Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả gói .NET Framework 4.6 RC đa mục tiêu. Để biết thêm thông tin về phần gói cài đặt, hãy xem phần thông tin .

Giới thiệu về .NET Framework 4.6 RC nhắm mục tiêu nhiều gói

Gói .NET Framework 4.6 RC đa mục tiêu là một gói phần mềm cho phép nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng .NET Framework 4.6 nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 hoặc IDE bên thứ ba. Bạn cần tải xuống và cài đặt .NET Framework 4.6 RC tải về cài đặt web hoặc cài đặt độc lập trước khi bạn cài đặt gói đa mục tiêu.

Xem mới trong .NET Framework 4.6 RC?

Thông tin tải xuống

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống gói .NET Framework 4.6 RC đa mục tiêu ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.


Thông tin

Gói này cài đặt các cấu phần sau:

  • Gói công .NET Framework 4.6 RC đa mục tiêu: có hội tham chiếu là cần thiết để xây dựng các ứng dụng .NET Framework 4.6 RC nhắm mục tiêu.

  • Mục tiêu công .NET Framework 4.6 RC nhiều gói gói ngôn ngữ: chứa tệp IntelliSense để hiển thị trợ giúp khi bạn đang xây dựng các ứng dụng .NET Framework 4.6 RC Visual Studio và bên thứ ba IDE mục tiêu đó.

Lưu ý Gói này sẽ không được sử dụng nếu bạn muốn phân phối lại .NET Framework. Trong trường hợp đó, bạn nên tải xuống trình cài đặt web từ đây.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói này, bạn phải có Microsoft Visual Studio 2013 cài đặt.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi gói này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" trên MSDN website của .NET Framework triển khai hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt gói này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt gói này.


Áp dụng cho

  • Windows Vista SP2

  • Windows 7 SP1

  • Windows 8

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2008 SP2

  • Windows Server 2008 R2 SP1

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2012 R2Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×