KB3067828-khắc phục sự cố: vi phạm Access xảy ra khi bạn kết nối với một phiên bản của SQL Server 2014

Sự cố này xảy ra trên một điều kiện hiếm.

Giải pháp

Vấn đề lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy SQL Server sau đây. Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL server 2014Cumulative Update 1 cho SQL Server 2014 SP1

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×