Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật Microsoft Excel. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2022-33631.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 trên máy tính.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (.msi). Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn Microsoft Office 365 Home. (Xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này chứa bản sửa lỗi cho sự cố không liên quan đến bảo mật sau đây trong Excel 2013:

 • Khắc phục sự cố trong đó các sổ làm việc được chia sẻ ở .xls dạng có thể phối các thay đổi không chính xác.

Để biết thông tin về các thay đổi trong hành vi có thể xảy ra do bản cập nhật bảo mật này, hãy xem Cải tiến Bảo mật Microsoft Excel trong Bản cập nhật Tháng Tám 2022 (KB5017166).

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 • Triệu chứng
  Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể gặp phải cảnh báo sau đây khi mở tệp Excel từ một vị trí mạng nếu phần mở rộng tệp là chính xác:

  Định dạng tệp và phần mở rộng của %FILENAME% không khớp. Tệp có thể bị hỏng hoặc không an toàn. Trừ khi bạn tin tưởng nguồn của nó, đừng mở nó. Bạn vẫn muốn mở nó?

  Giải quyết
  Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật sau:

       5002268 Bản cập nhật ngày 6 tháng 9 năm 2022 cho Excel 2013

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để cài đặt bản cập nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 5002220.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

excel2013-kb5002242-fullfile-x86-glb.exe

3D68D237187A6ECF593D40A4C39D669BE6B7CE3E3CA818AAE5A0BA19C626E232

excel2013-kb5002242-fullfile-x64-glb.exe

0D55232DDD2553426FB33A2CD61CF9E8B74DAC922DD6EE0F29869C38886571515

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

exptoows.dll.1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13424

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14528

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14504

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:38

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

exptoows.dll.1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

01:03

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4671392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5385.1000

4892568

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4858280

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4555680

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4716448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

5139336

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4659616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4774312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4671896

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

5073312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4624792

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5397.1000

4803992

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4626344

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4911008

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4545952

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.5325.1000

41880

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4668304

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4248992

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4883368

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4246928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4893592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4723608

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4570536

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4536232

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4656544

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4966824

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4638608

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4710808

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4945800

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4836768

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4882328

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4850072

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4902312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4538776

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5399.1000

4558240

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4837784

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4812200

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4869512

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4043672

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4060584

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5385.1000

409992

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407720

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108232

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5281.1000

406424

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407752

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386728

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97904

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101456

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403624

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

401984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400544

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95344

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

379040

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98880

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407720

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408736

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99408

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393888

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5307.1000

408984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99920

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97872

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5399.1000

394648

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101456

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407200

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97408

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

121856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

121856

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

122880

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

145920

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:34

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

144384

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

150016

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:30

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

171520

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.5455.1000

4424632

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.5455.1000

40888

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

excel.exe

excel.exe

15.0.5475.1000

25749928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

excel.man

excel.exe.manifest

1227

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5475.1000

21963688

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xl12cnv.man

excelcnv.exe.manifest

1094

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.5455.1000

49592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.5455.1000

13752

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1025

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1026

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1028

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1029

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1030

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1031

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1032

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1033

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1035

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1036

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1037

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1038

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1040

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1041

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1042

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1043

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1044

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1045

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1046

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1048

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1049

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1050

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1051

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1053

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1054

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1055

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1057

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1058

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1060

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1061

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1062

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1063

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1066

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1081

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1086

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1087

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_2052

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_2070

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_2074

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_3082

bộ giải.xlam

944636

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.5455.1000

176576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

120320

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

145920

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:29

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

144384

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:37

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

150016

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:29

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

171520

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:35

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.5455.1000

4487088

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlintl32.fallback.dll.1033

xlintl32.dll

15.0.5455.1000

4487088

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.5455.1000

40880

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

excel.exe

excel.exe

15.0.5475.1000

33057704

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

excel.man

excel.exe.manifest

1227

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5475.1000

29522344

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

xlsrv.ecs.excelcnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5475.1000

29522344

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

xl12cnv.man

excelcnv.exe.manifest

1094

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.5455.1000

52144

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.5455.1000

14256

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

solver.xlam_1025

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1026

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1028

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1029

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1030

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1031

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1032

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1033

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1035

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1036

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1037

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1038

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1040

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1041

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1042

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1043

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1044

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1045

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1046

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1048

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1049

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1050

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1051

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1053

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1054

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1055

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1057

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1058

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1060

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1061

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1062

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1063

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1066

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1081

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1086

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_1087

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_2052

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_2070

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_2074

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver.xlam_3082

bộ giải.xlam

973390

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.5455.1000

219552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.dll.1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14464

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14512

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13944

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

exptoows.dll.1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:47

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:47

exptoows.dll.1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:47

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4768688

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4955568

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4921280

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4618664

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4779440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

5202352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4722088

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4837312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4734896

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

5136304

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4722096

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4867008

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4689328

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4974000

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4608936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.4569.1000

39616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4731328

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4311976

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4946352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4309952

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4956592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4786608

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4633520

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4599208

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4719552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

5029808

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4701104

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4773800

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

5008832

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4899768

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4945336

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4913072

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4965296

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4601792

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4621232

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4900792

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4875200

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4932528

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4106664

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5475.1000

4123568

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

exptoows.dll.1033

exptoows.dll

15.0.5455.1000

16312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.dll.1041

exptoows.dll

15.0.5455.1000

16312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:46

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

388528

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103864

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

411064

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

399800

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

101296

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

401840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102328

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

403888

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102832

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

401856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1033

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

410560

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:50

xlintl32.dll.idx_dll_3082

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103344

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

408496

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103352

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

407480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

401840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1036

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102304

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

408480

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

390072

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

101296

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

395696

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

104864

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

412080

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

104888

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

400312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

406968

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102848

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

403896

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1041

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

100784

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

384432

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

101312

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

403872

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

98720

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

382400

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

104360

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

410016

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

104376

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

408504

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102304

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

406952

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

100784

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

403384

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

100800

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

401856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

400800

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103856

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

412064

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102840

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

405928

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102824

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

397248

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

107936

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

410024

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

102304

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

401320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103328

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

402864

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

104376

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

411576

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

100272

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

401328

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

101296

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

395696

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:43

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

104896

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

405952

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

105904

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

410552

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

103864

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

413624

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

100768

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

383392

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

100768

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

384416

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:44

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

120320

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

120320

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

12:51

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Lịch sử thay đổi

Bảng sau đây tóm tắt một số thay đổi quan trọng nhất đối với chủ đề này.

Ngày

Mô tả

Ngày 12 tháng 8 năm 2022

Đã thêm mục "Sự cố đã biết trong bản cập nhật này" để mô tả sự cố mà người dùng có thể gặp phải sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Ngày 9 tháng 9 năm 2022

Đã thêm giải pháp cho sự cố đã biết trong mục "Sự cố đã biết trong bản cập nhật này".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×