You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Một bản cập nhật Internet Explorer có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2559049 MS11-057: Tích lũy Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 9 tháng 8 năm 20112530548 MS11-050: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 14 tháng 6 năm 20112497640 MS11-018: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 12 tháng năm 2011

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật ngày năm 2011. Trong phần "Thông tin tệp", tên tệp gói chứa loại bộ xử lý.Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.lib

256,616,138

13-Dec-2011

20:12

public\ie7\oak\lib\armv5\checked

Mshtml.lib

256,618,870

13-Dec-2011

20:09

public\ie7\oak\lib\armv5\debug

Mshtml.lib

211,812,892

13-Dec-2011

20:05

public\ie7\oak\lib\armv5\retail

Mshtml.lib

256,616,904

13-Dec-2011

21:03

public\ie7\oak\lib\armv6\checked

Mshtml.lib

256,619,660

13-Dec-2011

20:59

public\ie7\oak\lib\armv6\debug

Mshtml.lib

211,813,640

13-Dec-2011

20:55

public\ie7\oak\lib\armv6\retail

Mshtml.lib

256,616,900

13-Dec-2011

21:53

public\ie7\oak\lib\armv7\checked

Mshtml.lib

256,619,664

13-Dec-2011

21:50

public\ie7\oak\lib\armv7\debug

Mshtml.lib

211,813,640

13-Dec-2011

21:45

public\ie7\oak\lib\armv7\retail

Mshtml.lib

272,091,462

13-Dec-2011

22:42

public\ie7\oak\lib\mipsii\checked

Mshtml.lib

272,087,324

13-Dec-2011

22:38

public\ie7\oak\lib\mipsii\debug

Mshtml.lib

227,015,522

13-Dec-2011

22:34

public\ie7\oak\lib\mipsii\retail

Mshtml.lib

272,122,860

13-Dec-2011

23:30

public\ie7\oak\lib\mipsii_fp\checked

Mshtml.lib

272,120,972

13-Dec-2011

23:26

public\ie7\oak\lib\mipsii_fp\debug

Mshtml.lib

227,048,056

13-Dec-2011

23:22

public\ie7\oak\lib\mipsii_fp\retail

Mshtml.lib

272,059,170

14-Dec-2011

00:17

public\ie7\oak\lib\sh4\checked

Mshtml.lib

272,057,524

14-Dec-2011

00:14

public\ie7\oak\lib\sh4\debug

Mshtml.lib

226,982,716

14-Dec-2011

00:10

public\ie7\oak\lib\sh4\retail

Mshtml.lib

256,800,804

14-Dec-2011

01:02

public\ie7\oak\lib\x86\checked

Mshtml.lib

256,840,616

14-Dec-2011

00:59

public\ie7\oak\lib\x86\debug

Mshtml.lib

211,958,472

14-Dec-2011

00:55

public\ie7\oak\lib\x86\retail

Mshtml.dll

8,638,464

13-Dec-2011

20:13

public\ie7\oak\target\armv5\checked

Mshtml.map

7,695,024

13-Dec-2011

20:14

public\ie7\oak\target\armv5\checked

Mshtml.rel

4,158,309

12-Oct-2011

08:40

public\ie7\oak\target\armv5\checked

Mshtmled.dll

1,622,016

13-Dec-2011

20:13

public\ie7\oak\target\armv5\checked

Mshtmled.map

1,268,701

13-Dec-2011

20:13

public\ie7\oak\target\armv5\checked

Mshtmled.rel

532,584

12-Oct-2011

08:39

public\ie7\oak\target\armv5\checked

Mshtml.dll

13,180,928

13-Dec-2011

20:09

public\ie7\oak\target\armv5\debug

Mshtml.map

8,634,579

13-Dec-2011

20:09

public\ie7\oak\target\armv5\debug

Mshtml.rel

4,362,962

12-Oct-2011

12:48

public\ie7\oak\target\armv5\debug

Mshtmled.dll

2,174,976

13-Dec-2011

20:09

public\ie7\oak\target\armv5\debug

Mshtmled.map

1,381,583

13-Dec-2011

20:09

public\ie7\oak\target\armv5\debug

Mshtmled.rel

561,787

12-Oct-2011

12:47

