Triệu chứng

Giả định rằng bạn đã có máy tính Linux có nhiều hơn 1 TB RAM được phân bổ cho quy trình Microsoft SQL Server. Khi bạn kích hoạt một kết xuất SQL Server bằng cách sử dụng lệnh DBCC STACKDUMP hoặc DBCC dumptrigger , bạn nhận thấy quá trình kết xuất thế hệ sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Cập Nhật tích lũy 9 cho SQL Server 2017

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×