492.0

43200

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3492.0

49344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3492.0

145088

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3492.0

2156224

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

204480

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

216768

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

196288

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

249536

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3492.0

1004224

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3492.0

867520

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3492.0

46784

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

21696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22720

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

21696

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3492.0

22208

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3492.0

266944

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

27840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

29888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

31424

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

27328

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3492.0

601280

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3492.0

614080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

231104

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

231616

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3492.0

5935296

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3492.0

33984

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3492.0

915648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3492.0

1225920

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3492.0

4005056

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3492.0

453312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3492.0

25792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3492.0

526528

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3492.0

1017536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3492.0

1343168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

323264

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3492.0

760512

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3492.0

105664

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

129728

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

137920

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

137408

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

136896

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

140480

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

135360

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

135872

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

129216

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3492.0

136896

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3492.0

2477760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3492.0

3845824

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3492.0

741056

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

29888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3492.0

573120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3492.0

270016

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3492.0

11888320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3492.0

1013440

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3492.0

92864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3492.0

1901760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3492.0

667328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3492.0

1822400

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3492.0

1879744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3492.0

331456

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3492.0

163520

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3492.0

765632

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3492.0

736960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3492.0

5574336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3492.0

126656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3492.0

2584256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3492.0

1029312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

564920

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

581312

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3492.0

1130688

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3492.0

78528

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3492.0

1277632

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3492.0

665280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

25792

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3492.0

857792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3492.0

409280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3492.0

1355456

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3492.0

503488

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3492.0

87232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3492.0

63168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3492.0

156864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3492.0

71360

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3492.0

284864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3492.0

50368

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3492.0

266432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3492.0

47808

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3492.0

332992

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3492.0

473280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3492.0

35008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3492.0

32960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3492.0

38592

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3492.0

148672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3492.0

74432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3492.0

191680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3492.0

27840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3492.0

109760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3492.0

53440

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3492.0

37568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3492.0

31424

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3492.0

62144

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3492.0

94400

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3492.0

103104

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3492.0

47808

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3492.0

22720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3492.0

36544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3492.0

39616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3492.0

70336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3492.0

58560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3492.0

101568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3492.0

139968

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3492.0

343744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3492.0

2175168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3492.0

379072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3492.0

304320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3492.0

816320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3492.0

516800

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3492.0

143040

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3492.0

347840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3492.0

138944

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3492.0

605376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3492.0

83648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3492.0

184512

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3492.0

213184

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3492.0

288448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3492.0

76480

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3492.0

124608

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3492.0

57536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3492.0

58560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3492.0

86208

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3492.0

144576

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3492.0

57536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3492.0

88768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3492.0

70336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3492.0

67776

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3492.0

62656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3492.0

79552

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3492.0

93376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3492.0

