Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết sự gia tăng lỗ hổng bảo mật đặc quyền của Microsoft Outlook. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2023-23397.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành Microsoft Office 2016 trên máy tính.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2016 dựa trên Microsoft Installer (.msi) dựa trên Microsoft. Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2016 Click-to-Run, chẳng hạn như phiên Microsoft Office 365 Home. (Xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để cài đặt bản cập nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 5002051.

Thông tin hàm băm tệp

File name

SHA256 hash

outlook2016-kb5002254-fullfile-x86-glb.exe

EE214A4387C0D6CF32D744884534CE54C1252FB9A4171FA2E509EC49D155A114

outlook2016-kb5002254-fullfile-x64-glb.exe

57FF01574C502C8D01EDFF5B9E36CDCC581E623E2698518DF79292AF13EF0C94

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

outlook.hol_1025

outlook.hol

1767430

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1026

outlook.hol

1961476

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1029

outlook.hol

1915880

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1030

outlook.hol

1795720

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1031

outlook.hol

1855478

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1032

outlook.hol

2106392

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_3082

outlook.hol

1975684

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1061

outlook.hol

1989594

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1035

outlook.hol

1969304

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1036

outlook.hol

1922988

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1037

outlook.hol

1736582

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1081

outlook.hol

1745112

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1050

outlook.hol

1793624

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1038

outlook.hol

1921036

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1057

outlook.hol

1881926

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1040

outlook.hol

2003972

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1041

outlook.hol

1229432

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1087

outlook.hol

1936164

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1042

outlook.hol

1252852

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1063

outlook.hol

2057880

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1062

outlook.hol

2085972

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1086

outlook.hol

1859412

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1044

outlook.hol

1904384

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1043

outlook.hol

1964256

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1045

outlook.hol

2056956

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1046

outlook.hol

1968102

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_2070

outlook.hol

2016616

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1048

outlook.hol

1950602

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1049

outlook.hol

1937972

16-Feb-23

06:15

outlook.hol_1051

outlook.hol

1912532

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1060

outlook.hol

1830620

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_2074

outlook.hol

1812658

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_9242

outlook.hol

1822088

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1053

outlook.hol

1796118

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1054

outlook.hol

1889682

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1055

outlook.hol

1829894

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1058

outlook.hol

2074862

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1066

outlook.hol

2220112

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_2052

outlook.hol

1092700

16-Feb-23

06:16

outlook.hol_1028

outlook.hol

1105128

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1025

mapir.dll

16.0.4729.1000

1251536

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1025

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7509328

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1026

mapir.dll

16.0.4729.1000

1318088

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1026

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7574848

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1029

mapir.dll

16.0.4729.1000

1293008

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1029

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7592272

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1030

mapir.dll

16.0.4729.1000

1297616

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1030

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7519552

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1031

mapir.dll

16.0.4729.1000

1346256

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1031

outllibr.dll

16.0.5020.1000

7611208

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1032

mapir.dll

16.0.4729.1000

1368272

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1032

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7640904

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_3082

mapir.dll

16.0.4729.1000

1334480

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_3082

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7562048

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1061

mapir.dll

16.0.4729.1000

1277136

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1061

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7508304

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1035

mapir.dll

16.0.4729.1000

1291472

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1035

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7528264

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1036

mapir.dll

16.0.4729.1000

1346768

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1036

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7600976

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1037

mapir.dll

16.0.4729.1000

1237712

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1037

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7468368

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1081

mapir.dll

16.0.4729.1000

1295048

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1081

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7586128

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1050

mapir.dll

16.0.4729.1000

1301192

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1050

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7535440

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1038

mapir.dll

16.0.4729.1000

1305296

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1038

