Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó trạng thái trước đó hình điều khiển tuỳ chỉnh sẽ bị mất khi bạn lấy và sau đó tải lại điều khiển trong ứng dụng Silverlight cho Windows Embedded Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Bạn có một ứng dụng Silverlight cho Windows Embedded có một điều khiển tùy chỉnh và các nút để thực hiện như sau trong Windows Embedded Compact 7:

  • Lấy điều khiển

  • Tải lại điều khiển

  • Đặt trạng thái


Khi bạn chạy ứng dụng và sau đó bấm vào nút đặt trạng thái , trạng thái hình điều khiển tùy chỉnh thay đổi (không phải trạng thái mặc định). Nếu bạn bấm nút lấy điều khiển và sau đó bấm vào điều khiển Reload, trạng thái hình cây (hình ảnh) là mặc định và trạng thái hình trước đó sẽ bị mất.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntime.map

1,840,226

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.map

4,697,852

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,510,013

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.rel

2,847,857

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,126,464

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

1,712,128

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.map

1,435,639

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.map

1,640,487

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,482,899

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.rel

2,321,971

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,251,648

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

1,236,992

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.map

2,462,072

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.map

5,202,081

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,296,449

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.rel

3,904,936

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,833,920

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

2,523,136

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.map

1,833,147

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.map

4,656,451

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,514

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,402

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,610,368

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

1,359,872

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.map

1,264,052

07-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.map

1,626,642

07-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,603

07-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,802

07-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,575,808

07-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

970,752

07-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.map

2,484,782

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.map

5,205,815

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,050,364

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,186

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,129,408

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

2,232,320

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.map

1,787,253

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.map

4,850,364

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,023,249

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

1,731,038

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

5,410,816

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

1,060,864

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,428,505

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.map

1,795,082

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,877,140

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,626,058

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,850,816

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.dll

778,240

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

2,281,932

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.map

5,209,332

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,018,935

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,140,344

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,286,784

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

1,601,536

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

1,803,183

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.map

4,653,820

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,747,524

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.rel

2,186,048

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,455,296

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.dll

1,265,664

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.map

1,425,538

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.map

1,633,193

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,367,617

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.rel

1,955,063

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,223,552

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

921,600

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.map

2,461,233

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.map

5,197,786

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,410,957

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.rel

2,927,752

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.dll

8,359,936

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

2,015,232

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.map

1,838,707

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.map

4,702,325

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,385,458

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.rel

2,819,466

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,085,504

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

1,703,936

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.map

1,434,406

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.map

1,644,430

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,359,127

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.rel

2,301,323

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,202,496

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

1,232,896

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.map

2,460,235

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.map

5,206,673

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,222,557

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.rel

3,878,488

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,821,632

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

2,514,944

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.map

1,833,143

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.map

4,655,026

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,717

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,402

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,548,928

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

1,351,680

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

1,263,977

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.map

1,625,443

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,603

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,773

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,567,616

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

966,656

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

2,484,791

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.map

5,205,816

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,049,929

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,157

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,055,680

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

2,224,128

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.map

1,833,601

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.map

4,649,583

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,053,206

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.rel

1,768,999

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,684,096

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

1,372,160

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.map

1,264,408

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.map

1,620,599

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,009,786

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.rel

1,582,413

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,665,920

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

983,040

07-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.map

2,484,447

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.map

5,199,304

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,072,723

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.rel

2,324,813

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,182,656

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

2,240,512

07-May-2015

09:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×