115904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3492.0

68288

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3492.0

238272

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3492.0

384704

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3492.0

170176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3492.0

50880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3492.0

58048

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3492.0

98496

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3492.0

51392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3492.0

107200

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3492.0

115392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3492.0

150720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3492.0

214720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3492.0

63680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3492.0

31424

13-Apr-2015

19:04

x86

Msadomdx.dll

11.0.3492.0

596160

13-Apr-2015

18:52

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3492.0

79552

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3492.0

64217280

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdpp.dll

11.0.3492.0

6835904

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3492.0

9676992

13-Apr-2015

19:04

x86

Msolap110.dll

11.0.3492.0

7450304

13-Apr-2015

18:52

x86

Msolui110.dll

11.0.3492.0

303296

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3492.0

215232

13-Apr-2015

18:52

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3492.0

55488

13-Apr-2015

19:04

x86

Rawdest.dll

2011.110.3492.0

152256

13-Apr-2015

18:52

x86

Rawsource.dll

2011.110.3492.0

147648

13-Apr-2015

18:52

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3492.0

136896

13-Apr-2015

18:52

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3492.0

53952

13-Apr-2015

18:52

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:03

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3492.0

38080

13-Apr-2015

19:04

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldest.dll

2011.110.3492.0

198848

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3492.0

95936

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3492.0

7812800

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3492.0

3751104

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3492.0

521408

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3492.0

110272

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3492.0

123584

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3492.0

121536

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3492.0

351424

13-Apr-2015

19:04

x86

Txagg.dll

2011.110.3492.0

267456

13-Apr-2015

19:06

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3492.0

454336

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcache.dll

2011.110.3492.0

129216

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3492.0

221376

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3492.0

128704

13-Apr-2015

19:06

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3492.0

228544

13-Apr-2015

19:06

x86

Txderived.dll

2011.110.3492.0

467136

13-Apr-2015

19:06

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:06

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3492.0

145088

13-Apr-2015

19:06

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3492.0

272064

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlineage.dll

2011.110.3492.0

82112

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlookup.dll

2011.110.3492.0

394944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmerge.dll

2011.110.3492.0

143040

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3492.0

202944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3492.0

71872

13-Apr-2015

19:06

x86

Txpivot.dll

2011.110.3492.0

162496

13-Apr-2015

19:06

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3492.0

70848

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsampling.dll

2011.110.3492.0

103616

13-Apr-2015

19:06

x86

Txscd.dll

2011.110.3492.0

138944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsort.dll

2011.110.3492.0

190144

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsplit.dll

2011.110.3492.0

461504

13-Apr-2015

19:06

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3492.0

8624832

13-Apr-2015

19:06

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3492.0

4096192

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunionall.dll

2011.110.3492.0

108224

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3492.0

203456

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3492.0

148160

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmsrv.dll

11.0.3492.0

24507072

13-Apr-2015

19:06

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2011.110.3492.0

142528

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3492.0

683712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3492.0

1523392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3492.0

364224

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3492.0

38080

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3492.0

171712

13-Apr-2015

12:39

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3492.0

88256

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

11.0.3492.0

581312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3492.0

3645120

13-Apr-2015

12:39

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3492.0

233152

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3492.0

95936

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

13-Apr-2015

19:06

x86

Svrenumapi.dll

2011.110.3492.0

949440

13-Apr-2015

19:06

x86

Máy khách chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dataqualityservices.exe

2011.110.3492.0

483008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3492.0

299712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3492.0

1041600

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3492.0

2127040

13-Apr-2015

19:04

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

13-Apr-2015

19:06

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3492.0

130240

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3492.0

84160

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3492.0

472256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3492.0

609472

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3492.0

87744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3492.0

242368

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3492.0

122560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3492.0

36032

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3492.0

127680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3492.0

1875136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3492.0

374464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3492.0

371904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3492.0

139968

13-Apr-2015

19:04

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

13-Apr-2015

19:06

x86

Sql_dreplay_client SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Sql_dreplay_controller SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Phiên bản Core dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Backuptourl.exe

2011.110.3492.0

39616

13-Apr-2015

18:51

x86

Batchparser.dll

2011.110.3492.0

142528

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3492.0

384704

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3492.0

349376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

11-Apr-2015

01:26

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3492.0

442560

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3492.0

448704

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldk.dll

2011.110.3492.0

1668800

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqllang.dll

2011.110.3492.0

26430656

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3492.0

26744000

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqlos.dll

2011.110.3492.0

25280

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3492.0

5514944

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3492.0

521408

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3492.0

161472

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3492.0

123584

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqltses.dll

2011.110.3492.0

8163008

13-Apr-2015

19:06

x86

Xe.dll

2011.110.3492.0

410816

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3492.0

203456

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3492.0

148160

13-Apr-2015

19:06

x86

Xplog70.dll

2011.110.3492.0

59072

13-Apr-2015

19:06

x86

Xpqueue.dll

2011.110.3492.0

65728

13-Apr-2015

19:06

x86

Xprepl.dll

2011.110.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:06

x86

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 được chia sẻ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:02

