Triệu chứng

Khi bạn chạy truy vấn parameterized bằng cách sử dụng quản lý cung cấp tính năng DB2 đã đi kèm với Microsoft máy chủ tích hợp máy chủ 2013, truy vấn có thể không thành công. Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

SQLCODE 80.


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi bạn sử dụng tham số được đặt tên có chứa tham số được đưa vào một giá trị trống.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong 1 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×