Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn không chắc chắn nếu điều này là phải sửa chữa? Chúng tôi đã thêm vấn đề này chúng tôi chẩn đoán kết xuất bộ nhớ mà có thể xác nhận.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có nhiều nút cụm dựa trên Windows Server 2012. Bạn cố gắng thực hiện một di chuyển trực tiếp máy ảo có địa chỉ MAC (nhân) bị trùng lặp. Trong trường hợp này, máy chủ lỗi. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi dừng sau:

DỪNG: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

Lưu ý:

  • Lỗi này mô tả sự cố IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.


  • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.


  • Không phải tất cả "Stop 0x0000000A" lỗi do vấn đề này

Nguyên nhân

Sự cố xảy ra do cụm chuyển đổi dự phòng và trình điều khiển teaming không xử lý ảo cổng chính xác khi các cổng ảo có cùng địa chỉ MAC.

Giải pháp

Thông tin cập nhật


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2855336. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2855336 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 7 năm 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×