x86

Batchparser.dll

2011.110.3492.0

142528

13-Apr-2015

19:02

x86

Commanddest.dll

2011.110.3492.0

187072

13-Apr-2015

19:05

x86

Distrib.exe

2011.110.3492.0

159936

13-Apr-2015

18:51

x86

Dteparse.dll

2011.110.3492.0

101056

13-Apr-2015

19:05

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3492.0

104128

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtexec.exe

2011.110.3492.0

62144

13-Apr-2015

18:51

x86

Dts.dll

2011.110.3492.0

2285248

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3492.0

369344

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3492.0

348864

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtshost.exe

2011.110.3492.0

76480

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtslog.dll

2011.110.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3492.0

541376

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3492.0

942784

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3492.0

866496

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3492.0

80576

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtutil.exe

2011.110.3492.0

111808

13-Apr-2015

18:51

x86

Exceldest.dll

2011.110.3492.0

197824

13-Apr-2015

19:05

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:05

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3492.0

315584

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3492.0

322240

13-Apr-2015

19:05

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3492.0

64192

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Logread.exe

2011.110.3492.0

526528

13-Apr-2015

19:05

x86

Mergetxt.dll

2011.110.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

11-Apr-2015

01:24

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

11-Apr-2015

01:24

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3492.0

915648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3492.0

87232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3492.0

63168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3492.0

171712

13-Apr-2015

12:39

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

11-Apr-2015

01:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3492.0

35008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3492.0

32960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3492.0

74432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3492.0

191680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3492.0

27840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3492.0

37568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3492.0

62144

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3492.0

22720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3492.0

36544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3492.0

39616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3492.0

304320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3492.0

516800

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3492.0

171712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3492.0

151232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3492.0

213184

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3492.0

288448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3492.0

76480

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.replication.businesslogicsupport.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3492.0

1789120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

11.0.3492.0

581312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3492.0

3645120

13-Apr-2015

12:39

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3492.0

233152

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3492.0

57536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3492.0

62656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3492.0

58048

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3492.0

98496

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3492.0

51392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3492.0

115392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3492.0

150720

13-Apr-2015

19:04

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3492.0

79552

13-Apr-2015

18:52

x86

Msgprox.dll

2011.110.3492.0

254656

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3492.0

215232

13-Apr-2015

18:52

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3492.0

425664

13-Apr-2015

19:05

x86

Rawdest.dll

2011.110.3492.0

152256

13-Apr-2015

18:52

x86

Rawsource.dll

2011.110.3492.0

147648

13-Apr-2015

18:52

x86

Rdistcom.dll

2011.110.3492.0

706240

13-Apr-2015

18:52

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3492.0

136896

13-Apr-2015

18:52

x86

Replagnt.dll

2011.110.3492.0

28352

13-Apr-2015

18:52

x86

Repldp.dll

2011.110.3492.0

243904

13-Apr-2015

18:52

x86

Replerrx.dll

2011.110.3492.0

117952

13-Apr-2015

18:52

x86

Replisapi.dll

2011.110.3492.0

301760

13-Apr-2015

18:52

x86

Replmerg.exe

2011.110.3492.0

422080

13-Apr-2015

19:05

x86

Replprov.dll

2011.110.3492.0

650432

13-Apr-2015

18:52

x86

Replrec.dll

2011.110.3492.0

855744

13-Apr-2015

19:04

x86

Replsub.dll

2011.110.3492.0

432320

13-Apr-2015

18:52

x86

Replsync.dll

2011.110.3492.0

118464

13-Apr-2015

18:52

x86

Spresolv.dll

2011.110.3492.0

197824

13-Apr-2015

18:52

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldistx.dll

2011.110.3492.0

158912

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqllogship.exe

11.0.3492.0

110272

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlmergx.dll

2011.110.3492.0

275136

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3492.0

123584

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3492.0

121536

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlwep110.dll

2011.110.3492.0

103104

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssradd.dll

2011.110.3492.0

55488

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssravg.dll

2011.110.3492.0

56000

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssrdown.dll

2011.110.3492.0

41152

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssrmax.dll

2011.110.3492.0

53944

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssrmin.dll

2011.110.3492.0

53952

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssrpub.dll

2011.110.3492.0

41664

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssrup.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Tablediff.exe

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:04

x86

Txagg.dll

2011.110.3492.0

267456

13-Apr-2015

19:06

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3492.0

228544

13-Apr-2015

19:06

x86

Txderived.dll

2011.110.3492.0

467136

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlookup.dll

2011.110.3492.0

394944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmerge.dll

2011.110.3492.0

143040

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3492.0

202944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3492.0

71872

13-Apr-2015

19:06

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3492.0

70848

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsort.dll

2011.110.3492.0

190144

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsplit.dll

2011.110.3492.0

461504

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunionall.dll

2011.110.3492.0

108224

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3492.0

203456

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3492.0

198848

13-Apr-2015

19:06

x86

Máy chủ SQL 2012 toàn bộ công cụ văn bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

