Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-0281. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 5, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật 2880473.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

ifsloc2013-kb3172536-fullfile-x64-glb.exe

72FB0CAA07A2DC379938AF81D5C9988CAB7E0591

7C9D1DC836ABE4386130A4935AC95F2A3259C631A5683CCCBAD0A63B929FA98E

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SharePoint Server 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ifsadminpages.resx.1025

ipfsadminpages.ar-sa.resx

35374

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1025

ifsmain.css

9631

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1025

intlcorestrings.js

24283

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1025

ipfscore.ar-sa.resx

11789

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1025

ipfs.ar-sa.resx

11724

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1025

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

236664

13-Apr-17

02:47

repres.dll_1025

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1068

ipfsadminpages.az-latn-az.resx

32280

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1068

ifsmain.css

9166

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1068

intlcorestrings.js

20967

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1068

ipfscore.az-latn-az.resx

11188

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1068

ipfs.az-latn-az.resx

11214

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1068

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

209584

13-Apr-17

02:47

repres.dll_1068

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1026

ipfsadminpages.bg-bg.resx

39352

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1026

ifsmain.css

9200

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1026

intlcorestrings.js

27949

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1026

ipfs.bg-bg.resx

12994

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1026

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

271440

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.5146

ipfsadminpages.bs-latn-ba.resx

31859

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.5146

ifsmain.css

9158

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.5146

intlcorestrings.js

20158

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.5146

ipfscore.bs-latn-ba.resx

11043

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.5146

ipfs.bs-latn-ba.resx

10797

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.5146

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

196784

13-Apr-17

02:47

repres.dll_5146

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1027

intlcorestrings.js

20653

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1027

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

208504

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1029

ipfsadminpages.cs-cz.resx

32303

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1029

intlcorestrings.js

20258

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1029

ipfs.cs-cz.resx

11081

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1029

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

203864

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1106

ipfsadminpages.cy-gb.resx

31118

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1106

ifsmain.css

9158

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1106

intlcorestrings.js

19938

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1106

ipfscore.cy-gb.resx

10936

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1106

ipfs.cy-gb.resx

10829

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1106

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

200880

13-Apr-17

02:47

repres.dll_1106

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1030

intlcorestrings.js

19687

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1030

ipfscore.da-dk.resx

10863

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1030

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

200312

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1031

ipfsadminpages.de-de.resx

31751

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1031

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1031

intlcorestrings.js

21239

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1031

ipfscore.de-de.resx

11069

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1031

ipfs.de-de.resx

10997

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1031

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

213624

13-Apr-17

02:47

repres.dll_1031

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1032

intlcorestrings.js

30737

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.3082

ipfsadminpages.es-es.resx

32357

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.3082

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.3082

intlcorestrings.js

20483

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.3082

ipfscore.es-es.resx

11331

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.3082

ipfs.es-es.resx

11005

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.3082

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

207480

13-Apr-17

02:47

repres.dll_3082

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1061

ipfsadminpages.et-ee.resx

30597

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1061

intlcorestrings.js

19288

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1061

ipfscore.et-ee.resx

10775

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1061

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

187488

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1069

ipfsadminpages.eu-es.resx

31518

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1069

intlcorestrings.js

19863

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1069

ipfscore.eu-es.resx

11104

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1069

ipfs.eu-es.resx

10967

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1069

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

200312

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1035

intlcorestrings.js

20382

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1036

ipfsadminpages.fr-fr.resx

32806

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1036

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1036

intlcorestrings.js

20746

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1036

ipfscore.fr-fr.resx

11334

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1036

ipfs.fr-fr.resx

11205

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1036

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

214648

13-Apr-17

02:47

repres.dll_1036

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.2108

ipfsadminpages.ga-ie.resx

32313

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.2108

ifsmain.css

9158

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.2108

intlcorestrings.js

21674

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.2108

ipfscore.ga-ie.resx

11278

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.2108

ipfs.ga-ie.resx

11147

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.2108

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

211632

13-Apr-17

02:47

repres.dll_2108

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1110

intlcorestrings.js

19922

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1110

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

203384

13-Apr-17

02:47

ifsadminpages.resx.1037

ipfsadminpages.he-il.resx

33782

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1037

ifsmain.css

9371

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1037

intlcorestrings.js

22910

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1037

ipfscore.he-il.resx

11561

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1037

ipfs.he-il.resx

11537

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1037

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

221816

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1037

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1081

intlcorestrings.js

33551

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1081

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

318608

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1050

intlcorestrings.js

19881

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1050

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

197712

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1038

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1038

intlcorestrings.js

20837

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1038

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

208504

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1057

ipfsadminpages.id-id.resx

30440

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1057

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1057

intlcorestrings.js

19606

