Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật không khả dụng

Bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này hiện không có trong Windows Update. Chúng tôi đang điều tra lý do tại sao Windows Update reoffers bản Cập Nhật sau khi đã được cài đặt.

 

Tóm tắt

Khi bạn tạo máy ảo bằng Hyper-V trong Windows Server 2012 R2, khởi động lại xảy ra trong cấu hình máy tính ban đầu (IMC). Bản cập nhật này loại bỏ bước khởi động lại trình IMC.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×