11-Apr-2015

01:24

x86

Fd.dll

2011.110.3492.0

499904

13-Apr-2015

19:05

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Dịch vụ tích hợp SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:02

x86

Commanddest.dll

2011.110.3492.0

187072

13-Apr-2015

19:05

x86

Dteparse.dll

2011.110.3492.0

101056

13-Apr-2015

19:05

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3492.0

104128

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtexec.exe

2011.110.3492.0

62144

13-Apr-2015

18:51

x86

Dts.dll

2011.110.3492.0

2285248

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3492.0

369344

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3492.0

348864

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3492.0

72384

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtshost.exe

2011.110.3492.0

76480

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtslog.dll

2011.110.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3492.0

541376

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3492.0

942784

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3492.0

866496

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3492.0

80576

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtutil.exe

2011.110.3492.0

111808

13-Apr-2015

18:51

x86

Exceldest.dll

2011.110.3492.0

197824

13-Apr-2015

19:05

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:05

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3492.0

315584

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3492.0

322240

13-Apr-2015

19:05

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3492.0

64192

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3492.0

294080

13-Apr-2015

19:04

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3492.0

549568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3492.0

915648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3492.0

87232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3492.0

63168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3492.0

71360

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3492.0

284864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3492.0

50368

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3492.0

47808

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3492.0

332992

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3492.0

35008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3492.0

32960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3492.0

38592

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3492.0

74432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3492.0

191680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3492.0

27840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3492.0

53440

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3492.0

37568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3492.0

62144

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3492.0

22720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3492.0

36544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3492.0

39616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3492.0

58560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3492.0

379072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3492.0

304320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3492.0

516800

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3492.0

347840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3492.0

83648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3492.0

213184

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3492.0

288448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3492.0

76480

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3492.0

124608

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3492.0

58560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3492.0

57536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3492.0

62656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3492.0

93376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3492.0

238272

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3492.0

58048

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3492.0

98496

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3492.0

51392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3492.0

115392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3492.0

150720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3492.0

214720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3492.0

63680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3492.0

31424

13-Apr-2015

19:04

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3492.0

219328

13-Apr-2015

19:04

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3492.0

79552

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdpp.dll

11.0.3492.0

6835904

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3492.0

215232

13-Apr-2015

18:52

x86

Rawdest.dll

2011.110.3492.0

152256

13-Apr-2015

18:52

x86

Rawsource.dll

2011.110.3492.0

147648

13-Apr-2015

18:52

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3492.0

136896

13-Apr-2015

18:52

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldest.dll

2011.110.3492.0

198848

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3492.0

121536

13-Apr-2015

19:06

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3492.0

351424

13-Apr-2015

19:04

x86

Txagg.dll

2011.110.3492.0

267456

13-Apr-2015

19:06

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3492.0

454336

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcache.dll

2011.110.3492.0

129216

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3492.0

221376

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3492.0

128704

13-Apr-2015

19:06

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3492.0

228544

13-Apr-2015

19:06

x86

Txderived.dll

2011.110.3492.0

467136

13-Apr-2015

19:06

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:06

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3492.0

145088

13-Apr-2015

19:06

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3492.0

272064

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlineage.dll

2011.110.3492.0

82112

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlookup.dll

2011.110.3492.0

394944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmerge.dll

2011.110.3492.0

143040

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3492.0

202944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3492.0

71872

13-Apr-2015

19:06

x86

Txpivot.dll

2011.110.3492.0

162496

13-Apr-2015

19:06

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3492.0

70848

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsampling.dll

2011.110.3492.0

103616

13-Apr-2015

19:06

x86

Txscd.dll

2011.110.3492.0

138944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsort.dll

2011.110.3492.0

190144

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsplit.dll

2011.110.3492.0

461504

13-Apr-2015

19:06

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3492.0

8624832

13-Apr-2015

19:06

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3492.0

4096192

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunionall.dll

2011.110.3492.0

108224

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:06

x86

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dundaswebchart.dll

11.0.3492.0

765632

13-Apr-2015

19:04

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3492.0

683712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3492.0

3057856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3492.0

1523392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

265920

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

204480

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

204480

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

216768

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

196288

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

196288

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

249536

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

196288

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

200384

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3492.0

1343168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

20160

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

323264

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

323264

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3492.0

319168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3492.0

2477760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3492.0

2477760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3492.0

3845824

