Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét rằng bạn sao lưu cơ sở dữ liệu của mình sang URL (các blob Azure) bằng cách dùng lệnh sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc sao lưu được quản lý. Nếu sao lưu rất lớn, một số yêu cầu giữa SQL Server và dịch vụ lưu trữ Azure blob có thể hết thời gian và thao tác sao lưu có thể không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi 1810 tương tự như sau trong tệp nhật ký lỗi SQL Server:

thời gian ngày Lỗi sao lưu: 18210, mức độ nghiêm trọng: 16, tiểu bang: 1. thời gian ngày Sao lưu BackupIoRequest:: ReportIoError: write Failure on thiết bị sao lưu ' https://xxxx.blob.core.windows.net/xxx/full/xxxx_FULL_20170211_230001.bak '. Sao lưu hệ điều hành trong URL đã nhận được ngoại lệ từ điểm cuối từ xa. Thông báo ngoại lệ: máy khách không thể hoàn tất thao tác trong thời gian chờ đã xác định... thời gian ngày Lỗi sao lưu: 3041, mức độ nghiêm trọng: 16, tiểu bang: 1. thời gian ngày SAO lưu sao lưu không thể hoàn tất lệnh mydbname cơ sở dữ liệu sao lưu lệnh. Kiểm tra Nhật ký ứng dụng sao lưu để biết thông điệp chi tiết.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì giá trị thời gian chờ của thao tác I/O vào blob Azure không đủ lâu. Sửa lỗi này thay đổi giá trị thời gian chờ cho một giá trị linh hoạt dài hơn để tránh tần suất thời gian chờ của thao tác I/O.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

 Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2016 RTM

 Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2016 SP1

 Bản Cập Nhật tích lũy 6 cho SQL Server 2014 gói dịch vụ 2

 Bản Cập Nhật tích lũy 10 cho SQL Server 2012 SP3

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2014

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2012 SP3

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×