Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tổng quan

Windows Backup là cấu phần hệ thống để Sao lưu PC chạy Windows của bạn. Cấu phần hệ thống này cung cấp giải pháp cho người dùng để sao lưu một số tệp và thư mục nhất định, cũng như cài đặt, thông tin xác thực và ứng dụng vào đám mây thông qua một giao diện duy nhất. Ví dụ: thư mục Tài liệu cùng với Màn hình nền có thể được sao lưu vào đám mây. Điều này giúp người dùng cảm thấy yên tâm khi biết rằng dữ liệu của họ có thể khôi phục ngay cả khi điều gì đó xảy ra với thiết bị thực của họ.

Ngoài ra, khi người dùng chuyển sang thiết bị Windows mới, họ có thể khôi phục dữ liệu được sao lưu của mình vào thiết bị mới và tiếp tục từ nơi họ đã dừng lại.

Hiện tại, ứng dụng Windows Backup chủ yếu tập trung vào các thiết bị Tiêu dùng. Ví dụ: các thiết bị có thể được sử dụng bằng cách đăng nhập vào tài khoản Microsoft cá nhân (MSA), chẳng hạn như *@outlook.com, *@live.com, v.v.

Câu hỏi Thường Gặp (Câu hỏi Thường Gặp)

Vì Windows Backup là một cấu phần hệ thống, nó đã được cài đặt để hỗ trợ người dùng sao lưu dữ liệu của họ vào đám mây. Tuy nhiên, Windows Backup chỉ khả dụng cho người dùng đăng nhập bằng tài khoản MSA và không dành cho người dùng Microsoft Entra ID (trước đây được gọi là Azure AD) hoặc Active Directory (AD). Windows Backup được cài đặt bởi các Windows 10 và Windows 11 phát hành vào và sau ngày 22 tháng 8 năm 2023. Ví dụ: bản cập Windows Backup được cài đặt bởi các bản cập nhật Windows sau và các bản cập nhật Windows sau này:

Theo thiết kế, Windows Backup không được hỗ trợ cho người Microsoft Entra ID sử dụng Active Directory (AD). Nếu bạn cố gắng chạy Windows Backup trường hợp này, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "Tính năng này không được tổ chức của bạn hỗ trợ." Ngoài ra, Windows Backup sẽ không chạy nếu tài khoản MSA của bạn bị chặn bởi chính sách nhóm. Để biết thêm thông tin về Windows Backup, hãy xem Sao lưu và Khôi phục trong Windows.

Windows Backup là một cấu phần hệ thống và không thể loại bỏ được. Bản cập nhật Windows ngăn không cho Windows Backup xuất hiện trên một số màn hình giao diện người dùng (UI) nhất định cho một số phiên bản Windows 10 và Windows 11 đã được phát hành. Bản cập nhật này ngăn Windows Backup xuất hiện trong danh sách "Tất cả ứng dụng" và "Ứng dụng đã cài đặt" cho người dùng Doanh nghiệp, người dùng đã tham gia miền, người dùng khách và người dùng có tài khoản Microsoft đã bị hạn chế theo chính sách. Khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật Windows được phát hành vào hoặc sau ngày 25 tháng 1 năm 2024, ứng dụng Windows Backup sẽ không xuất hiện trên thiết bị do Enterprise quản lý.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×