You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đang sử dụng Microsoft Skype cho khách hàng doanh nghiệp 2016 trên máy tính Windows 10 có nhiều bộ điều hợp mạng hiện nay. Khi bạn cố gắng chuyển tệp cho khách hàng Communicator kế thừa, chuyển tệp không thành công.

Nguyên nhân

Những thay đổi trong Windows 10 hiện ra các sự cố với địa chỉ IP lựa chọn logic được sử dụng quá trình truyền tệp hợp lệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×