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7599432

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1057

mapir.dll

16.0.4729.1000

1291472

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1057

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7512400

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1040

mapir.dll

16.0.4729.1000

1321168

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1040

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7554368

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1041

mapir.dll

16.0.4729.1000

1171152

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1041

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7525704

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1087

mapir.dll

16.0.4729.1000

1294544

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1087

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7597384

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1042

mapir.dll

16.0.4729.1000

1162448

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1042

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7505744

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1063

mapir.dll

16.0.4729.1000

1300176

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1063

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7567184

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1062

mapir.dll

16.0.4729.1000

1293008

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1062

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7558480

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1086

mapir.dll

16.0.4729.1000

1294032

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1086

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7521616

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1044

mapir.dll

16.0.4729.1000

1280720

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1044

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7509840

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1043

mapir.dll

16.0.4795.1000

1326192

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1043

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7557440

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1045

mapir.dll

16.0.4729.1000

1319624

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1045

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7598416

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1046

mapir.dll

16.0.4729.1000

1317064

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1046

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7485256

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_2070

mapir.dll

16.0.4729.1000

1328336

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_2070

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7559496

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1048

mapir.dll

16.0.4729.1000

1309392

16-Feb-23

06:15

outllibr.dll_1048

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7597896

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1049

mapir.dll

16.0.4729.1000

1296592

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1049

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7562568

16-Feb-23

06:15

mapir.dll_1051

mapir.dll

16.0.4729.1000

1308872

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1051

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7607624

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1060

mapir.dll

16.0.4729.1000

1295056

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1060

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7550272

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_2074

mapir.dll

16.0.4723.1000

1302736

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_2074

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7545672

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_9242

mapir.dll

16.0.4729.1000

1302728

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_9242

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7545680

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1053

mapir.dll

16.0.4729.1000

1285320

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1053

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7517512

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1054

mapir.dll

16.0.4729.1000

1274064

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1054

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7549264

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1055

mapir.dll

16.0.4729.1000

1280208

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1055

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7577424

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1058

mapir.dll

16.0.4729.1000

1299664

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1058

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7568208

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1066

mapir.dll

16.0.4729.1000

1289936

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1066

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7587144

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_2052

mapir.dll

16.0.4729.1000

1118920

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_2052

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7429456

16-Feb-23

06:16

mapir.dll_1028

mapir.dll

16.0.4729.1000

1121488

16-Feb-23

06:16

outllibr.dll_1028

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7435088

16-Feb-23

06:16

intldate.dll_0001

intldate.dll

16.0.4996.1000

112992

15-Feb-23

05:11

outlook.hol_1033

outlook.hol

1812658

15-Feb-23

05:10

omsmain.dll

omsmain.dll

16.0.5149.1000

758632

15-Feb-23

05:11

omsxp32.dll

omsxp32.dll

16.0.5095.1000

263072

15-Feb-23

05:11

mapir.dll_1033

mapir.dll

16.0.4723.1000

1280712

15-Feb-23

05:10

outllibr.dll_1033

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7498576

15-Feb-23

05:10

cnfnot32.exe_0004

cnfnot32.exe

16.0.4795.1000

176424

15-Feb-23

05:11

contab32.dll

contab32.dll

16.0.5197.1000

156520

15-Feb-23

05:11

dlgsetp.dll

dlgsetp.dll

16.0.5002.1000

112960

15-Feb-23

05:11

emablt32.dll

emablt32.dll

16.0.5176.1000

134032

15-Feb-23

05:11

emsmdb32.dll_0005

emsmdb32.dll

16.0.5197.1000

4341712

15-Feb-23

05:11

envelope.dll

envelope.dll

16.0.5197.1000

191328

15-Feb-23

05:11

exsec32.dll_0001

exsec32.dll

16.0.5173.1000

408888

15-Feb-23

05:11

mapiph.dll

mapiph.dll

16.0.4999.1000

334960

15-Feb-23

05:11

mimedir.dll

mimedir.dll

16.0.5227.1000

450896

15-Feb-23

05:11

mspst32.dll_0004

mspst32.dll

16.0.5197.1000

1631680

15-Feb-23

05:11

olmapi32.dll

olmapi32.dll

16.0.5197.1000

4823896

15-Feb-23

05:11

outlmime.dll

outlmime.dll

16.0.5387.1000

618384

17-Feb-23

01:54

outlook.exe

outlook.exe

16.0.5387.1000

23303008

17-Feb-23

01:54

outlph.dll

outlph.dll

16.0.5071.1000

360344

15-Feb-23

05:11

outlvba.dll

outlvba.dll

16.0.5197.1000

78672

15-Feb-23

05:11

