Tóm tắt

Cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng Microsoft Office thực hiện mã từ xa. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng Thường gặp của Microsoft CVE-2022-21840.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Cập nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai cập nhật bảo mật: 11/01/2022 (KB5010029).

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật trước đây 4011599.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

acsrvloc2013-kb5001995-fullfile-x64-glb.exe

C21586D3B9261B104ED9103487DDD80C5549F54734E5F50A468206DAC329976D

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương của bạn cùng với thành kiến giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

accessserver.resources.dll,1042

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

72816

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1042

webtempaccsrv.xml

479

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1063

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1063

accsrvadmin.lt-lt.resx

7700

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1063

accsrvclient.lt-lt.resx

22222

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1063

accsrvwss.lt-lt.resx

13776

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1063

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70272

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1063

webtempaccsrv.xml

483

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1062

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1062

accsrvadmin.lv-lv.resx

7679

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1062

accsrvclient.lv-lv.resx

22184

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1062

accsrvwss.lv-lv.resx

13745

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1062

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

70280

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1062

webtempaccsrv.xml

476

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1044

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1044

accsrvadmin.nb-no.resx

7455

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1044

accsrvclient.nb-no.resx

21805

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1044

accsrvwss.nb-no.resx

13466

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1044

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

67712

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1044

webtempaccsrv.xml

473

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1043

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1043

accsrvadmin.nl-nl.resx

7523

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1043

accsrvclient.nl-nl.resx

22555

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1043

accsrvwss.nl-nl.resx

13824

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1043

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70280

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1043

webtempaccsrv.xml

473

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1045

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1045

accsrvadmin.pl-pl.resx

7541

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1045

accsrvclient.pl-pl.resx

22736

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1045

accsrvwss.pl-pl.resx

13970

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1045

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

72336

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1045

webtempaccsrv.xml

492

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1046

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1046

accsrvadmin.pt-br.resx

7531

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1046

accsrvclient.pt-br.resx

22468

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1046

accsrvwss.pt-br.resx

13750

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1046

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

69776

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1046

webtempaccsrv.xml

486

21/12/2016

09:04

accessserver.css.2070

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.2070

accsrvadmin.pt-pt.resx

7582

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.2070

accsrvclient.pt-pt.resx

22644

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.2070

accsrvwss.pt-pt.resx

13817

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll.2070

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70288

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml.2070

webtempaccsrv.xml

477

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1048

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1048

accsrvadmin.ro-ro.resx

7596

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1048

accsrvclient.ro-ro.resx

22786

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1048

accsrvwss.ro-ro.resx

13866

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1048

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4454.1000

71280

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1048

webtempaccsrv.xml

471

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1049

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1049

accsrvadmin.ru-ru.resx

8023

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1049

accsrvclient.ru-ru.resx

27281

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1049

accsrvwss.ru-ru.resx

15609

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1049

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

87680

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1049

webtempaccsrv.xml

506

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1051

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1051

accsrvadmin.sk-sk.resx

7556

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1051

accsrvclient.sk-sk.resx

22331

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1051

accsrvwss.sk-sk.resx

13932

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1051

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

70288

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1051

webtempaccsrv.xml

485

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1060

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1060

accsrvadmin.sl-si.resx

7453

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1060

accsrvclient.sl-si.resx

22012

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1060

accsrvwss.sl-si.resx

13616

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1060

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4448.1000

69720

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1060

webtempaccsrv.xml

487

21/12/2016

09:04

accessserver.css.2074

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.2074

accsrvadmin.sr-latn-cs.resx

7497

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.2074

accsrvclient.sr-latn-cs.resx

21947

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.2074

accsrvwss.sr-latn-cs.resx

13611

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll.2074

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4454.1000

69208

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml.2074

webtempaccsrv.xml

473

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1053

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1053