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3492.0

741056

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

29888

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

29888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

29888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3492.0

573120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3492.0

573120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3492.0

270016

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3492.0

11888320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3492.0

667328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3492.0

667328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3492.0

1822400

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3492.0

1822400

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3492.0

1879744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3492.0

331456

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3492.0

331456

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3492.0

163520

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3492.0

163520

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3492.0

736960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3492.0

736960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3492.0

5574336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3492.0

5574336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3492.0

126656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3492.0

126656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3492.0

2584256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3492.0

1029312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

585408

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

564920

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

581312

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

552640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

556736

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3492.0

548544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3492.0

1130688

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3492.0

78528

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3492.0

1277632

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3492.0

1277632

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

97984

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3492.0

93888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3492.0

665280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

25792

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

25792

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

23744

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3492.0

857792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3492.0

409280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3492.0

409280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

167616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

237248

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

224960

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

167616

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

167616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

224960

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

167616

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3492.0

1355456

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

167616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

237248

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

192192

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

188096

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

224960

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

175808

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

179904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

167616

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3492.0

503488

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3492.0

503488

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3492.0

88256

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3492.0

384704

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3492.0

384704

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

36032

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

36032

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

36032

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:03

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

36032

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:02

x86

Msadomdx.dll

11.0.3492.0

596160

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3492.0

64217280

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3492.0

9676992

13-Apr-2015

19:04

x86

Msolap110.dll

11.0.3492.0

7450304

13-Apr-2015

18:52

x86

Msolui110.dll

11.0.3492.0

303296

13-Apr-2015

18:52

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3492.0

1539264

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3492.0

53952

13-Apr-2015

18:52

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3492.0

53952

13-Apr-2015

18:52

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3492.0

2150080

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:03

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:06

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3492.0

19648

13-Apr-2015

19:02

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3492.0

124608

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3492.0

1630400

13-Apr-2015

19:05

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3492.0

1547968

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3492.0

2240192

13-Apr-2015

19:04

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3492.0

46784

13-Apr-2015

18:52

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3492.0

95936

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3492.0

521408

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3492.0

521408

13-Apr-2015

19:04

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3492.0

203456

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3492.0

148160

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmsrv.dll

11.0.3492.0

24507072

13-Apr-2015

19:06

x86

Studio quản lý SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:02

x86

Batchparser.dll

2011.110.3492.0

142528

13-Apr-2015

19:02

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3492.0

3649216

13-Apr-2015

19:04

x86

Commanddest.dll

2011.110.3492.0

187072

13-Apr-2015

19:05

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3492.0

822976

13-Apr-2015

19:04

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

11-Apr-2015

01:24

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3492.0

317120

13-Apr-2015

19:04

x86

Dteparse.dll

2011.110.3492.0

101056

13-Apr-2015

19:05

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3492.0

104128

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtexec.exe

2011.110.3492.0

62144

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtexecui.exe

11.0.3492.0

76480

13-Apr-2015

19:04

x86

Dts.dll

2011.110.3492.0

2285248

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3492.0

369344

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3492.0

348864

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3492.0

72384

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtshost.exe

2011.110.3492.0

76480

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtslog.dll

2011.110.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3492.0

541376

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3492.0

942784

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3492.0

866496

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3492.0

80576

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtutil.exe

2011.110.3492.0

111808

13-Apr-2015

18:51

x86

Exceldest.dll

2011.110.3492.0

197824

13-Apr-2015

19:05

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:05

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3492.0

315584

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3492.0

322240

13-Apr-2015

19:05

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3492.0

64192

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3492.0

294080

13-Apr-2015

19:04

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3492.0

549568

13-Apr-2015

19:04

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3492.0

4487360

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3492.0

861888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3492.0

169152

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3492.0

1556160

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3492.0