public\ie7\oak\target\armv5\debug

Mshtml.dll

4,460,544

13-Dec-2011

20:05

public\ie7\oak\target\armv5\retail

Mshtml.map

2,591,376

13-Dec-2011

20:06

public\ie7\oak\target\armv5\retail

Mshtml.rel

2,182,742

12-Oct-2011

04:31

public\ie7\oak\target\armv5\retail

Mshtmled.dll

712,704

13-Dec-2011

20:05

public\ie7\oak\target\armv5\retail

Mshtmled.map

270,928

13-Dec-2011

20:05

public\ie7\oak\target\armv5\retail

Mshtmled.rel

124,351

12-Oct-2011

04:30

public\ie7\oak\target\armv5\retail

Mshtml.dll

8,613,888

13-Dec-2011

21:03

public\ie7\oak\target\armv6\checked

Mshtml.map

7,696,177

13-Dec-2011

21:05

public\ie7\oak\target\armv6\checked

Mshtml.rel

4,149,261

12-Oct-2011

20:57

public\ie7\oak\target\armv6\checked

Mshtmled.dll

1,622,016

13-Dec-2011

21:03

public\ie7\oak\target\armv6\checked

Mshtmled.map

1,268,152

13-Dec-2011

21:04

public\ie7\oak\target\armv6\checked

Mshtmled.rel

532,178

12-Oct-2011

20:55

public\ie7\oak\target\armv6\checked

Mshtml.dll

13,156,352

13-Dec-2011

21:00

public\ie7\oak\target\armv6\debug

Mshtml.map

8,636,086

13-Dec-2011

21:00

public\ie7\oak\target\armv6\debug

Mshtml.rel

4,353,305

13-Oct-2011

01:01

public\ie7\oak\target\armv6\debug

Mshtmled.dll

2,174,976

13-Dec-2011

21:00

public\ie7\oak\target\armv6\debug

Mshtmled.map

1,381,034

13-Dec-2011

21:00

public\ie7\oak\target\armv6\debug

Mshtmled.rel

561,352

13-Oct-2011

01:01

public\ie7\oak\target\armv6\debug

Mshtml.dll

4,440,064

13-Dec-2011

20:55

public\ie7\oak\target\armv6\retail

Mshtml.map

2,591,531

13-Dec-2011

20:56

public\ie7\oak\target\armv6\retail

Mshtml.rel

2,174,796

12-Oct-2011

16:47

public\ie7\oak\target\armv6\retail

Mshtmled.dll

708,608

13-Dec-2011

20:55

public\ie7\oak\target\armv6\retail

Mshtmled.map

270,279

13-Dec-2011

20:56

public\ie7\oak\target\armv6\retail

Mshtmled.rel

123,916

12-Oct-2011

16:46

public\ie7\oak\target\armv6\retail

Mshtml.dll

8,499,200

13-Dec-2011

21:54

public\ie7\oak\target\armv7\checked

Mshtml.map

7,696,570

13-Dec-2011

21:55

public\ie7\oak\target\armv7\checked

Mshtml.rel

4,148,507

13-Oct-2011

09:09

public\ie7\oak\target\armv7\checked

Mshtmled.dll

1,589,248

13-Dec-2011

21:54

public\ie7\oak\target\armv7\checked

Mshtmled.map

1,268,152

13-Dec-2011

21:54

public\ie7\oak\target\armv7\checked

Mshtmled.rel

531,569

13-Oct-2011

09:07

public\ie7\oak\target\armv7\checked

Mshtml.dll

13,029,376

13-Dec-2011

21:50

public\ie7\oak\target\armv7\debug

Mshtml.map

8,636,089

13-Dec-2011

21:50

public\ie7\oak\target\armv7\debug

Mshtml.rel

4,352,609

13-Oct-2011

13:19

public\ie7\oak\target\armv7\debug

Mshtmled.dll

2,138,112

13-Dec-2011

21:50

public\ie7\oak\target\armv7\debug

Mshtmled.map

1,381,034

13-Dec-2011

21:50

public\ie7\oak\target\armv7\debug

Mshtmled.rel

561,033

13-Oct-2011

13:19

public\ie7\oak\target\armv7\debug

Mshtml.dll

4,431,872

13-Dec-2011

21:46

public\ie7\oak\target\armv7\retail

Mshtml.map

2,591,813

13-Dec-2011

21:47

public\ie7\oak\target\armv7\retail

Mshtml.rel

2,181,698

13-Oct-2011

05:01

public\ie7\oak\target\armv7\retail

Mshtmled.dll

708,608

13-Dec-2011

21:46

public\ie7\oak\target\armv7\retail