accsrvadmin.sv-se.resx

7443

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1053

accsrvclient.sv-se.resx

22140

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1053

accsrvwss.sv-se.resx

13754

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1053

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

69776

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1053

webtempaccsrv.xml

475

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1054

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1054

accsrvadmin.th-th.resx

8339

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1054

accsrvclient.th-th.resx

30003

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1054

accsrvwss.th-th.resx

16484

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1054

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

95896

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1054

webtempaccsrv.xml

514

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1055

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1055

accsrvadmin.tr-tr.resx

7498

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1055

accsrvclient.tr-tr.resx

22001

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1055

accsrvwss.tr-tr.resx

13588

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1055

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4448.1000

69232

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1055

webtempaccsrv.xml

475

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1058

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1058

accsrvadmin.uk-ua.resx

8083

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1058

accsrvclient.uk-ua.resx

26454

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1058

accsrvwss.uk-ua.resx

15445

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1058

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4454.1000

86096

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1058

webtempaccsrv.xml

509

21/12/2016

09:04

accessserver.css.2052

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:05

accsrvadmin.resx.2052

accsrvadmin.zh-cn.resx

7440

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsrvclient.resx.2052

accsrvclient.zh-cn.resx

20842

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsrvwss.resx.2052

accsrvwss.zh-cn.resx

13164

21/12/2016

09:05

accessserver.resources.dll.2052

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

64640

21/12/2016

09:05

webtempaccsrv.xml.2052

webtempaccsrv.xml

472

21/12/2016

09:05

accessserver.css.1028

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:05

accsrvadmin.resx.1028

accsrvadmin.zh-tw.resx

7449

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsrvclient.resx.1028

accsrvclient.zh-tw.resx

21032

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsrvwss.resx.1028

accsrvwss.zh-tw.resx

13236

21/12/2016

09:05

accessserver.resources.dll,1028

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

65648

21/12/2016

09:05

webtempaccsrv.xml,1028

webtempaccsrv.xml

475

21/12/2016

09:05

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

11:48

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

11:48

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

11:48

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

11:48

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

11:48

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

11:48

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

11:48

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

11:48

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

11:48

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

11:48

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

11:48

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5415.1000

25844104

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5415.1000

25844104

21/12/2011

11:48

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5415.1000

25844104

21/12/2011

11:48

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5415.1000

25844104

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

11:48

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5399.1000

10432416

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5399.1000

10432416

21/12/2011

11:48

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5399.1000

10432416

21/12/2011

11:48

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5399.1000

10432416

21/12/2011

11:48

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

11:48

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

11:48

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

11:48

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5399.1000

21669280

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5399.1000

21669280

21/12/2011

11:48

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5399.1000

21669280

21/12/2011

11:48

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5399.1000

21669280

21/12/2011

11:48

accsrv.images.progcircle16.gif

hig_progcircle_loading16.gif

420

21/12/2016

09:09

loadingcirclests16.gif

loadingcirclests16.gif

420

21/12/2016

09:09

accsrv.images.progcircle24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

21/12/2016

09:09

gears_anv4.gif_0001

gears_anv4.gif

878

21/12/2016

09:09

loadin24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

21/12/2016

09:09

loadin24.png

hig_progcircle_loading24.gif

878

21/12/2016

09:09

progress_circle_24.gif

progress-circle-24.gif

878

21/12/2016

09:09

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

office.odf.x64

office.odf

5243488

21/12/2011

11:50

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

11:48

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5415.1000

2617224

21/12/2011

11:48

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

21/12/2011

11:48

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

21/12/2011

11:48

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

21/12/2011

11:48

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

21/12/2011

11:48

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/12/2011

11:48

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/12/2011

11:48

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

21/12/2011

11:48

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

21/12/2011

11:11

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

21/12/2011

11:11

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

11:48

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5389.1000

2238368

21/12/2011

11:48

accsvc.images.accessbrowserpinnedtile.png

access_browserpinnedtile.png

3974

21/12/2011

11:48

accsvc.images.iaccesslogo.png

i_access_logo.png

1420

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.1033

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.1068

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.1071

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.1106

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.1164

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.2108

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.3098

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accessservicesthemed.css.5146