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1057

ipfscore.id-id.resx

10817

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1057

ipfs.id-id.resx

10752

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1057

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

194128

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1057

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

12896

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1040

ipfsadminpages.it-it.resx

31375

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1040

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1040

intlcorestrings.js

20019

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1040

ipfscore.it-it.resx

11079

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1040

ipfs.it-it.resx

10850

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1040

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

203384

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1040

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1041

ipfsadminpages.ja-jp.resx

34199

13-Apr-17

02:47

ifsmain.css.1041

ifsmain.css

11638

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1041

intlcorestrings.js

23131

13-Apr-17

02:47

ipfscore.resx.1041

ipfscore.ja-jp.resx

11661

13-Apr-17

02:47

ipfs.resx.1041

ipfs.ja-jp.resx

11466

13-Apr-17

02:47

ifsintl.dll.1041

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

233592

13-Apr-17

02:47

repres.dll_1041

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:47

intlcorestrings.js.1087

intlcorestrings.js

26929

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1087

ipfscore.kk-kz.resx

12573

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1087

ipfs.kk-kz.resx

12659

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1087

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

265808

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1087

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12864

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1042

ipfsadminpages.ko-kr.resx

31506

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1042

ifsmain.css

9832

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1042

intlcorestrings.js

20992

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1042

ipfscore.ko-kr.resx

11036

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1042

ipfs.ko-kr.resx

10874

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1042

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

211064

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1042

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1063

intlcorestrings.js

20079

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1063

ipfscore.lt-lt.resx

11077

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1063

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

195168

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1062

intlcorestrings.js

20252

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1071

ipfsadminpages.mk-mk.resx

39885

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1071

ifsmain.css

9158

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1071

intlcorestrings.js

27605

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1071

ipfscore.mk-mk.resx

12964

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1071

ipfs.mk-mk.resx

12891

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1071

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

271024

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1071

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1086

ipfsadminpages.ms-my.resx

30493

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1086

intlcorestrings.js

19705

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1086

ipfscore.ms-my.resx

10762

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1086

ipfs.ms-my.resx

10725

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1086

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

195152

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1044

intlcorestrings.js

19242

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1044

ipfscore.nb-no.resx

10746

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1043

ipfsadminpages.nl-nl.resx

31781

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1043

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1043

intlcorestrings.js

21054

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1043

ipfscore.nl-nl.resx

11138

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1043

ipfs.nl-nl.resx

11044

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1043

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

207992

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1043

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1045

intlcorestrings.js

20582

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1045

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

209552

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1164

ipfsadminpages.prs-af.resx

35762

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1164

ifsmain.css

9142

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1164

intlcorestrings.js

25391

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1164

ipfscore.prs-af.resx

11977

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1164

ipfs.prs-af.resx

12211

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1164

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

241840

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1164

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1046

ipfsadminpages.pt-br.resx

32127

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1046

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1046

intlcorestrings.js

19944

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1046

ipfscore.pt-br.resx

11246

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1046

ipfs.pt-br.resx

11015

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1046

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

204920

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1046

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.2070

ipfsadminpages.pt-pt.resx

31960

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.2070

intlcorestrings.js

20362

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.2070

ipfscore.pt-pt.resx

11174

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.2070

ipfs.pt-pt.resx

11040

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.2070

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

206456

13-Apr-17

02:48

repres.dll_2070

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1048

intlcorestrings.js

20321

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1048

ipfscore.ro-ro.resx

11136

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1048

ipfs.ro-ro.resx

10967

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1048

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

203360

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1049

ipfsadminpages.ru-ru.resx

38683

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1049

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1049

intlcorestrings.js

27083

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1049

ipfscore.ru-ru.resx

12767

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1049

ipfs.ru-ru.resx

12649

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1049

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

271992

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1049

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1051

intlcorestrings.js

20402

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1051

ipfscore.sk-sk.resx

11309

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1051

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

204384

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1051

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

12880

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1060

ipfsadminpages.sl-si.resx

30992

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1060

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1060

intlcorestrings.js

19830

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1060

ipfscore.sl-si.resx

11091

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1060

ipfs.sl-si.resx

10913

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1060

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

196688

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.3098

ipfsadminpages.sr-cyrl-cs.resx

39383

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.3098

intlcorestrings.js

27599

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.3098

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

269392

13-Apr-17

02:48

repres.dll_3098

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12864

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.2074

ipfsadminpages.sr-latn-cs.resx

31923

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.2074

intlcorestrings.js

20194

