Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một tĩnh chiều nhận cổng (EDIReceive) và tĩnh chiều gửi cổng (EDISend) trong ứng dụng Microsoft BizTalk Server 2010.

  • Bạn tạo bên và đơn giản x12 giấy cho ứng dụng này.

  • Bạn xuất tệp .msi và liên kết tệp cho các ứng dụng BizTalk Server 2010 từ bàn điều khiển quản trị BizTalk Server, và sau đó bạn nhập chúng vào BizTalk Server 2013.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể cập nhật thông tin liên kết. (mscorlib)
Thông tin bổ sung:
Một số các x12 giao thức thuộc tính là không hợp lệ. (Microsoft.BizTalk.B2B.PartnerManagement)

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một giới hạn trong các cột mới được thêm vào trong BizTalk Server 2013 hỗ trợ 999 lời cảm ơn ra dễ. Các cột không chấp nhận giá trị rỗng.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Dịch vụ gói và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Thông tin thêm về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Cập nhật thông tin về BizTalk hotfix và tích lũy hỗ trợ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×