accessservicesthemed.css

53959

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.1033

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.1068

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.1071

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.1106

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.1164

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.2108

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.3098

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcclient.resx.5146

accsvcclient.en-us.resx

90837

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.1033

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.1068

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.1071

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.1106

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.1164

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.2108

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.3098

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accsrv.template.accsvcwss.resx.5146

accsvcwss.en-us.resx

13121

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,1033

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,1068

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,1071

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,1106

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,1164

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,2108

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,3098

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservices.resources.dll,5146

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69816

21/12/2011

11:48

accessservicessvccmdlets.xml

accessservicessvccmdlets.xml

5729

21/12/2011

11:48

accsvcdp.dll

accsvcdp.dll

15.0.4454.1000

269904

21/12/2011

11:48

acsvcwss.rsx

accsvcwss.resx

13121

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.application.dll

microsoft.office.access.services.application.dll

15.0.4687.1000

64688

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.dataserver.dll

microsoft.office.access.services.dataserver.dll

15.0.4687.1000

458936

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.dll

microsoft.office.access.services.dll

15.0.4701.1000

1871032

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

15.0.4687.1000

443064

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.native.dll

microsoft.office.access.services.native.dll

15.0.4601.1000

48824

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.sql.dll

microsoft.office.access.services.sql.dll

15.0.4687.1000

20152

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.services.ui.dll

microsoft.office.access.services.ui.dll

15.0.4687.1000

76472

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.accclientdesign.js

accessclientdesigner.js

454858

21/12/2011

11:48

accsvc.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

1159648

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.jquery.js

jquery-1.4.3.min.js

80130

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.jqueryui.js

jquery-ui-1.8.5.custom.min.js

16488

21/12/2011

11:48

accsvc.images.accsvcthemed.png

accsvcthemed.png

54367

21/12/2011

11:48

accsvc.images.accsvcthemed.accent.png

accsvcthemed-accent.png

53079

21/12/2011

11:48

accsvc.images.accsvcthemed.hcm.png

accsvcthemed-hcm.png

54354

21/12/2011

11:48

accsvc.layouts.root.addaccessapp.aspx

addaccessapp.aspx

6934

21/12/2011

11:48

accsvc.layouts.root.web.config

web.config

1536

21/12/2011

11:48

ascalc.dll

ascalc.dll

15.0.5415.1000

1100728

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

15.0.5415.1000

596872

21/12/2011

11:48

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

15.0.4525.1000

1391296

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

574759

21/12/2011

11:48

accformdesign.css.1025

accessformdesigner.css

13188

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1025

accessservices.css

26571

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1025

accessservicesthemed.css

54040

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1025

accsvcadmin.ar-sa.resx

13891

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1025

accsvcclient.ar-sa.resx

105026

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1025

accsvcwss.ar-sa.resx

14150

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1025

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

82080

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1025

webtempaccsvc.xml

935

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1026

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1026

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1026

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1026

accsvcadmin.bg-bg.resx

15347

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1026

accsvcclient.bg-bg.resx

114693

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1026

accsvcwss.bg-bg.resx

15374

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1026

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

92328

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1026

webtempaccsvc.xml

1025

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1029

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1029

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1029

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1029

accsvcadmin.cs-cz.resx

12801

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1029

accsvcclient.cs-cz.resx

95402

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1029

accsvcwss.cs-cz.resx

13605

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1029

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73400

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1029

webtempaccsvc.xml

947

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1030

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1030

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1030

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1030

accsvcadmin.da-dk.resx

12410

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1030

accsvcclient.da-dk.resx

93326

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1030

accsvcwss.da-dk.resx

13284

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1030

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72376

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1030

webtempaccsvc.xml

926

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1031

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1031

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1031

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1031

accsvcadmin.de-de.resx

12869

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1031

accsvcclient.de-de.resx

97470

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1031

accsvcwss.de-de.resx

13597

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1031

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

76464

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1031

webtempaccsvc.xml

937

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1032

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1032

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1032

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1032

accsvcadmin.el-gr.resx

16145

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1032

accsvcclient.el-gr.resx

121135

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1032

accsvcwss.el-gr.resx

16197

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1032

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

100512

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1032