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.2074

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

201296

13-Apr-17

02:48

repres.dll_2074

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12880

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1053

intlcorestrings.js

19489

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1053

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

197264

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1053

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1054

ipfsadminpages.th-th.resx

43502

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1054

intlcorestrings.js

33682

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1054

ipfscore.th-th.resx

13301

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1054

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

324704

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1055

ifsmain.css

9146

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1055

intlcorestrings.js

20111

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1055

ipfscore.tr-tr.resx

10940

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1055

ipfs.tr-tr.resx

10852

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1055

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

197200

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1058

intlcorestrings.js

26340

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1058

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

265328

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1066

ipfsadminpages.vi-vn.resx

33432

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1066

ifsmain.css

9190

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1066

intlcorestrings.js

22596

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1066

ipfscore.vi-vn.resx

11537

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1066

ipfs.vi-vn.resx

11676

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1066

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

227920

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.2052

ipfsadminpages.zh-cn.resx

28978

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.2052

ifsmain.css

10572

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.2052

intlcorestrings.js

17651

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.2052

ipfscore.zh-cn.resx

10490

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.2052

ipfs.zh-cn.resx

10378

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.2052

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

177784

13-Apr-17

02:48

repres.dll_2052

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

13-Apr-17

02:48

ifsadminpages.resx.1028

ipfsadminpages.zh-tw.resx

29231

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css.1028

ifsmain.css

10413

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js.1028

intlcorestrings.js

17798

13-Apr-17

02:48

ipfscore.resx.1028

ipfscore.zh-tw.resx

10486

13-Apr-17

02:48

ipfs.resx.1028

ipfs.zh-tw.resx

10408

13-Apr-17

02:48

ifsintl.dll.1028

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

179320

13-Apr-17

02:48

repres.dll_1028

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

13-Apr-17

02:48

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ipfsimages.png.1025

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1026

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1027

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1028

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1029

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1030

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1031

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1032

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1033

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1035

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1036

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1037

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1038

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1040

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1041

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1042

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1043

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1044

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1045

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1046

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1048

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1049

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1050

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1051

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1053

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1054

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1055

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1057

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1058

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1060

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1061

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1062

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1063

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1066

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1068

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1069

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1071

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1081

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1086

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1087

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1106

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1110

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.1164

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.2052

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.2070

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.2074

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.2108

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.3082

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.3098

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfsimages.png.5146

ipfsimages.png

5615

13-Apr-17

02:47

ipfscustomizeform16.png

ipfscustomizeform16.png

342

13-Apr-17

02:55

ipfscustomizeform32.png

ipfscustomizeform32.png

713

13-Apr-17

02:55

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

office.odf.x64

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:24

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

15.0.4763.1000

1031272

11-Apr-17

07:22

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4927.1000

2624256

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-17

07:22

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

11-Apr-17

07:22

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-17

06:07

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-17

06:07

dsigres.cab.x64.1025

dsigres.cab

398883

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1026

dsigres.cab

399161

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1027

dsigres.cab

398899

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1029

dsigres.cab

399147

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1030

dsigres.cab

398871

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1031

dsigres.cab

399643

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1032

dsigres.cab

399381

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.1033

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.1068

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.1071

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.1087

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.1106

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.1164

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.2108

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.3098

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.5146

dsigres.cab

399879

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.3082

dsigres.cab

399207

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1061

dsigres.cab

398833

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1069

dsigres.cab

398855

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1035

dsigres.cab

399459

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1036

dsigres.cab

399375

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1110

dsigres.cab

398773

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1037

dsigres.cab

399349

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1081

dsigres.cab

399377

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1050

dsigres.cab

398901

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1038

dsigres.cab

399017

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1057

dsigres.cab

398653

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1040

dsigres.cab

399899

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1041

dsigres.cab

399479

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x64.1042

dsigres.cab

398773

