Triệu chứng

Trong môi trường Exchange Server 2013, khi bạn vô hiệu hoá quy tắc trả lời cuộc gọi nhắn tin hợp nhất (UM) bằng cách đặt AllowCallAnsweringRules sai chính sách hộp thư UM bạn tìm thấy chính sách không vinh danh và quy tắc trả lời cuộc gọi UM vẫn được kích hoạt cho hộp thư UM.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì thiết lập AllowCallAnsweringRules không được đánh giá khi quy tắc trả lời cuộc gọi UM được kích hoạt.

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Cho Exchange Server 2013

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 15 Exchange Server 2013 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×