webtempaccsvc.xml

979

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1027

accessformdesigner.css

13115

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1069

accessformdesigner.css

13115

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1110

accessformdesigner.css

13115

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.3082

accessformdesigner.css

13115

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1027

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1069

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1110

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservices.css.3082

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1027

accessservicesthemed.css

54020

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1069

accessservicesthemed.css

54020

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1110

accessservicesthemed.css

54020

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.3082

accessservicesthemed.css

54020

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1027

accsvcadmin.es-es.resx

13196

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1069

accsvcadmin.es-es.resx

13196

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1110

accsvcadmin.es-es.resx

13196

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.3082

accsvcadmin.es-es.resx

13196

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1027

accsvcclient.es-es.resx

94867

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1069

accsvcclient.es-es.resx

94867

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1110

accsvcclient.es-es.resx

94867

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.3082

accsvcclient.es-es.resx

94867

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1027

accsvcwss.es-es.resx

13834

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1069

accsvcwss.es-es.resx

13834

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1110

accsvcwss.es-es.resx

13834

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.3082

accsvcwss.es-es.resx

13834

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1027

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73920

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1069

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73920

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1110

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73920

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,3082

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73920

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1027

webtempaccsvc.xml

950

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1069

webtempaccsvc.xml

950

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1110

webtempaccsvc.xml

950

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,3082

webtempaccsvc.xml

950

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1061

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1061

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1061

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1061

accsvcadmin.et-ee.resx

12399

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1061

accsvcclient.et-ee.resx

91855

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1061

accsvcwss.et-ee.resx

13317

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1061

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

70320

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1061

webtempaccsvc.xml

939

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1035

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1035

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1035

accessservicesthemed.css

54014

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1035

accsvcadmin.fi-fi.resx

12559

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1035

accsvcclient.fi-fi.resx

93693

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1035

accsvcwss.fi-fi.resx

13487

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1035

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

71344

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1035

webtempaccsvc.xml

949

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1036

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1036

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1036

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1036

accsvcadmin.fr-fr.resx

13410

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1036

accsvcclient.fr-fr.resx

102836

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1036

accsvcwss.fr-fr.resx

13844

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1036

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

80568

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1036

webtempaccsvc.xml

933

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1037

accessformdesigner.css

12967

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1037

accessservices.css

26495

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1037

accessservicesthemed.css

54000

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1037

accsvcadmin.he-il.resx

13509

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1037

accsvcclient.he-il.resx

100788

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1037

accsvcwss.he-il.resx

14044

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll.1037

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

80032

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1037

webtempaccsvc.xml

944

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1081

accessformdesigner.css

12987

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1081

accessservices.css

26448

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1081

accessservicesthemed.css

54014

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1081

accsvcadmin.hi-in.resx

16413

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1081

accsvcclient.hi-in.resx

128789

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1081

accsvcwss.hi-in.resx

16591

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1081

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

108704

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1081

webtempaccsvc.xml

969

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1050

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1050

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1050

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1050

accsvcadmin.hr-hr.resx

12913

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1050

accsvcclient.hr-hr.resx

93594

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1050

accsvcwss.hr-hr.resx

13713

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1050

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72896

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1050

webtempaccsvc.xml

981

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1038

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1038

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1038

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1038

accsvcadmin.hu-hu.resx

12957

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1038

accsvcclient.hu-hu.resx

95474

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1038

accsvcwss.hu-hu.resx

13827

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1038

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

75960

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1038

webtempaccsvc.xml

942

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1057

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1057

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1057

