Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Đối với Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Phiên bản của bài viết này, hãy xem 982307.

GIỚI THIỆU

Bản Cập Nhật cung cấp khắc phục sự cố mở rộng chức năng trong phiên bản 1.0 của dịch vụ dữ liệu ADO.NET khung. Bản cập nhật này được thiết kế cho Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) được cài đặt trên máy tính đang chạy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows Server 2008.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho dịch vụ dữ liệu ADO.NET trong .NET Framework 3.5 Service Pack 1 cho ngày 7 tháng 8 năm 2010.

Thông tin

Thông tin cập nhật

Khắc phục sự cố

Bản cập nhật này bao gồm tất cả các tính năng và cải tiến bao gồm trong bản Cập Nhật dịch vụ dữ liệu ADO.NET sau:

976126 bản Cập Nhật có cung cấp các tính năng và cải tiến cho dịch vụ dữ liệu ADO.NET trong .NET Framework 3.5 Service Pack 1 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

  • Các ký tự dấu nháy kép đơn (') trong JavaScript Object ký hiệu (JSON) máy chủ trả lời đang chạy không đúng.

  • Yêu cầu có bộ lọc biểu thức chuỗi, byte hoặc GUID không thành công khi máy chủ đang chạy ở trung tin cậy.

  • Gián đoạn MethodAccessException ngoại lệ có thể xảy ra khi có yêu cầu xử lý trên máy chủ 64-bit chạy trong Trung tin cậy.

  • MethodAccessException ngoại lệ có thể xảy ra trên máy chủ vừa tin sử dụng nguồn cấp dữ liệu tuỳ chỉnh (thân thiện Feed) ánh xạ.

  • Lặp lại các đối tượng xảy ra trong thư viện máy khách khi phím thực thể chứa một ký tự thoát.

Tải xuống thông tin

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:


Download Tải xuống bản Cập Nhật dịch vụ dữ liệu ADO.NET .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1 cho Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista và Windows Server 2008 gói bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591
Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có các .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt trên một hệ điều hành Windows sau áp dụng bản cập nhật này:

  • Windows XP

  • Windows Server 2003

  • Windows Vista

  • Windows Server 2008

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu tệp bị ảnh hưởng không được dùng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

976126 bản Cập Nhật có cung cấp các tính năng và cải tiến cho dịch vụ dữ liệu ADO.NET trong .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Datasvcutil.exe

3.5.30729.4536

71,512

14-Apr-2010

10:49

System.data.services.client.dll

3.5.30729.4536

462,848

14-Apr-2010

10:49

System.data.services.design.dll

3.5.30729.4536

163,840

14-Apr-2010

10:49

System.data.services.dll

3.5.30729.4536

692,224

14-Apr-2010

10:49

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Datasvcutil.exe

3.5.30729.4536

71,512

14-Apr-2010

18:33

System.data.services.client.dll

3.5.30729.4536

462,848

14-Apr-2010

14:28

System.data.services.design.dll

3.5.30729.4536

163,840

14-Apr-2010

14:28

System.data.services.dll

3.5.30729.4536

692,224

14-Apr-2010

14:28

Đối với tất cả phiên bản dựa vào Itanium của Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Datasvcutil.exe

3.5.30729.4536

71,512

14-Apr-2010

14:15

System.data.services.client.dll

3.5.30729.4536

462,848

14-Apr-2010

13:21

System.data.services.design.dll

3.5.30729.4536

163,840

14-Apr-2010

13:21

System.data.services.dll

3.5.30729.4536

692,224

14-Apr-2010

13:21

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về dịch vụ dữ liệu ADO.NET, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Dịch vụ dữ liệu WCF

Blog nhóm dịch vụ WCF dữ liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×