Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản cập nhật bảo mật Windows Embedded Compact 2013. Bản cập nhật này giải quyết các sự cố về bảo mật được mô tả trong các bài viết sau đây:

Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản cập nhật phát hành trước đó cho sản phẩm này đều phải được cài đặt.

Thông tin cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Windows Embedded Compact 2013 Monthly Update (September 2021) is now available from Microsoft. Để tải xuống bản Windows cập nhật hàng tháng nhúng Compact 2013, đi đến Trung tâm Đối tác Thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này chỉ được hỗ trợ nếu tất cả các bản cập nhật phát hành trước đó dành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng gọn gàng cho toàn bộ nền tảng. Để thực hiện điều này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

  • Trên menu Bản dựng, bấm vào Giải pháp sạch, rồi bấm vào Giải pháp Xây dựng.

  • Trên menu Bản dựng, bấm vào Dựng lại Giải pháp.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi đã áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Cập nhật thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi sang thời gian cục bộ. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Panel Điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Ipv6lib.lib

2,523,918

15/09/2021

07:53

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Tcpv.lib

4,835,720

15/09/2021

07:53

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipv6lib.lib

2,656,934

15/09/2021

07:47

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Tcpv.lib

5,470,262

15/09/2021

07:47

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipv6lib.lib

2,392,504

15/09/2021

07:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Tcpv.lib

4,559,742

15/09/2021

07:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipv6lib.lib

2,639,078

15/09/2021

07:53

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Tcpv.lib

5,075,232

15/09/2021

07:53

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipv6lib.lib

2,465,814

15/09/2021

07:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Tcpv.lib

4,536,654

15/09/2021

07:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipv6lib.lib

2,514,730

15/09/2021

07:53

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tcpv.lib

4,843,594

15/09/2021

07:53

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×