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1057

accsvcadmin.id-id.resx

12390

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1057

accsvcclient.id-id.resx

92393

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1057

accsvcwss.id-id.resx

13113

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1057

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

70824

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1057

webtempaccsvc.xml

924

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1040

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1040

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1040

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1040

accsvcadmin.it-it.resx

12872

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1040

accsvcclient.it-it.resx

95400

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1040

accsvcwss.it-it.resx

13508

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1040

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73904

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1040

webtempaccsvc.xml

935

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1041

accessformdesigner.css

13919

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1041

accessservices.css

27042

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1041

accessservicesthemed.css

54315

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1041

accsvcadmin.ja-jp.resx

13571

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1041

accsvcclient.ja-jp.resx

101894

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1041

accsvcwss.ja-jp.resx

14263

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1041

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

80552

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1041

webtempaccsvc.xml

931

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1087

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1087

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1087

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1087

accsvcadmin.kk-kz.resx

14713

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1087

accsvcclient.kk-kz.resx

112205

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1087

accsvcwss.kk-kz.resx

15297

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1087

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

91320

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1087

webtempaccsvc.xml

973

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1042

accessformdesigner.css

13241

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1042

accessservices.css

26600

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1042

accessservicesthemed.css

54003

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1042

accsvcadmin.ko-kr.resx

13110

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1042

accsvcclient.ko-kr.resx

96678

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1042

accsvcwss.ko-kr.resx

13629

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1042

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

76448

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1042

webtempaccsvc.xml

935

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1063

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1063

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1063

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1063

accsvcadmin.lt-lt.resx

13081

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1063

accsvcclient.lt-lt.resx

95309

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1063

accsvcwss.lt-lt.resx

13650

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1063

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73400

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1063

webtempaccsvc.xml

963

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1062

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1062

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1062

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1062

accsvcadmin.lv-lv.resx

12907

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1062

accsvcclient.lv-lv.resx

95253

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1062

accsvcwss.lv-lv.resx

13639

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1062

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73392

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1062

webtempaccsvc.xml

942

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1086

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1086

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1086

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1086

accsvcadmin.ms-my.resx

12629

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1086

accsvcclient.ms-my.resx

92491

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1086

accsvcwss.ms-my.resx

13286

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1086

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

71856

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1086

webtempaccsvc.xml

924

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1044

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1044

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1044

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1044

accsvcadmin.nb-no.resx

12309

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1044

accsvcclient.nb-no.resx

92376

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1044

accsvcwss.nb-no.resx

13212

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1044

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

70824

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1044

webtempaccsvc.xml

924

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1043

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1043

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1043

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1043

accsvcadmin.nl-nl.resx

12616

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1043

accsvcclient.nl-nl.resx

94742

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1043

accsvcwss.nl-nl.resx

13509

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1043

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73384

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1043

webtempaccsvc.xml

925

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1045

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1045

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1045

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1045

accsvcadmin.pl-pl.resx

12891

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1045

accsvcclient.pl-pl.resx

95246

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1045

accsvcwss.pl-pl.resx

13798

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1045

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

75448

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1045

webtempaccsvc.xml

971

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1046

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1046

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1046

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1046

accsvcadmin.pt-br.resx

12903

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1046

accsvcclient.pt-br.resx

94462

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1046

accsvcwss.pt-br.resx

13570

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1046

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

73400

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1046

webtempaccsvc.xml

951