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1063

dsigres.cab

399139

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1062

dsigres.cab

398923

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1086

dsigres.cab

398709

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1044

dsigres.cab

398719

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1043

dsigres.cab

399659

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1045

dsigres.cab

399095

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1046

dsigres.cab

398843

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.2070

dsigres.cab

399329

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1048

dsigres.cab

398869

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1049

dsigres.cab

399059

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1051

dsigres.cab

399235

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1060

dsigres.cab

398935

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.2074

dsigres.cab

399417

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1053

dsigres.cab

399233

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1054

dsigres.cab

399233

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1055

dsigres.cab

399321

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1058

dsigres.cab

399135

13-Apr-17

02:48

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

413433

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x64.2052

dsigres.cab

398771

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x64.1028

dsigres.cab

398831

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1025

dsigres.cab

427803

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1026

dsigres.cab

427987

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1027

dsigres.cab

427513

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1029

dsigres.cab

427805

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1030

dsigres.cab

427525

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1031

dsigres.cab

427665

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1032

dsigres.cab

428181

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.1033

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.1068

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.1071

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.1087

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.1106

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.1164

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.2108

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.3098

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.5146

dsigres.cab

428481

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.3082

dsigres.cab

427473

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1061

dsigres.cab

427673

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1069

dsigres.cab

427519

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1035

dsigres.cab

427757

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1036

dsigres.cab

427559

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1110

dsigres.cab

427663

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1037

dsigres.cab

427591

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1081

dsigres.cab

428201

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1050

dsigres.cab

427745

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1038

dsigres.cab

427791

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1057

dsigres.cab

427479

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1040

dsigres.cab

427695

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1041

dsigres.cab

427835

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab.x86.1042

dsigres.cab

427655

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1063

dsigres.cab

427685

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1062

dsigres.cab

427667

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1086

dsigres.cab

427571

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1044

dsigres.cab

427471

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1043

dsigres.cab

427737

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1045

dsigres.cab

427847

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1046

dsigres.cab

427577

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.2070

dsigres.cab

427521

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1048

dsigres.cab

427687

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1049

dsigres.cab

427951

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1051

dsigres.cab

427769

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1060

dsigres.cab

427723

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.2074

dsigres.cab

427649

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1053

dsigres.cab

427603

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1054

dsigres.cab

427869

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1055

dsigres.cab

427709

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1058

dsigres.cab

427897

13-Apr-17

02:48

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

438203

11-Apr-17

07:22

dsigres.cab.x86.2052

dsigres.cab

427581

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab.x86.1028

dsigres.cab

427459

13-Apr-17

02:48

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

ipfshelp.xml.1031

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226332

13-Apr-17

02:47

ipfshelp.xml.3082

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

224609

13-Apr-17

02:47

ipfshelp.xml.1036

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226326

13-Apr-17

02:47

ipfshelp.xml.1040

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

224635

13-Apr-17

02:48

ipfshelp.xml.1041

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

240036

11-Apr-17

07:29

ipfshelp.xml.1042

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226435

13-Apr-17

02:48

ipfshelp.xml.1046

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

222037

13-Apr-17

02:48

ipfshelp.xml.1049

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

253831

13-Apr-17

02:48

ipfshelp.xml.2052

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

208564

13-Apr-17

02:48

ipfshelp.xml.1028

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

211239

13-Apr-17

02:48

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

dsigres.cab_14.1026

dsigres.cab

79744

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1027

dsigres.cab

79578

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1029

dsigres.cab

79808

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1032

dsigres.cab

80090

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1061

dsigres.cab

79554

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1069

dsigres.cab

79556

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1035

dsigres.cab

79988

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1110

dsigres.cab

79504

13-Apr-17

02:47

dsigres.cab_14.1050

dsigres.cab

79632

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1038

dsigres.cab

79728

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1087

dsigres.cab

79810

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1063

dsigres.cab

79874

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1062

dsigres.cab

79640

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1044

dsigres.cab

79726

13-Apr-17

02:48

ifsmain.css_14.1164

ifsmain.css

8195

13-Apr-17

02:48

intlcorestrings.js_14.1164

intlcorestrings.js

25447

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.2070

dsigres.cab

79544

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1048

dsigres.cab

79820

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1051

dsigres.cab

79770

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1060

dsigres.cab

79880

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.2074

dsigres.cab

79684

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1055

dsigres.cab

79600

13-Apr-17

02:48

dsigres.cab_14.1058

dsigres.cab

79886

13-Apr-17

02:48

core.js_14

core.js

636448

11-Apr-17

07:22

mobileformserver.aspx_14

mobileformserver.aspx

1036

11-Apr-17

07:22

signatureeula.aspx_14

signatureeula.formserver.aspx

9143

11-Apr-17

07:22

ipform.xml

ipfs.format.ps1xml

15682

11-Apr-17

07:22

core.js

core.js

646659

11-Apr-17

07:22

formsettings.xml

formsettings.xml

19687

11-Apr-17

07:22

formsettings.aspx

formsettings.aspx

18804

11-Apr-17

07:22

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4873.1000

3025120

11-Apr-17

07:22

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4873.1000

3025120

11-Apr-17

07:22

ipomload.dll

microsoft.office.infopath.clrloader.dll

15.0.4615.1000

17128

11-Apr-17

07:21

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ cho Microsoft Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ khắc phục sự cố và bảo mật TechNet Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware: giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×