Làm thế nào để thêm, xóa hoặc thay đổi tài khoản đăng nhập trong HealthVault

Tóm tắt

Bài viết này mô tả làm thế nào để thêm, xoá hoặc thay đổi tài khoản đăng nhập cho tài khoản người dùng trong Microsoft HealthVault.

Phần 1: thêm tài khoản đăng nhập vào HealthVault

Để liên kết nhiều hơn một tài khoản đăng nhập với tài khoản HealthVault, bạn có thể sử dụng tính năng quản lý thông tin đăng nhập . Tài khoản HealthVault hỗ trợ đăng nhập tài khoản sau:

 • Tài khoản Microsoft

 • Tài khoản Facebook

 • Mở tài khoản ID

Để thêm tài khoản đăng nhập mới vào tài khoản HealthVault, hãy làm theo các bước sau: lưu ý tài khoản đăng nhập phải là tài khoản Microsoft, Facebook hoặc Open ID hợp lệ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản HealthVault của bạn.

 2. Nhấp vào tài khoản của bạn ở góc trên bên phải của trang.

 3. Nhấp vào liên kết quản lý thông tin đăng nhập .

 4. Chọn loại tài khoản đăng nhập mà bạn muốn thêm.

 5. Đăng nhập vào tài khoản HealthVault của bạn bằng cách sử dụng tài khoản đăng nhập mà bạn muốn thêm vào tài khoản HealthVault của bạn.

Đăng nhập tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản HealthVault của bạn sau đó được thêm vào tài khoản HealthVault của bạn.

Phần 2: xoá tài khoản đăng nhập liên quan đến tài khoản HealthVault

Để xoá tài khoản đăng nhập được liên kết với tài khoản HealthVault của bạn, hãy làm theo các bước sau. Lưu ý Bạn có thể xoá tài khoản đăng nhập chỉ nếu bạn có nhiều đăng nhập tài khoản được liên kết với tài khoản HealthVault của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản HealthVault của bạn.

 2. Nhấp vào tài khoản của bạn ở góc trên bên phải của trang.

 3. Nhấp vào liên kết quản lý thông tin đăng nhập .

 4. Nhấp vào liên kết xóa bên cạnh tài khoản đăng nhập mà bạn muốn xóa.

 5. Bấm trên màn hình xác nhận.

Phần 3: thay đổi tài khoản đăng nhập liên quan đến tài khoản HealthVault

Nếu bạn muốn thay đổi tài khoản đăng nhập liên quan đến tài khoản HealthVault, hãy làm theo các bước trong "phần 1" để thêm tài khoản đăng nhập vào tài khoản HealthVault của bạn. Sau đó, hãy làm theo các bước trong "phần 2" để xoá tài khoản đăng nhập được liên kết với tài khoản HealthVault của bạn mà bạn không còn muốn sử dụng.

Thông tin Bổ sung

Để có thêm hỗ trợ, hãy truy cập trang web hỗ trợ của Microsoft sau đây để xem video hỗ trợ, gửi câu hỏi thông qua diễn đàn người tiêu dùng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ:

Hỗ trợ cho Microsoft HealthVault

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×