Mshtmled.map

270,367

13-Dec-2011

21:46

public\ie7\oak\target\armv7\retail

Mshtmled.rel

123,945

13-Oct-2011

05:00

public\ie7\oak\target\armv7\retail

Mshtml.dll

10,887,168

13-Dec-2011

22:42

public\ie7\oak\target\mipsii\checked

Mshtml.map

7,712,412

13-Dec-2011

22:43

public\ie7\oak\target\mipsii\checked

Mshtml.rel

12,167,529

13-Oct-2011

21:22

public\ie7\oak\target\mipsii\checked

Mshtmled.dll

1,863,680

13-Dec-2011

22:42

public\ie7\oak\target\mipsii\checked

Mshtmled.map

1,271,474

13-Dec-2011

22:42

public\ie7\oak\target\mipsii\checked

Mshtmled.rel

1,821,924

13-Oct-2011

21:21

public\ie7\oak\target\mipsii\checked

Mshtml.dll

14,381,056

13-Dec-2011

22:38

public\ie7\oak\target\mipsii\debug

Mshtml.map

8,616,000

13-Dec-2011

22:39

public\ie7\oak\target\mipsii\debug

Mshtml.rel

16,003,214

14-Oct-2011

01:24

public\ie7\oak\target\mipsii\debug

Mshtmled.dll

2,445,312

13-Dec-2011

22:38

public\ie7\oak\target\mipsii\debug

Mshtmled.map

1,377,412

13-Dec-2011

22:38

public\ie7\oak\target\mipsii\debug

Mshtmled.rel

2,956,491

14-Oct-2011

01:24

public\ie7\oak\target\mipsii\debug

Mshtml.dll

5,529,600

13-Dec-2011

22:34

public\ie7\oak\target\mipsii\retail

Mshtml.map

2,632,268

13-Dec-2011

22:35

public\ie7\oak\target\mipsii\retail

Mshtml.rel

5,092,631

13-Oct-2011

17:17

public\ie7\oak\target\mipsii\retail

Mshtmled.dll

765,952

13-Dec-2011

22:34

public\ie7\oak\target\mipsii\retail

Mshtmled.map

272,876

13-Dec-2011

22:34

public\ie7\oak\target\mipsii\retail

Mshtmled.rel

431,548

13-Oct-2011

17:16

public\ie7\oak\target\mipsii\retail

Mshtml.dll

10,878,976

13-Dec-2011

23:30

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\checked

Mshtml.map

7,711,320

13-Dec-2011

23:31

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\checked

Mshtml.rel

12,137,572

14-Oct-2011

09:34

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\checked

Mshtmled.dll

1,863,680

13-Dec-2011

23:30

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\checked

Mshtmled.map

1,269,605

13-Dec-2011

23:30

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\checked

Mshtmled.rel

1,819,981

14-Oct-2011

09:33

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\checked

Mshtml.dll

14,372,864

13-Dec-2011

23:26

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\debug

Mshtml.map

8,615,541

13-Dec-2011

23:27

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\debug

Mshtml.rel

15,979,550

14-Oct-2011

13:39

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\debug

Mshtmled.dll

2,445,312

13-Dec-2011

23:26

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\debug

Mshtmled.map

1,375,543

13-Dec-2011

23:26

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\debug

Mshtmled.rel

2,954,403

14-Oct-2011

13:38

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\debug

Mshtml.dll

5,521,408

13-Dec-2011

23:22

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\retail

Mshtml.map

2,630,317

13-Dec-2011

23:23

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\retail

Mshtml.rel

5,065,371

14-Oct-2011

05:29

