Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ cho Windows Vista gói dịch vụ 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows Vista với gói dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web Microsoft này: hỗ trợ kết thúc cho một số phiên bản của Windows.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS10-041. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập các Web site sau Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật bảo mật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:


979904 MS10-041: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft .NET Framework 1.0 gói dịch vụ 3 dành cho Windows XP Media Center Edition và Windows XP Tablet PC Edition: ngày 8 tháng 8 năm 2010

979906 MS10-041: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các Microsoft.NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1 trong Windows 2000, trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008: ngày 8 tháng 8 năm 2010

979907 MS10-041: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 1.1 Service Pack 1 cho x86 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2: tháng 8 năm 2010

979909 MS10-041: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 Service Pack 1 và .NET Framework 2.0 Service Pack 2 cho Windows 2000, Windows Server 2003 và Windows XP: ngày 8 tháng 8 năm 2010

979910 MS10-041: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 Service Pack 1 cho Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 8 tháng 8 năm 2010

979911 MS10-041: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 Service Pack 1 cho Windows Vista Service Pack 1 và Windows Server 2008: ngày 8 tháng 8 năm 2010

979913 MS10-041: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 cho Windows Vista Service Pack 1 và Windows Server 2008: ngày 8 tháng 8 năm 2010

979916 MS10-041: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 8 năm 2010

982865 MS10-041: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 cho Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003: ngày 8 tháng 8 năm 2010

Sự cố đã biết

Để biết thêm thông tin về các vấn đề với phần mềm này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2197146 bản Cập Nhật cho .NET Framework 3.5 Service Pack 1 và .NET Framework 2.0 Service Pack 2 có thể gây ra các số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft Hiển thị thay vì tên đầy đủ của bản Cập Nhật trong mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

2197148 vấn đề với bản cập nhật Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 1, các bản cập nhật Microsoft .NET Framework 3.5

2197103 vấn đề khi bạn cố gắng cài đặt bảo mật 979906 trên máy tính có Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 cài đặt Cập Nhật

2197141 vấn đề với bảo mật Cập Nhật 979906 gói Microsoft .NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1 được hiển thị là "Cập Nhật bảo mật 1.0"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×