Triệu chứng

Hệ thống được lưu trữ sp_execute_external_script thủ tục và dạng xem quản lý động sys.dm_exec_cached_plans có thể gây rò rỉ bộ nhớ trong SQL Server 2016 và 2017.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2017

Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2016 SP1

Giới thiệu về SQL Server dựng

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

bản dựng mới nhất cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×