Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn đã sử dụng nhóm trạng thái sẵn sàng của AlwaysOn (AG) trong Microsoft SQL Server. Khi bạn thực hiện truy vấn lấy dữ liệu bằng cách sử dụng chỉ mục không nhóm tìm kiếm cùng với chỉ mục columnstore liên cụm trên một bản sao phụ, truy vấn có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất hơn khi nó được thực hiện trên các bản sao chính.

Hoặc giả định rằng bạn có một chỉ mục không phải nhóm trên một chỉ mục liên cụm và mức độ phân tách bản xem nhanh được dùng. Khi bạn thực hiện một truy vấn lấy dữ liệu bằng cách sử dụng chỉ mục không nhóm tìm kiếm cùng với danh mục tra cứu khóa mã bản quyền chỉ mục, truy vấn cũng có thể làm chậm.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong những cập nhật sau đây:

Giới thiệu về SQL Server dựng

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và các bản sửa lỗi bảo mật vốn đã được xây dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×