Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố gây ra rò rỉ bộ nhớ khi bạn tạo và sau đó xoá mục điều khiển ListBox trong ứng dụng Silverlight cho Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Nguyên nhân

Điều khiển ListBox trong trường hợp này sử dụng một mẫu dữ liệu có liên kết dữ liệu trong ứng dụng Silverlight cho Windows Embedded Compact 2013. Nếu bạn liên tục tạo và xoá các mục khỏi Pa ListBox, rò rỉ bộ nhớ xảy ra cuối cùng khiến chương trình bị sập. Và nếu bạn sử dụng màn hình hoạt động kiểm tra chương trình, bạn thấy rằng sử dụng bộ nhớ heap tăng theo thời gian.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 5 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntime_dt.dll

1,133,232

09-Dec-2014

10:06

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntimecore_dt.dll

2,415,280

09-Dec-2014

10:06

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntime.map

2,416,536

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.map

5,330,358

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.rel

5,787,462

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

2,126,850

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,316,032

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

1,167,360

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,373,735

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.map

1,811,161

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,844,071

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,679,264

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,879,488

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.dll

806,912

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

2,584,646

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.map

5,373,357

02-Jun-2015

11:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,079,130

02-Jun-2015

11:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,339,333

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,512,064

02-Jun-2015

11:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

1,687,552

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

5,667,243

02-Jun-2015

11:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.map

14,902,632

02-Jun-2015

11:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.rel

2,826,533

02-Jun-2015

11:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

2,125,864

02-Jun-2015

11:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,107,136

02-Jun-2015

11:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

1,228,800

02-Jun-2015

11:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

2,421,811

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.map

3,969,335

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,638,780

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,444,016

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,789,376

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

765,952

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

9,791,138

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.map

20,735,774

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.rel

2,572,841

02-Jun-2015

11:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,121,746

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,467,008

02-Jun-2015

11:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

1,773,568

02-Jun-2015

11:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime_dt.dll

1,133,232

09-Dec-2014

10:06

Program files\Microsoft visual studio 11.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedxamltools

Xamlruntimecore_dt.dll

2,415,280

09-Dec-2014

10:06

Program files\Microsoft visual studio 11.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedxamltools


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×