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.2070

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.2070

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.2070

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.2070

accsvcadmin.pt-pt.resx

13080

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.2070

accsvcclient.pt-pt.resx

95188

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.2070

accsvcwss.pt-pt.resx

13655

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll.2070

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

74432

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml.2070

webtempaccsvc.xml

943

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1048

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1048

accessservices.css

26482

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1048

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1048

accsvcadmin.ro-ro.resx

12951

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1048

accsvcclient.ro-ro.resx

95289

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1048

accsvcwss.ro-ro.resx

13543

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1048

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

74424

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1048

webtempaccsvc.xml

919

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1049

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1049

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1049

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1049

accsvcadmin.ru-ru.resx

14943

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1049

accsvcclient.ru-ru.resx

116042

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1049

accsvcwss.ru-ru.resx

15336

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1049

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

91808

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1049

webtempaccsvc.xml

1017

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1051

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1051

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1051

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1051

accsvcadmin.sk-sk.resx

12575

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1051

accsvcclient.sk-sk.resx

95201

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1051

accsvcwss.sk-sk.resx

13727

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1051

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72888

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1051

webtempaccsvc.xml

933

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1060

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1060

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1060

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1060

accsvcadmin.sl-si.resx

12909

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1060

accsvcclient.sl-si.resx

93084

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1060

accsvcwss.sl-si.resx

13461

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1060

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72368

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1060

webtempaccsvc.xml

955

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.2074

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.2074

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.2074

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.2074

accsvcadmin.sr-latn-cs.resx

12849

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.2074

accsvcclient.sr-latn-cs.resx

93632

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.2074

accsvcwss.sr-latn-cs.resx

13353

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll.2074

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72360

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml.2074

webtempaccsvc.xml

933

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1053

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1053

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1053

accessservicesthemed.css

54018

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1053

accsvcadmin.sv-se.resx

12407

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1053

accsvcclient.sv-se.resx

92743

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1053

accsvcwss.sv-se.resx

13501

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1053

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72384

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1053

webtempaccsvc.xml

929

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1054

accessformdesigner.css

12952

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1054

accessservices.css

26480

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1054

accessservicesthemed.css

53923

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1054

accsvcadmin.th-th.resx

16736

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1054

accsvcclient.th-th.resx

126446

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1054

accsvcwss.th-th.resx

16137

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1054

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

106144

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1054

webtempaccsvc.xml

1022

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1055

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1055

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1055

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1055

accsvcadmin.tr-tr.resx

12714

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1055

accsvcclient.tr-tr.resx

93581

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1055

accsvcwss.tr-tr.resx

13427

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1055

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

72880

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1055

webtempaccsvc.xml

927

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1058

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1058

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1058

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1058

accsvcadmin.uk-ua.resx

14756

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1058

accsvcclient.uk-ua.resx

114656

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1058

accsvcwss.uk-ua.resx

15412

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1058

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

91296

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1058

webtempaccsvc.xml

1023

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.1066

accessformdesigner.css

13117

21/12/2016

09:04

accessservices.css.1066

accessservices.css

26494

21/12/2016

09:04

accessservicesthemed.css.1066

accessservicesthemed.css

54012

21/12/2016

09:04

accsvcadmin.resx.1066

accsvcadmin.vi-vn.resx

13809

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcclient.resx.1066

accsvcclient.vi-vn.resx

101660

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsvcwss.resx.1066

accsvcwss.vi-vn.resx

14075

21/12/2016

09:04

accessservices.resources.dll,1066

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

80040

21/12/2016

09:04

webtempaccsvc.xml,1066

webtempaccsvc.xml

949

21/12/2016

09:04

accformdesign.css.2052

accessformdesigner.css

13540

21/12/2016

09:05

accessservices.css.2052

accessservices.css

26820

21/12/2016

09:05

accessservicesthemed.css.2052

accessservicesthemed.css

54138

21/12/2016

09:05

accsvcadmin.resx.2052

accsvcadmin.zh-cn.resx

12165

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsvcclient.resx.2052

accsvcclient.zh-cn.resx

88312

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsvcwss.resx.2052

