Tóm tắt

Bài viết này sẽ giúp xác định tài khoản Windows hiện tại là một cấu hình người dùng chuẩn hoặc Tài khoản quản trị viên.

Thông tin

Windows trên hệ điều hành, loại tài khoản người dùng kiểm soát những việc bạn có thể thực hiện trên máy tính của bạn, trong một số trường hợp, bạn có thể cần quyền quản trị để thực hiện một số nhiệm vụ hoặc sử dụng một số ứng dụng. Sau đây mô tả ba loại tài khoản trên máy tính chạy Windows và sau đó giúp xác định người dùng tài khoản loại.

 • Tài khoản Người dùng chuẩn tính toán hàng ngày.

 • Tài khoản quản trị viên giúp kiểm soát tối đa máy tính và chỉ nên được sử dụng khi cần thiết.

 • Tài khoản khách dành chủ yếu cho những người cần tạm thời sử dụng máy tính.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn là tài khoản miền có là một số loại tài khoản khác. Bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên mạng thay đổi quyền của bạn.
Để xác định loại tài khoản người dùng hiện tại, hãy làm theo các bước dưới đây cho phiên bản Windows:

Đối với Windows 7

Để xác định loại tài khoản người dùng trên Windows 7, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầurồi nhập Tài khoản người dùng trong việc Tìm kiếmô

 2. Bấm vào Tài khoản người dùng trong danh sách kết quả (tài khoản người dùng các cửa sổ mở ra)

  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn
  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn

Lưu ý: nếu bạn đang truy cập tài khoản trong miền bạn cần bấm quản lý tài khoản người dùng từ cửa sổ kết quả. Loại tài khoản người dùng sẽ được liệt kê trong cột nhóm.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong Windows yêu cầu quyền quản trị, thay đổi loại tài khoản người dùng, bấm vào liên kết bên dưới và làm theo các bước trong bài viết đó:

Thay đổi loại trương mục người dùng

Đối với Windows Vista

Để xác định loại tài khoản người dùng trên Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầurồi nhập Tài khoản người dùng trong việc Tìm kiếmô

 2. Bấm vào Tài khoản người dùng trong danh sách kết quả (tài khoản người dùng các cửa sổ mở ra)

  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn
  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn

Lưu ý: nếu bạn đang truy cập tài khoản trong miền bạn cần bấm quản lý tài khoản người dùng từ cửa sổ kết quả. Loại tài khoản người dùng sẽ được liệt kê trong cột nhóm.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong Windows yêu cầu quyền quản trị, thay đổi loại tài khoản người dùng, bấm vào liên kết bên dưới và làm theo các bước trong bài viết đó:

Thay đổi loại trương mục người dùng

Đối với Windows XP

Để xác định loại tài khoản người dùng trên Windows XP, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu, Bảng điều khiển và bấm vào Tài khoản người dùng

  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn
  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn


Thực hiện một số nhiệm vụ trong Windows yêu cầu quyền quản trị, thay đổi loại tài khoản người dùng, bấm vào liên kết bên dưới và làm theo các bước trong bài viết đó:

Để thay đổi loại trương mục người dùng

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×