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\retail

Mshtmled.dll

765,952

13-Dec-2011

23:22

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\retail

Mshtmled.map

270,907

13-Dec-2011

23:22

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\retail

Mshtmled.rel

429,460

14-Oct-2011

05:29

public\ie7\oak\target\mipsii_fp\retail

Mshtml.dll

7,630,848

14-Dec-2011

00:18

public\ie7\oak\target\sh4\checked

Mshtml.map

7,731,285

14-Dec-2011

00:19

public\ie7\oak\target\sh4\checked

Mshtml.rel

6,179,899

14-Oct-2011

21:41

public\ie7\oak\target\sh4\checked

Mshtmled.dll

1,277,952

14-Dec-2011

00:18

public\ie7\oak\target\sh4\checked

Mshtmled.map

1,275,041

14-Dec-2011

00:18

public\ie7\oak\target\sh4\checked

Mshtmled.rel

788,567

14-Oct-2011

21:40

public\ie7\oak\target\sh4\checked

Mshtml.dll

11,517,952

14-Dec-2011

00:14

public\ie7\oak\target\sh4\debug

Mshtml.map

8,634,490

14-Dec-2011

00:14

public\ie7\oak\target\sh4\debug

Mshtml.rel

8,006,319

15-Oct-2011

01:41

public\ie7\oak\target\sh4\debug

Mshtmled.dll

2,027,520

14-Dec-2011

00:14

public\ie7\oak\target\sh4\debug

Mshtmled.map

1,380,313

14-Dec-2011

00:14

public\ie7\oak\target\sh4\debug

Mshtmled.rel

1,196,510

15-Oct-2011

01:41

public\ie7\oak\target\sh4\debug

Mshtml.dll

3,928,064

14-Dec-2011

00:10

public\ie7\oak\target\sh4\retail

Mshtml.map

2,674,391

14-Dec-2011

00:11

public\ie7\oak\target\sh4\retail

Mshtml.rel

3,365,971

14-Oct-2011

17:38

public\ie7\oak\target\sh4\retail

Mshtmled.dll

491,520

14-Dec-2011

00:10

public\ie7\oak\target\sh4\retail

Mshtmled.map

276,318

14-Dec-2011

00:10

public\ie7\oak\target\sh4\retail

Mshtmled.rel

245,745

14-Oct-2011

17:37

public\ie7\oak\target\sh4\retail

Mshtml.dll

6,635,520

14-Dec-2011

01:02

public\ie7\oak\target\x86\checked

Mshtml.map

7,764,146

14-Dec-2011

01:03

public\ie7\oak\target\x86\checked

Mshtml.rel

5,354,646

15-Oct-2011

09:41

public\ie7\oak\target\x86\checked

Mshtmled.dll

1,175,552

14-Dec-2011

01:02

public\ie7\oak\target\x86\checked

Mshtmled.map

1,271,297

14-Dec-2011

01:02

public\ie7\oak\target\x86\checked

Mshtmled.rel

784,449

15-Oct-2011

09:40

public\ie7\oak\target\x86\checked

Mshtml.dll

9,408,512

14-Dec-2011

00:59

public\ie7\oak\target\x86\debug

Mshtml.map

8,616,541

14-Dec-2011

00:59

public\ie7\oak\target\x86\debug

Mshtml.rel

5,156,547

15-Oct-2011

13:33

public\ie7\oak\target\x86\debug

Mshtmled.dll

1,572,864

14-Dec-2011

00:59

public\ie7\oak\target\x86\debug

Mshtmled.map

1,376,107

14-Dec-2011

00:59

public\ie7\oak\target\x86\debug

Mshtmled.rel

807,301

15-Oct-2011

13:33

public\ie7\oak\target\x86\debug

Mshtml.dll

3,194,880

14-Dec-2011

00:55

public\ie7\oak\target\x86\retail

Mshtml.map

2,813,627

14-Dec-2011

00:56

public\ie7\oak\target\x86\retail

Mshtml.rel

1,875,632

15-Oct-2011

05:43

public\ie7\oak\target\x86\retail

Mshtmled.dll

446,464

14-Dec-2011

00:55

public\ie7\oak\target\x86\retail

Mshtmled.map

289,249

14-Dec-2011

00:55

public\ie7\oak\target\x86\retail

Mshtmled.rel

99,991

15-Oct-2011

05:42

public\ie7\oak\target\x86\retail

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×