accsvcwss.zh-cn.resx

13009

21/12/2016

09:05

accessservices.resources.dll.2052

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

67232

21/12/2016

09:05

webtempaccsvc.xml.2052

webtempaccsvc.xml

923

21/12/2016

09:05

accformdesign.css.1028

accessformdesigner.css

13709

21/12/2016

09:05

accessservices.css.1028

accessservices.css

26790

21/12/2016

09:05

accessservicesthemed.css.1028

accessservicesthemed.css

54120

21/12/2016

09:05

accsvcadmin.resx.1028

accsvcadmin.zh-tw.resx

12145

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsvcclient.resx.1028

accsvcclient.zh-tw.resx

89192

21/12/2016

09:05

accsrv.template.accsvcwss.resx.1028

accsvcwss.zh-tw.resx

13035

21/12/2016

09:05

accessservices.resources.dll,1028

microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

68256

21/12/2016

09:05

webtempaccsvc.xml,1028

webtempaccsvc.xml

926

21/12/2016

09:05

accessserver.css.1025

accessserver.css

46698

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1025

accsrvadmin.ar-sa.resx

7769

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1025

accsrvclient.ar-sa.resx

24598

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1025

accsrvwss.ar-sa.resx

14532

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1025

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

77424

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1025

webtempaccsrv.xml

475

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1026

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1026

accsrvadmin.bg-bg.resx

8182

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1026

accsrvclient.bg-bg.resx

26640

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1026

accsrvwss.bg-bg.resx

15528

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll.1026

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

85104

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml.1026

webtempaccsrv.xml

509

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1029

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1029

accsrvadmin.cs-cz.resx

7537

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1029

accsrvclient.cs-cz.resx

22321

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1029

accsrvwss.cs-cz.resx

13793

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1029

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4448.1000

70248

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1029

webtempaccsrv.xml

479

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1030

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1030

accsrvadmin.da-dk.resx

7413

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1030

accsrvclient.da-dk.resx

22067

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1030

accsrvwss.da-dk.resx

13555

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1030

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

69256

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1030

webtempaccsrv.xml

474

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1031

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1031

accsrvadmin.de-de.resx

7534

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1031

accsrvclient.de-de.resx

23187

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1031

accsrvwss.de-de.resx

13873

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1031

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

72840

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1031

webtempaccsrv.xml

475

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1032

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1032

accsrvadmin.el-gr.resx

8362

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1032

accsrvclient.el-gr.resx

28705

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1032

accsrvwss.el-gr.resx

16484

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1032

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

92784

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1032

webtempaccsrv.xml

517

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1027

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1069

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1110

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accessserver.css.3082

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1027

accsrvadmin.es-es.resx

7688

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1069

accsrvadmin.es-es.resx

7688

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1110

accsrvadmin.es-es.resx

7688

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.3082

accsrvadmin.es-es.resx

7688

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1027

accsrvclient.es-es.resx

22637

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1069

accsrvclient.es-es.resx

22637

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1110

accsrvclient.es-es.resx

22637

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.3082

accsrvclient.es-es.resx

22637

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1027

accsrvwss.es-es.resx

14021

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1069

accsrvwss.es-es.resx

14021

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1110

accsrvwss.es-es.resx

14021

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.3082

accsrvwss.es-es.resx

14021

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1027

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70824

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1069

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70824

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1110

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70824

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,3082

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70824

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1027

webtempaccsrv.xml

482

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1069

webtempaccsrv.xml

482

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1110

webtempaccsrv.xml

482

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,3082

webtempaccsrv.xml

482

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1061

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1061

accsrvadmin.et-ee.resx

7521

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1061

accsrvclient.et-ee.resx

21516

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1061

accsrvwss.et-ee.resx

13518

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1061

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

67720

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1061

webtempaccsrv.xml

479

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1035

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1035

accsrvadmin.fi-fi.resx

7484

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1035

accsrvclient.fi-fi.resx

22048

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1035

accsrvwss.fi-fi.resx

13708

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1035

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4420.1017

69256

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1035

webtempaccsrv.xml

479

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1036

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1036

accsrvadmin.fr-fr.resx

7609

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1036

accsrvclient.fr-fr.resx

23570

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1036

accsrvwss.fr-fr.resx

14059

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1036

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

72840

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1036