outlvbs.dll_0001

outlvbs.dll

16.0.5197.1000

77120

15-Feb-23

05:11

pstprx32.dll

pstprx32.dll

16.0.5197.1000

1404200

15-Feb-23

05:11

rm.dll

rm.dll

16.0.5095.1000

92496

15-Feb-23

05:11

scanpst.exe_0002

scanpst.exe

16.0.4684.1000

55600

15-Feb-23

05:11

scnpst32.dll

scnpst32.dll

16.0.5176.1000

424400

15-Feb-23

05:11

scnpst64.dll

scnpst64.dll

16.0.5002.1000

436888

15-Feb-23

05:11

scnpst64c.dll

scnpst64c.dll

16.0.5002.1000

635360

15-Feb-23

05:11

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

outlook.hol_1025

outlook.hol

1767430

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1026

outlook.hol

1961476

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1029

outlook.hol

1915880

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1030

outlook.hol

1795720

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1031

outlook.hol

1855478

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1032

outlook.hol

2106392

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_3082

outlook.hol

1975684

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1061

outlook.hol

1989594

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1035

outlook.hol

1969304

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1036

outlook.hol

1922988

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1037

outlook.hol

1736582

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1081

outlook.hol

1745112

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1050

outlook.hol

1793624

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1038

outlook.hol

1921036

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1057

outlook.hol

1881926

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1040

outlook.hol

2003972

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1041

outlook.hol

1229432

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1087

outlook.hol

1936164

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1042

outlook.hol

1252852

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1063

outlook.hol

2057880

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1062

outlook.hol

2085972

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1086

outlook.hol

1859412

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1044

outlook.hol

1904384

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1043

outlook.hol

1964256

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1045

outlook.hol

2056956

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1046

outlook.hol

1968102

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_2070

outlook.hol

2016616

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1048

outlook.hol

1950602

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1049

outlook.hol

1937972

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1051

outlook.hol

1912532

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1060

outlook.hol

1830620

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_2074

outlook.hol

1812658

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_9242

outlook.hol

1822088

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1053

outlook.hol

1796118

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1054

outlook.hol

1889682

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1055

outlook.hol

1829894

16-Feb-23

06:17

outlook.hol_1058

outlook.hol

2074862

16-Feb-23

06:18

outlook.hol_1066

outlook.hol

2220112

16-Feb-23

06:18

outlook.hol_2052

outlook.hol

1092700

16-Feb-23

06:18

outlook.hol_1028

outlook.hol

1105128

16-Feb-23

06:18

mapir.dll_1025

mapir.dll

16.0.4729.1000

1251528

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1025

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7509328

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1026

mapir.dll

16.0.4729.1000

1318088

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1026

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7574856

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1029

mapir.dll

16.0.4729.1000

1293008

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1029

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7592272

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1030

mapir.dll

16.0.4729.1000

1297608

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1030

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7519568

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1031

mapir.dll

16.0.4729.1000

1346248

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1031

outllibr.dll

16.0.5020.1000

7611208

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1032

mapir.dll

16.0.4729.1000

1368264

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1032

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7640904

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_3082

mapir.dll

16.0.4729.1000

1334472

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_3082

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7562064

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1061

mapir.dll

16.0.4729.1000

1277136

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1061

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7508296

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1035

mapir.dll

16.0.4729.1000

1291464

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1035

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7528272

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1036

mapir.dll

16.0.4729.1000

1346760

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1036

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7600960

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1037

mapir.dll

16.0.4729.1000

1237712

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1037

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7468368

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1081

mapir.dll

16.0.4729.1000

1295048

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1081

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7586120

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1050

mapir.dll

16.0.4729.1000

1301192

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1050

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7535432

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1038

mapir.dll

16.0.4729.1000

1305296

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1038

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7599440

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1057

mapir.dll

16.0.4729.1000

1291472

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1057

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7512392

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1040

mapir.dll

16.0.4729.1000

1321168

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1040

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7554384

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1041

