Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Hotfix and Security Content Publishing: 113140

Triệu chứng

Giả định rằng bạn bật theo dõi thay đổi cho một hoặc nhiều bảng trong SQL Server 2017 và đã đặt AUTO_CLEANUP = bật. Bạn nhận thấy rằng không có hàng nào bị xóa bỏ hoặc làm sạch các bảng bên hoặc bảng hệ thống tab sys. syscommitngay sau khi thời gian duy trì. Ngoài ra, bạn nhận thấy các triệu chứng sau đây:

 1. Nếu bạn kết nối bằng cách sử dụng kết nối quản trị viên và truy vấn việc dọn dẹp không hợp lệ và phiên bản dọn dẹp cứng, bạn sẽ tìm thấy chúng âm:

  chọn * từ sys. sysobjcác giá trị nơi valclass = 7 và objid = 1003--không hợp lệ

  chọn * từ sys. sysobjcác giá trị trong đó valclass = 7 và objid = 1004--cứng

 2. Nếu bạn chạy SP sau để dọn sạch tab sys. syscommittheo cách thủcông, nó sẽ không thực hiện việc dọn dẹp và sẽ trả về phiên bản dọn dẹp cứng như âm:

  sp_flush_commit_table_on_demand exec

  SX

  Giá trị trả về theo change_tracking_hardened_cleanup_version () là-nnnnnn.

 3. Nếu bạn thu thập phiên sự kiện mở rộng với sự kiện-change_tracking_cleanup trong quá trình thay đổi tự động dọn dẹp theo dõi, bạn sẽ nhận thấy rằng sự thay đổi của Cleanup5được đặt thành 32 (lỗi) và việc dọn dẹp hoạt động tồn tại:Capture.PNG

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Lưu ý Để giải quyết vấn đề này, bạn cần bật theo dõi cờ 8290 và để cho quá trình dọn dẹp tự động chạy. Sau khi bật dấu vết này, hãy thay đổi quy trình dọn dẹp theo dõi tự động sẽ đặt lại phiên bản dọn dẹp không hợp lệ để dọn dẹp Phiên bản dựa trên khoảng thời gian duy trì. Cờ theo dõi này có thể được kích hoạt tại mức phiên hoặc ở mức khởi động. Để hiểu nguyên nhân gốc tại sao phiên bản dọn dẹp trở thành âm, khuyên bạn nên gọi lên hỗ trợ và cung cấp thêm chi tiết.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bug Information:

KE: v-sidong

Author: 

Writer: v-sidong

Tech reviewer: tzakir; akbarf; lzhang

Editor: v-jizho

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×