Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố mà Windows Media Player ngừng đáp ứng khi bạn phát tệp .wma Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn sao chép tệp .wma gốc trên thiết bị Windows Embedded Compact 7. Khi bạn phát tệp trong Windows Media Player, và sau đó bạn bấm lưu, người chơi dừng đáp ứng và bạn phải khởi động lại thiết bị để khôi phục ứng dụng.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntime.dll

786,432

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,850,816

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.dll

1,605,632

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,286,784

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

1,064,960

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

5,410,816

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

987,136

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,665,920

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

2,244,608

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,182,656

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

1,376,256

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,684,096

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

978,944

02-Apr-2015

02:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,575,808

02-Apr-2015

02:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

2,236,416

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,129,408

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

1,363,968

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,610,368

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

974,848

02-Apr-2015

02:25

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,567,616

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

2,232,320

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,055,680

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

1,359,872

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,548,928

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

1,241,088

02-Apr-2015

02:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,251,648

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

2,527,232

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,838,016

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

1,716,224

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,126,464

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

1,241,088

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,202,496

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

2,523,136

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,825,728

02-Apr-2015

02:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

1,708,032

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,089,600

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

929,792

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,223,552

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

2,023,424

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.dll

8,359,936

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

1,273,856

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,455,296

02-Apr-2015

02:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore_dt.dll

2,433,024

01-Apr-2015

09:12

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntimecore_dt.dll

2,433,024

01-Apr-2015

09:12

Program files\Microsoft visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedsilverlighttools


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×