mapir.dll

16.0.4729.1000

1171152

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1041

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7525704

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1087

mapir.dll

16.0.4729.1000

1294536

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1087

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7597384

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1042

mapir.dll

16.0.4729.1000

1162440

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1042

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7505736

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1063

mapir.dll

16.0.4729.1000

1300176

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1063

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7567184

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1062

mapir.dll

16.0.4729.1000

1293008

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1062

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7558472

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1086

mapir.dll

16.0.4729.1000

1294032

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1086

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7521616

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1044

mapir.dll

16.0.4729.1000

1280712

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1044

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7509840

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1043

mapir.dll

16.0.4795.1000

1326392

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1043

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7557456

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1045

mapir.dll

16.0.4729.1000

1319624

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1045

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7598408

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1046

mapir.dll

16.0.4729.1000

1317096

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1046

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7485248

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_2070

mapir.dll

16.0.4729.1000

1328336

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_2070

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7559496

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1048

mapir.dll

16.0.4729.1000

1309384

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1048

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7597888

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1049

mapir.dll

16.0.4729.1000

1296584

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1049

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7562576

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1051

mapir.dll

16.0.4729.1000

1308872

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1051

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7607624

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1060

mapir.dll

16.0.4729.1000

1295048

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1060

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7550272

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_2074

mapir.dll

16.0.4723.1000

1302736

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_2074

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7545664

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_9242

mapir.dll

16.0.4729.1000

1302728

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_9242

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7545672

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1053

mapir.dll

16.0.4729.1000

1285328

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1053

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7517512

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1054

mapir.dll

16.0.4729.1000

1274064

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1054

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7549248

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1055

mapir.dll

16.0.4729.1000

1280208

16-Feb-23

06:17

outllibr.dll_1055

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7577424

16-Feb-23

06:17

mapir.dll_1058

mapir.dll

16.0.4729.1000

1299656

16-Feb-23

06:18

outllibr.dll_1058

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7568200

16-Feb-23

06:18

mapir.dll_1066

mapir.dll

16.0.4729.1000

1289928

16-Feb-23

06:18

outllibr.dll_1066

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7587152

16-Feb-23

06:18

mapir.dll_2052

mapir.dll

16.0.4729.1000

1118920

16-Feb-23

06:18

outllibr.dll_2052

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7429448

16-Feb-23

06:18

mapir.dll_1028

mapir.dll

16.0.4729.1000

1121480

16-Feb-23

06:18

outllibr.dll_1028

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7435080

16-Feb-23

06:18

intldate.dll_0001

intldate.dll

16.0.4996.1000

130920

15-Feb-23

05:15

outlook.hol_1033

outlook.hol

1812658

15-Feb-23

05:14

omsmain.dll

omsmain.dll

16.0.5149.1000

1005920

15-Feb-23

05:15

omsxp32.dll

omsxp32.dll

16.0.5149.1000

353672

15-Feb-23

05:15

mapir.dll_1033

mapir.dll

16.0.4723.1000

1280744

15-Feb-23

05:14

outllibr.dll_1033

outllibr.dll

16.0.4966.1000

7498568

15-Feb-23

05:14

cnfnot32.exe_0004

cnfnot32.exe

16.0.4795.1000

232216

15-Feb-23

05:15

contab32.dll

contab32.dll

16.0.5197.1000

204648

15-Feb-23

05:15

dlgsetp.dll

dlgsetp.dll

16.0.5149.1000

141184

15-Feb-23

05:15

emablt32.dll

emablt32.dll

16.0.5197.1000

168856

15-Feb-23

05:15

emsmdb32.dll_0005

emsmdb32.dll

16.0.5197.1000

6201864

15-Feb-23

05:15

envelope.dll

envelope.dll

16.0.5197.1000

250776

15-Feb-23

05:15

exsec32.dll_0001

exsec32.dll

16.0.5173.1000

515360

15-Feb-23

05:15

mapiph.dll

mapiph.dll

16.0.4999.1000

483448

15-Feb-23

05:15

mimedir.dll

mimedir.dll

16.0.5227.1000

606032

15-Feb-23

05:15

mspst32.dll_0004

mspst32.dll

16.0.5197.1000

2125816

15-Feb-23

05:15

olmapi32.dll

olmapi32.dll

16.0.5197.1000

6667664

15-Feb-23

05:15

outlmime.dll

outlmime.dll

16.0.5387.1000

791040

17-Feb-23

01:55

outlook.exe

outlook.exe

16.0.5387.1000

35117968

17-Feb-23

01:55

outlph.dll

outlph.dll

16.0.5071.1000

430992

15-Feb-23

05:15

outlvba.dll

outlvba.dll

16.0.5197.1000

100224

15-Feb-23

05:15

outlvbs.dll_0001

outlvbs.dll

16.0.5197.1000

94584

15-Feb-23

05:15

pstprx32.dll

pstprx32.dll

16.0.5197.1000

2592608

15-Feb-23

05:15

recall.dll

recall.dll

16.0.4759.1000

76088

15-Feb-23

05:15

rm.dll

rm.dll

16.0.5095.1000

112440

15-Feb-23

05:15

scanpst.exe_0002

scanpst.exe

16.0.4702.1000

62768

15-Feb-23

05:15

scnpst32.dll

scnpst32.dll

16.0.5002.1000

530360

15-Feb-23

05:15

scnpst64.dll

scnpst64.dll

16.0.5161.1000

533448

15-Feb-23

05:15

scnpst64c.dll

scnpst64c.dll

16.0.5197.1000

731648

15-Feb-23

05:15

olappt.fae

olappt.fae

134464

15-Feb-23

05:15

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×