We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Thông báo

Bản Cập Nhật bảo mật này không còn có sẵn vì nó không phải là cần thiết để giải quyết các lỗ hổng được thảo luận trong Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-8695.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-8695. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) được cài đặt trên máy tính.

Làm thế nào để được giúp đỡ và hỗ trợ bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update câu hỏi thường gặp

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo mật

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Skype: Skype người dùng thoại cổng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×