5149888

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3492.0

212160

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3492.0

435392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3492.0

2264768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3492.0

601280

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3492.0

614080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

230592

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

231104

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

231616

13-Apr-2015

19:02

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

11-Apr-2015

01:24

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

11-Apr-2015

01:24

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3492.0

915648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3492.0

1225920

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3492.0

4005056

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3492.0

453312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3492.0

25792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3492.0

526528

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3492.0

1017536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3492.0

1343168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3492.0

81600

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3492.0

147136

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3492.0

1363648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3492.0

2584256

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3492.0

241344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3492.0

306880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3492.0

87232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3492.0

63168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3492.0

71360

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3492.0

106176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

11-Apr-2015

01:24

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3492.0

284864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3492.0

50368

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3492.0

266432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3492.0

47808

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3492.0

35008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3492.0

32960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3492.0

38592

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3492.0

148672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3492.0

74432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3492.0

191680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3492.0

27840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3492.0

109760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3492.0

24768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3492.0

53440

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3492.0

73408

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3492.0

37568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3492.0

31424

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3492.0

62144

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3492.0

94400

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3492.0

103104

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3492.0

47808

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3492.0

22720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3492.0

36544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3492.0

39616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3492.0

70336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3492.0

58560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3492.0

101568

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3492.0

139968

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3492.0

343744

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3492.0

2175168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3492.0

811200

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3492.0

379072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3492.0

304320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3492.0

816320

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3492.0

516800

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3492.0

315072

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3492.0

171712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3492.0

143040

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3492.0

151232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3492.0

316608

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3492.0

347840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3492.0

138944

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3492.0

605376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3492.0

83648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3492.0

184512

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3492.0

213184

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3492.0

288448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3492.0

76480

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3492.0

1789120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3492.0

124608

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3492.0

57536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3492.0

58560

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3492.0

86208

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3492.0

144576

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3492.0

57536

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3492.0

88768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3492.0

70336

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3492.0

59584

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3492.0

67776

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3492.0

62656

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3492.0

79552

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3492.0

155328

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3492.0

93376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3492.0

115904

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3492.0

61120

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3492.0

68288

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3492.0

238272

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3492.0

384704

13-Apr-2015

19:07

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3492.0

170176

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3492.0

50880

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3492.0

58048

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3492.0

98496

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3492.0

51392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3492.0

52928

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3492.0

107200

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3492.0

349376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3492.0

115392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3492.0

150720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3492.0

118464

13-Apr-2015

19:04

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3492.0

79552

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3492.0

9676992

13-Apr-2015

19:04

x86

Newsubwizard.dll

11.0.3492.0

1244864

13-Apr-2015

19:04

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3492.0

215232

13-Apr-2015

18:52

x86

Rawdest.dll

2011.110.3492.0

152256

13-Apr-2015

18:52

x86

Rawsource.dll

2011.110.3492.0

147648

13-Apr-2015

18:52

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3492.0

136896

13-Apr-2015

18:52

x86

Replication.utilities.dll

11.0.3492.0

659136

13-Apr-2015

19:04

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldest.dll

2011.110.3492.0

198848

13-Apr-2015

18:52

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3492.0

7812800

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3492.0

3751104

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

11-Apr-2015

01:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3492.0

28352

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3492.0

26816

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3492.0

521408

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3492.0

110272

13-Apr-2015

19:04

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3492.0

123584

13-Apr-2015

19:02

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3492.0

121536

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:06

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3492.0

351424

13-Apr-2015