webtempaccsrv.xml

474

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1037

accessserver.css

46697

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1037

accsrvadmin.he-il.resx

7735

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1037

accsrvclient.he-il.resx

23979

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1037

accsrvwss.he-il.resx

14268

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll.1037

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

74864

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml.1037

webtempaccsrv.xml

484

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1050

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1050

accsrvadmin.hr-hr.resx

7451

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1050

accsrvclient.hr-hr.resx

22006

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1050

accsrvwss.hr-hr.resx

13794

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1050

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70312

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1050

webtempaccsrv.xml

501

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1038

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1038

accsrvadmin.hu-hu.resx

7638

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1038

accsrvclient.hu-hu.resx

22584

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1038

accsrvwss.hu-hu.resx

14043

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1038

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

72328

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1038

webtempaccsrv.xml

488

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1040

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1040

accsrvadmin.it-it.resx

7644

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1040

accsrvclient.it-it.resx

22498

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1040

accsrvwss.it-it.resx

13748

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1040

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

70304

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1040

webtempaccsrv.xml

478

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1041

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1041

accsrvadmin.ja-jp.resx

7806

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1041

accsrvclient.ja-jp.resx

24606

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1041

accsrvwss.ja-jp.resx

14623

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1041

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

77440

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1041

webtempaccsrv.xml

484

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1087

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1087

accsrvadmin.kk-kz.resx

7999

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1087

accsrvclient.kk-kz.resx

26143

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1087

accsrvwss.kk-kz.resx

15446

21/12/2016

09:04

accessserver.resources.dll,1087

microsoft.office.access.server.resources.dll

15.0.4442.1000

83600

21/12/2016

09:04

webtempaccsrv.xml,1087

webtempaccsrv.xml

498

21/12/2016

09:04

accessserver.css.1042

accessserver.css

46693

21/12/2016

09:04

accsrvadmin.resx.1042

accsrvadmin.ko-kr.resx

7714

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvclient.resx.1042

accsrvclient.ko-kr.resx

23261

21/12/2016

09:04

accsrv.template.accsrvwss.resx.1042

accsrvwss.ko-kr.resx

13894

21/12/2016

09:04

accsvc.images.laccesslogo.png

l_access_logo.png

2646

21/12/2011

11:48

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/12/2011

05:10

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/12/2011

05:10

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/12/2011

05:10

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/12/2011

05:10

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/12/2011

05:10

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/12/2011

05:10

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/12/2011

05:10

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/12/2011

05:10

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1031

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

62788

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1031

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

62788

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,3082

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

61962

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,3082

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

61962

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1036

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

62153

21/12/2016

09:04

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1036

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

62153

21/12/2016

09:04

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1040

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

62177

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1040

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

62177

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1041

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

64957

21/12/2011

11:53

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1041

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

64957

21/12/2011

11:53

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1042

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

61807

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1042

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

61807

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1046

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

61074

21/12/2016

09:04

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1046

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

61074

21/12/2016

09:04

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1049

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

71236

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1049

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

71236

21/12/2016

09:05

microsoft.office.access.server.dll_help.xml.2052

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

58086

21/12/2016

09:06

microsoft.office.access.services.dll_help.xml.2052

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

58086

21/12/2016

09:06

microsoft.office.access.server.dll_help.xml,1028

microsoft.office.access.server.dll-help.xml

58883

21/12/2016

09:06

microsoft.office.access.services.dll_help.xml,1028

microsoft.office.access.services.dll-help.xml

58883

21/12/2016

09:05

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

21/12/2011

11:48

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

21/12/2011

11:48

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/12/2011

11:48

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/12/2011

11:48

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.attach.aspx_14

attach.aspx

3247

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.message.aspx_14

message.aspx

3386

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.modifyapplication.aspx_14

modifyapplication.aspx

4191

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.openinaccess.aspx_14

openinaccess.aspx

882

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.reportprovidermissing.aspx_14

reportprovidermissing.aspx

886

21/12/2011

11:48

accsrv.layouts.root.resource.aspx_14

resource.aspx

877

21/12/2011

11:48

accsrvdefault.asx_14

default.aspx

3172

21/12/2011

11:48

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×