19:04

x86

Txagg.dll

2011.110.3492.0

267456

13-Apr-2015

19:06

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3492.0

454336

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcache.dll

2011.110.3492.0

129216

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3492.0

221376

13-Apr-2015

19:06

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3492.0

128704

13-Apr-2015

19:06

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3492.0

228544

13-Apr-2015

19:06

x86

Txderived.dll

2011.110.3492.0

467136

13-Apr-2015

19:06

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:06

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3492.0

145088

13-Apr-2015

19:06

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3492.0

272064

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlineage.dll

2011.110.3492.0

82112

13-Apr-2015

19:06

x86

Txlookup.dll

2011.110.3492.0

394944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmerge.dll

2011.110.3492.0

143040

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3492.0

202944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3492.0

71872

13-Apr-2015

19:06

x86

Txpivot.dll

2011.110.3492.0

162496

13-Apr-2015

19:06

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3492.0

70848

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsampling.dll

2011.110.3492.0

103616

13-Apr-2015

19:06

x86

Txscd.dll

2011.110.3492.0

138944

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsort.dll

2011.110.3492.0

190144

13-Apr-2015

19:06

x86

Txsplit.dll

2011.110.3492.0

461504

13-Apr-2015

19:06

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3492.0

8624832

13-Apr-2015

19:06

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3492.0

4096192

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunionall.dll

2011.110.3492.0

108224

13-Apr-2015

19:06

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3492.0

146624

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3492.0

203456

13-Apr-2015

19:06

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3492.0

148160

13-Apr-2015

19:06

x86

Công cụ và cấu phần máy trạm SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2011.110.3492.0

1086144

13-Apr-2015

19:05

x86

Axscphst.dll

2011.110.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:02

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3492.0

135872

13-Apr-2015

19:05

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3492.0

57024

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtaclient.dll

11.0.3492.0

358592

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3492.0

155328

13-Apr-2015

18:51

x86

Dteparse.dll

2011.110.3492.0

101056

13-Apr-2015

19:05

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3492.0

125632

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3492.0

104128

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtexec.exe

2011.110.3492.0

62144

13-Apr-2015

18:51

x86

Dts.dll

2011.110.3492.0

2285248

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3492.0

369344

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3492.0

348864

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtshost.exe

2011.110.3492.0

76480

13-Apr-2015

18:51

x86

Dtslog.dll

2011.110.3492.0

99008

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3492.0

541376

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3492.0

942784

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3492.0

866496

13-Apr-2015

19:04

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3492.0

80576

13-Apr-2015

19:05

x86

Dtutil.exe

2011.110.3492.0

111808

13-Apr-2015

18:51

x86

Exceldest.dll

2011.110.3492.0

197824

13-Apr-2015

19:05

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3492.0

212672

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3492.0

315584

13-Apr-2015

19:05

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3492.0

322240

13-Apr-2015

19:05

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3492.0

64192

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

13-Apr-2015

19:05

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3492.0

102080

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3492.0

537280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3492.0

78016

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3492.0

3057856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3492.0

505024

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3492.0

453312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3492.0

5856448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3492.0

1523392

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3492.0

2049216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3492.0

43200

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3492.0

49344

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3492.0

145088

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3492.0

2156224

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3492.0

40640

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3492.0

85696

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3492.0

1004224

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3492.0

5935296

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3492.0

915648

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3492.0

760512

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3492.0

105664

13-Apr-2015

19:05

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3492.0

87232

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3492.0

63168

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3492.0

69312

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3492.0

156864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3492.0

409280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3492.0

2051776

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3492.0

216768

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3492.0

332992

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3492.0

473280

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3492.0

35008

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3492.0

32960

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3492.0

155840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3492.0

74432

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3492.0

191680

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3492.0

27840

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3492.0

52416

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3492.0

22720

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3492.0

28864

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3492.0

36544

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3492.0

39616

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3492.0

48832

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3492.0

49856

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3492.0

43712

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3492.0

516800

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3492.0

184000

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3492.0

65216

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3492.0

213184

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3492.0

288448

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3492.0

76480

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3492.0

89792

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3492.0

45760

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3492.0

77504

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3492.0

29376

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3492.0

44736

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3492.0

58048

13-Apr-2015

19:04

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3492.0

115392

13-Apr-2015

19:04

x86

Msadomdx.dll

11.0.3492.0

596160

13-Apr-2015

18:52

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3492.0

79552

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3492.0

64217280

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmdpp.dll

11.0.3492.0

6835904

13-Apr-2015

18:52

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3492.0

9676992

13-Apr-2015

19:04

x86

Msolap110.dll

11.0.3492.0

7450304

13-Apr-2015

18:52

x86

Msolui110.dll

11.0.3492.0

303296

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3492.0

198336

13-Apr-2015

18:52

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3492.0

215232

13-Apr-2015

18:52

x86

Pfui.dll

11.0.3492.0

680128

13-Apr-2015

19:04

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2011.110.3492.0

24256

13-Apr-2015

19:05

x86

Sqldumper.exe